Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rusmiddelbehandler til Rusmiddelteamet i Odsherred

  • Odsherred Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Rusmiddelteamet Odsherred søger faglig dygtig Rusmiddelbehandler Rusmiddelteamet er Odsherred kommunes tilbud til borgere med stof og/eller alkoholmisbrug. Vi er et ambulant tilbud, og teamet består af 10 erfarne og engagerede medarbejdere. Teamet tilbyder afrusning, substitutionsbehandling, individuelle samtaleforløb, netværkssamtaler, gruppeforløb, NADA, og efterbehandling/social netværksdannelse i værestedet Vendepunktet. Stillingen er på 37 timer om ugen, og arbejdstiden er som udgangspunkt mandag til fredag i dag- tiden. Dog skal man være indstillet på en forskudt vagt frem til kl 20.00 en gang om ugen for at imødegå behov for dette i borgergruppen, og i perioder hvor der afvikles gruppeforløb. Stillingen er i Voksenteamet, hvilke vil sige primær kontakt med borgere fra 25 år og op. Der vil være tale om både borgere med alkohol- og stofproblemer, og disses pårørende. Du skal kunne se dig selv i en behandlerrolle, hvor du arbejder sammen med borgerne i individuelle, udviklende behandlingsforløb, der baserer sig på en grundig udredning og en behandlingsplan med aftalte mål. Behandlingsarbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem teamets behandlere, teamets læger, og det sundhedsfaglige team – og ikke mindst, forskellige relevante samarbejdspartnere. Da borgernes problemstillinger ofte er komplekse fordre arbejdet en god faglig og personlig ballast, et favnende sind og et rummeligt hjerte, og ikke mindst troen på, at man som medarbejder kan være med til at gøre en forskel. Vi regner med: At du er uddannet inden for det social- eller sundhedsfaglige felt – meget gerne med en terapeutisk efteruddannelse. At du har en bred livs- og arbejdserfaring , og at du har god viden inden for relevante områder som fx rusmiddelbehandling og psykiatri. At du trives med, at dine arbejdsdage er vidt forskellige og ofte uforudsigelige, og der derfor kræves stor omstillingsparthed. At du er energisk, engageret og god til at finde alternative tilgange til den vigtige relations opbygning. At du har situationsfornemmelse og har en ydmyg tilgang til andre mennesker og deres netværk. At du tænker helhedsorienteret og tværgående i opgaveløsningen. At du er god til at finde veje ind i et godt og konstruktivt samarbejde . At du kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere din tid. At du kan håndtere, og se værdien i god dokumentation . At du har kørekort . Til gengæld for alt dette får du: Mulighed for at møde en masse motiverede borgere , og støtte dem videre i deres proces. Sparring med et yderst velfungerende team . Kollegaer hvis hjerter banker for at give målgruppen en god hjælp videre. Kollegaer som har en høj og bred faglighed , og som finder det vigtigt at vedligeholde denne. Kollegaer som er kreative og ydmyge i deres tilgange til andre mennesker. Kollegaer, som har det både sjovt og arbejdsomt sammen. Løbende efteruddannelse og ekstern supervision . Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at ringe til Afdelingsleder Lone Naundrup Nielsen på 20 18 06 42. Ansøgningsfrist onsdag d. 18.01.23 kl 12.00. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag 24.01.23. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftaler med de faglige organisationer. Forventet ansættelsesstart 01.03.2023. Se mere om stillingen her: JobogkompetanceprofilVoksenbehandler.docx Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet