Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygplejespecialist til Mave-, tarm og leversygdomme afsnit 4.

  • Gentofte Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du drømmer om at blive vores nye Klinisk sygplejespecialist, der sammen med afdelingens anden kliniske sygeplejerske, vil du bruge din erfaring og uddannelse til at fremme fagligheden og kvaliteten, i Mave-, tarm og leversygdomme afsnit 4. Du har passion og brænder for at udvikle sygeplejen i hele afdelingen, hvor du ser dig selv, som en vigtig del af patientplejen, hvor du med din erfaring og uddannelse hele tiden har fingeren på pulsen, så du ved hvad sygeplejersker og social og sundhedsassistenterne har brug for. Du er deres fortrolige i deres faglige og personlige udvikling. Du holder af at se nye sygeplejersker og social og sundhedsassistenter vokse fagligt under din vejledning og undervisning, samtidig er du tovholder på at vores erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udvikler sig. Du brænder for sygeplejen og arbejder målrettet på at udvikle den kirurgiske sygepleje, så patienterne føler sig godt behandlet og oplever hvordan sygeplejen og omsorgen gør en forskel. Vi har store ambitioner om at være blandt de bedste og ønsker at styrke vores kliniske arbejde gennem høj kvalitet og sygeplejefaglighed ud fra nyeste evidens. Vi søger en klinisk sygeplejespecialist, der i samarbejde med afsnittets anden kliniske sygeplejerkse specialist samarbejde varetager udviklingsopgaver i afdelingen. I skaber et udviklende miljø der medvirker til fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker - for vi er og vil forsat være den afdeling hvor du har lyst til at være ansat og hvor studerende og elever søger til. Du arbejder selvstændigt med den evidensbaserede sygepleje, hvor du tager udgangspunkt i klinikken, hvor du er synlig og deltagende i plejen, så denne udvikles løbende. Du er i tæt sparring og dialog med dine specialist kollega, så I sammen skaber et udviklede lærings- og forskningsmiljø for afdelingens sygeplejersker. Du kommer til at være en del af en gruppe af kliniske sygeplejespecialister i afdelingen for Mave-, tarm- og leversygdomme, hvor du indgår i et tæt samarbejde omkring at skabe fælles læring og udvikling på tværs af afsnittene, bl.a. i vores fælles introunit, undervisning og basisuddannelsen. Den kliniske sygeplejespecialist er ansvarlig for: • Fremme faglighed og kvalitet således at afdelingens patientforløb lever op til nationale standarder og gældende lovgivning. • Bidrage til sammenhængende og effektive patientforløb med fokus på patienttilfredshed. • Bidrage konstruktivt og fremadrettet i udviklings- og forandringsprocesser i afdelingen. • Faciliterer et positivt og involverende læringsmiljø i afdelingen. • Holde sig ajour med den nyeste viden, identificere udviklingsområder med henblik på formidling, udvikling og implementering af evidensbaseret praksis. • Iværksætte og gennemføre mono- og tværfaglige udviklings- og forskningstiltag i afdelingen. • Bidrage til et godt arbejdsmiljø, der bygger på tillid og ansvar. Arbejdsområder: • Kompetenceudvikling af medarbejdere fra novice til ekspertniveau. • Vejledning og undervisning såvel internt som eksternt. • Faglig rådgivning af ledelsesteamet. • Implementering af viden og kliniske retningslinjer • Initierer til debat om faglige udfordringer og handlinger. • Medansvarlig for at opdatere informations- og dokumentationsmateriale herunder vejledninger og instrukser. • Varetager opgaver i forhold til eventuelle kvalitetsbrist med henblik på høj patientsikkerhed. • Ressourceperson indenfor udvalgte faglige og/eller kvalitetsområder internt og eksternt i forhold til afdelingen. • Deltage i forskning og publicere/formidle udvisnings- og forskningsaktivitet Den klinisk sygeplejespecialists samarbejdspartnere: • Afdelingens ledelsesteam og afdelingens medarbejdere. • Specialister og forskningsansvarlige på hospitalet Dine kvalifikationer: • Vi ser gerne, at du har relevant videreuddannelse, på kandidat- eller masterniveau med klinisk eller pædagogisk fokus, eller at du drømmer om at komme i gang med uddannelse på det niveau og har en bred gastroenterologisk erfaring • du har lyst og evne til at lære fra dig. • du har kirurgiskerfaring og brænder for udvikling af den kirurgiske sygepleje. • du danner dig overblik og bevarer roen i pressende situationer. • du har erfaringer med mentorordninger eller andre oplæringsmetoder. • du har gode samarbejdsevner og kan prioritere i hverdagen. • arbejder systematisk og tager initiativer til udvikling af måden vi introducerer nye kollegaer. •du kan se dig selv arbejde tæt sammen med plejepersonale i hverdagen og er til stede i patientplejen, hvor du med fingeren på pulsen har blik for den faglige udvikling og undervisning. •du kan se dig selv arbejde tæt sammen med ledelsen, så vi sammen sætter retning for udviklingen af sygeplejen i afsnittet. Vi er en kirurgisk sengeafdeling med plads til 27 patienter, indenfor det gastroenterologiske speciale, og tager os af både elektive og akutte nedre kirurgiske patientforløb, hvor hovedparten er kræftpatienter, som er ny- diagnosticerede eller der som led i deres behandlingsforløb skal have et kirurgisk indgreb. Vi lægger vægt på høj faglighed, udvikling og et godt kollegialt og tværfagligt samarbejde. Vi har fokus på områder, som ernæring, stomipleje, smertebehandling, mobilisering, akutsygepleje og det gode patientforløb, hvor alle skal føle sig godt behandlet. Vores patientforløb er strukturerede efter ERAS-principperne. Vi holder patient – og stomiskole, som varetages af vores to modtagesygeplejersker, som modtager alle elektive patienter i afdelingen. Vi følger op på vores patienter efter operationen, indtil de overgår til ambulant kontrol. Er du interesseret i at høre mere om stillingen eller aftale besøg i afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerskesygeplejersken: Merete Bock-Pedersen på telefon 38 68 17 13, mail: merete.bock-pedersen@regionh.dk. Jeg holder fri mellem jul og nytår. Ansøgningsfristen er 8-1-2023 Vi tager løbende kvalificerede ansøger til samtale, så send din ansøgning i dag, så er du en af kandidaterne til denne spændende stilling. Følg os på: Instagram; mave_tarm_lever_hgh Facebook; Mave Tarm Lever Hgh Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet