Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Miljøstyrelsen søger sagsbehandler med interesse for fredningssager og andre grønne sagsområder

  • MILJØSTYRELSEN
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med på vores fredningshold, hvor vi varetager Miljøstyrelsens interesser i nye fredningssager og hjælper fredningsnævnene i sager om dispensation fra eksisterende fredninger? Siden 1917 har fredninger været et centralt værktøj i naturbeskyttelsen, som tages i brug, når vores allerstørste naturperler skal bevares. Med fredninger sikres også i mange tilfælde befolkningens adgang til naturen. Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er, at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er, at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1.100 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. Landskab og Skov Enheden Landskab & Skov består af ca. 50 medarbejdere. Vi er organiseret i et ledelsesteam med to kontorchefer og to funktionsledere. Landskab & Skov har ansvar for administration af skovloven, regulering af handel med ulovligt fældet træ og udstedelse af tilladelser til handel med truede dyr og planter, varetagelse af nationale landskabsinteresser, fredninger, miljøvurderinger samt administration af regler om det åbne land. Derudover administrerer vi støtte til miljøprojekter i Arktis og deltager i samarbejder i nordisk og EU-regi. Opgaverne Du bliver en del af et fredningsteam på fire faglige medarbejdere, to studenter og en funktionsleder. Vi varetager Miljøstyrelsens interesser i forbindelse med behandling af nye fredninger, og vi hjælper fredningsnævnene med tekniske oplysninger til brug for behandling af ansøgninger om dispensation fra eksisterende fredninger. Vi samarbejder med fredningsnævnene, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Miljø- og Fødevareklagenævnet, KL og kommunerne. Jobbet forudsætter deltagelse i offentlige besigtigelser rundt omkring i Danmark. Desuden varetager teamet administrative opgaver knyttet til fredningsnævnenes drift og vedligeholder det landsdækkende fredningsregister. Afhængig af dine interesser og kvalifikationer vil stillingen kunne indeholde andre arbejdsopgaver af koordinerende karakter for andre relaterede fagområder i enheden. Du kommer til at indgå i et tillidsfuldt, forpligtende og humørfyldt samarbejde med dine kollegaer og ledelse i teamet og enheden. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen. Kvalifikationer Vi forventer, at du: Har relevant akademisk uddannelse, f.eks. som naturforvalter, geograf, landinspektør, jordbrugskandidat, teksam'er, biolog eller tilsvarende. Det vigtigste er ikke din specifikke uddannelse, men dine faglige og personlige kvalifikationer. Har erfaring med eller interesse for naturbeskyttelsesloven, landskabsvurderinger, arealforvaltning og arealregulering. Har kendskab til GIS på brugerniveau og interesse for at fordybe dig i kortmateriale og søge bagud i gamle servitutter og lignende. Har fornemmelse for mennesker og lyst til at varetage sekretariatsbetjening af fredningsdommerne. Har evne til at strukturere og holde overblik over sager med lang tidshorisont samtidig med, at du kan håndtere sager med korte frister. Er grundig, detaljeorienteret og samtidig har blik for en helhedsbetragtning. Kan kommunikerer klart både i skrift og tale. Har lyst til at gå i dialog både internt og eksternt og har lyst til at repræsentere styrelsen på offentlige møder i konkrete fredningssager. Har erfaring med eller forståelse for arbejdet i en faglig styrelse. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten), overenskomst for landinspektører i statens tjeneste, CO10 samt den til enhver tid gældende organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører. Tjenestestedet vil være på Tolderlundsvej 5, Odense C. Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Vi er en pendlervenlig arbejdsplads med flextid og mulighed for hjemmearbejde. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Niels Bjørkbom på tlf. 23 46 05 36 eller funktionsleder Cristina Nissen på tlf. 93 58 79 48. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 8. januar 2023 . Vi planlægger at holde samtaler i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet