Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dygtig og engageret sekretærkollega søges til stærkt sekretærteam.

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afdeling for Led- og Knoglekirurgi søger pr. 1. marts 2023 en ny sekretærkollega. Vi arbejder dagligt med mange faglige udfordringer og stor variation i hverdagen inden for et bredt og komplekst speciale. Vi modtager de mest komplekse ortopædkirurgiske patienter fra hele landet, og stræber samtidig mod at have et sekretærteam med høje faglige kompetencer. Vi arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper, og arbejdsdagene er varierede og spændende. Vores sekretærer er ansigtet udadtil og deres opgaver er bl.a. at møde vores patienter og personale professionelt og empatisk. Deres opgave er at kvalitetssikre al registrering i afdelingen og have et højt fagligt niveau, både hvad angår specialet samt forståelse af registreringsniveau - dette for at sikre de bedste forløb for patienterne. I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi foretager vi kirurgisk behandling af sygdomme i og skader på kroppens knogler, væv og led. Afdelingen er en specialafdeling for traumekirurgi, rygkirurgi, kunstige led, tumor, børne- og håndkirurgi. Afdelingen består af et ambulatorium med ca. 20.000 ambulante konsultationer pr. år samt et sengeafsnit med 42 sengepladser og har derved et stort patientvolumen. Vi er i alt ca. 250 ansatte, hvoraf sekretærgruppen består af 18 dygtige og engagerede sekretærer. Er du uddannet lægesekretær eller kontorassistent med sundhedsfaglig baggrund, service- og kvalitetsbevidst, smilende, engageret og har lyst til nye udfordringer med et brændende ønske om at gøre en forskel, så er det måske dig, der skal være en del af vores sekretærteam. Vi værdsætter et arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab, hvor der er plads til den enkelte. Vores værdier bygger på respekt, ansvarlighed og dynamik. Vi tilstræber, at alt samarbejde foregår i anerkendende dialog og med vidensdeling for øje. Vi tilbyder: Et godt tværfagligt samarbejde, hvor du er en væsentlig medspiller med patienter og patientforløbene som omdrejningspunkt. Mulighed for medindflydelse på organiseringen af din hverdag. Forskellige spændende typer af sekretæropgaver inden for et bredt og komplekst speciale En dynamisk og levende arbejdsplads. En sekretærgruppe, der sparrer, støtter og hjælper hinanden. En sekretærgruppe med et højt fagligt niveau. Du har: Uddannelse som lægesekretær eller kontorassistent Viden om de kliniske systemer inkl. Sundhedsplatformen. Lyst til at indgå i en teamstruktur og et samarbejde med flere forskellige faggrupper. Lyst til at arbejde i et hektisk miljø med flair for at arbejde struktureret, for derved at bevare overblikket. Glimt i øjet med fokus på det gode samarbejde. Det siger sig selv, at du skal se tingene i det store billede, og det skal være naturligt for dig at tage medansvar for andre opgaver end dine egne. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Sara Elisabeth Eilsø på telefon 35 45 86 26. Løn og arbejdstid: 37 timer ugentligt. Løn efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: Fredag d 20. januar 2023 kl. 12.00 Vi afholder ansættelsessamtaler løbende og ansætter så snart, den rigtige kandidat er fundet. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet