Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Intensiv Afsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nyuddannet sygeplejerske? Har du mod på en målrettet karriere som intensivsygeplejerske? Bliv en del af vores prækursist program på Intensiv Afsnit på SUH, Roskilde. På Intensivt Afsnit i Roskilde har vi udviklet et individuelt tilpasset introprogram, som strækker sig over to år og munder ud i en ansættelse som intensiv kursist. I løbet af de to år får du gradvist mere viden, færdigheder og kompetencer igennem klinisk praksis, formaliseret undervisning, skills, og supervision. Du bliver tildelt en vejleder som følger dig frem mod opstart på intensiv specialuddannelse. De første 6 måneder vil du ikke indgå i normeringen, men følges med en kollega og blive gradvist mere selvstændig. I de følgende halvandet år vil du gradvist erhverve flere og flere kliniske og teoretiske kompetencer under supervision, indtil du er klar til et udfordrende og spændende to-årigt forløb, hvor du gennemfører specialuddannelsen i intensiv sygepleje. I afdelingen arbejder vi målrettet med faglig udvikling og vedligeholdelse af intensive kompetencer. Anæstesiologisk Afdeling har intensive afsnit på såvel SUH Roskilde og SUH Køge. Vi arbejder med udgangspunkt i hospitalets vision, hvilket betyder, at vores fokus er, at patienten altid får den bedst tænkelige pleje og behandling. Vi sikrer dette blandt andet gennem tværfaglige teams, arbejdsgrupper på tværs af afsnittene, daglige konferencer samt fast undervisning. Vi har 6 almene intensive behandlingspladser i Roskilde. Når universitetshospitalet i Køge er færdigbygget i 2025, vil der være 32 intensive sengepladser, og alle specialer i Region Sjælland vil være på Sjællands Universitetshospital i fremtiden. Der venter os mange nye og spændende opgaver i den sammenhæng. Du er Nyuddannet sygeplejerske - har høje faglige ambitioner og er interesseret i at videreuddanne dig. Åben, nysgerrig og har gode refleksive evner. Interesse for, og flair for teknik. Vi tilbyder Individuelt tilpasset introduktionsprogram, som strækker sig over 2 år. Tilknyttet mentor fra du starter på afsnittet og indtil du bliver intensiv kursist, hvor du tilknyttes en klinisk vejleder, som følger dig igennem specialuddannelsen. Start på intensiv specialuddannelse i fastlagt periode. Ansættelse som prækursist på 33 eller 37 timer/ugentligt. Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at blive i afdelingen på det timetal, der passer dig. Mulighed for uddannelse inden for flere specialer i almen intensiv terapi, blandt andet neurologi, hæmatologi, urologi, kardiologi samt infektions- og lungemedicin. Godt læringsmiljø med andre kursister. Vi er for andet år i træk indstillet til sygeplejestuderende praktikpris og har vundet Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins uddannelsespris 2022 som bedste uddannelsessted for anæstesilæger. Høj prioritering af faglighed og udvikling. Afsnittets ledelse består af Oversygeplejerske og Ledende overlæge i samarbejde med klinisk souschef. Intensiv Afsnit er en del af Anæstesiologisk Afdeling, der har ca. 470 ansatte. Afdelingen omfatter desuden Anæstesi, Operation, Opvågning, Sterilcentral, Dagkirurgi, Tværfagligt Smertecenter, Forskningsenheden og en Simulationsenheden. Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, kan du kontakte Oversygeplejerske Susanne Frølander, telefon 47 32 50 63 shede@regionsjaelland.dk eller uddannelsesansvarlig sygeplejerske Karina Zartov-Jacobsen, telefon 93 56 78 56, kz@regionsjaelland.dk. Derudover kan du se mere om afdelingen på vores Instagram profil: ’intensivroskilde’ Hvis du ønsker at søge stillingen, skal du trykke på søg jobbet i bunden af annoncen. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet