Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Uddannelsesstilling i nefrologisk sygepleje

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du bliver nefrologisk sygeplejerske med kompetencer i sengeafsnit og ambulatoriet. Du får en grundig introduktion og uddannelse i det nefrologiske speciale gennem et struktureret forløb på 18 måneder med fokus på de nefrologiske patientforløb. Du vil i alt være i introduktion i samlet set 16 uger. Dvs. 8 ugers intro på sengeafsnittet og 8 ugers intro i ambulatoriet. Uddannelsesstillingen giver en kompleks og komplet viden og erfaring med den nefrologiske patient, hvor du får en hverdag både med sengeafsnit og ambulatorie. Nedenfor kan du læse om hvad vi laver i hhv. sengeafsnittet og ambulatoriet. B109 (sengeafsnittet): Din intro vil vare 8 uger, hvor du er udenfor normeringen. Din hverdag består at I at passe og pleje patienter med nyresygdom og komplikationer dertil. Du vil have ansvaret for 3-4 patienter sammen med din SSFU (sygeplejerske med specialfunktion i uddannelse). Du og din SSFU er ansvarlig for pleje og behandling af jeres patienter. Der kan bl.a. være tale om nefrologiske patienter der omfatter infektioner, akut udredning, komplikationer til dialyse eller mindre elektive behandlinger og indgreb. Vi er i sengeafsnittet normeret til 17 patienter. I dagvagt er vi 5 og derudover har vi fremmøde af 1 klinisk vejleder og 1 SSFU. Vi er en lille sengeafdeling, hvor patienterne i gennemsnit er indlagt 4,8 dage. Hjemmedialysen N3 (ambulatoriet): Din intro vil vare i 8 uger, hvor du er udenfor normeringen. Peritoneal-dialyseambulatoriet er en velfungerende enhed med ca. 80 patienter tilknyttet, som varetager deres egen behandling i hjemmet. Vi uddanner vores patienter og støtter dem i livet med P-dialyse. Din hverdag vil bl.a. bestå af at varetage opgaver såsom medicin-udlevering og forbindingsskift ved p-dialysekateter samt enkle opgaver relateret til den ambulante PD-patients behov. I takt med at dine kompetencer stiger, vil du gradvist overtage de ambulante sygeplejekontroller, håndtere forskellige infektionsproblematikker samt assistere ved anlæggelse og fjernelse af PD-katetre. Hjemmedialysen har 6 sygeplejersker, så hvis du er nyuddannet, så er der erfarne kollegaer til at læne sig op ad. Du vil i tæt samarbejde med din vejledere i sengeafsnittet og ambulatoriet yde grundlæggende og kompleks nefrologisk sygepleje. Vores afdeling er faglig motiveret af at yde patientnær sygepleje til syge mennesker. Der er altid en kollega at spørge når du er i tvivl. ”Jeg valgte at starte i uddannelsesstilling fordi jeg gerne ville se patienternes vej gennem nefrologien, og jeg kunne se et potentiale for min udvikling som sygeplejerske” Amanda Oversygeplejersken i sengeafsnit 1 er din nærmeste leder under hele forløbet og dermed også overgangene. Nedenfor kan du se hvordan dit forløb er struktureret. Sengeafsnittet B109 6 måneder 6 måneder Ambulatoriet N3 3 måneder 3 måneder Det er vigtigt for os, at du oplever at du har et godt socialt og fysisk arbejdsmiljø og bliver støttet i din kompetenceudvikling og hverdag hos os. Vi har løbende statussamtaler om, hvordan det går med din udvikling, trivsel og videre forløb. Løn Du stiger i løn i takt med at dine kompetencer øges. Vi har 3 kompetencetrin som alle udløser et tillæg. Du bliver ansat på 32-37 timer. I sengeafsnittet arbejder vi hver 3. weekend og har skiftende vagter. Hjemmedialysen har åbent mandag-fredag i dagstid. Hvis du har lyst til at se vores afdeling eller høre mere til stillingen, så skriv til os på instagram på @afdelingfor nyresygdomme eller kontakt oversygeplejerske Mette Uysal tlf 21266253. Hun svarer på sms og opkald. Samtaler afholdes 7. februar, og stillingen er til besættelse 1. marts eller 1. april Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet