Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Attraktiv stilling som overlæge/afdelingslæge i et nyt behandlerteam i psykiatrien til mennesker med ikke-psykotisk psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

  • Psykoterapeutisk Center Stolpegård
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være med til at udbrede en ny model for specialiseret og sammenhængende behandling på tværs af sektorer? Så er du måske netop den læge, vi mangler i vores team. Spændende vagtfri stilling som overlæge/afdelingslæge i et nyt energisk team med høj faglighed i Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling under Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse fra 1. februar 2023. Derfor skal du søge stillingen Du får en unik chance for at være med til at udvikle og udbrede en ny behandlingsmodel for borgere i Københavns Kommune med fokus på evidensbaseret psykoterapi og tværsektorielt samarbejde sammen med en gruppe af engagerede kolleger i et tværfagligt team. Du bliver desuden en del af Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som er et specialcenter i psykoterapi med høj kompetence inden for psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvad er Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling (APU)? APU blev etableret i 2017 med formålet at udvikle, afprøve, tilpasse og udbrede en model for fleksibel og transdiagnostisk psykoterapeutisk behandling og koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune for mennesker med dobbeltdiagnoser. Vi behandler mennesker med angst, depression, PTSD og/eller personlighedsforstyrrelse og en samtidig rusmiddelproblematik i et struktureret og velkoordineret tværsektorielt samarbejde med kommunale rusmiddelcentre. I 2021 blev APU udvidet med et helt nyt team bestående af en teamleder, en afdelingslæge/overlæge, en reservelæge, en lægesekretær, tre psykologer, en socialrådgiver, en ergoterapeut, en fysioterapeut og en recovery-mentor, der samarbejder med rusmiddelcentre i Københavns Kommune. Du bliver i øvrigt en del af den samlede lægegruppe på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Du kan læse mere om APU her . Dine arbejdsopgaver I samarbejde med afsnitsleder/teamleder har du ansvaret for at lede det optimale patientforløb og den lægefaglige behandling i teamet Du refererer lægefagligt til centerchefen i APU Du varetager og vejleder visitation, udredning og behandlingsplanlægning Du varetager og vejleder psykofarmakologisk behandling, somatisk undersøgelse og behandling i samarbejde med primærsektoren Du indgår i det daglige kliniske arbejde og tværfaglige samarbejde i henhold til dine lægefaglige kompetencer Du har mulighed for at udføre psykoterapeutisk behandling på kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag, i gruppe og individuelt alt afhængig af interesse og kompetencer Du varetager tværsektorielt samarbejde med koordinering af behandlingsforløb Du deltager i kliniske behandlingskonferencer i teamet Du deltager i tværsektorielle lægemøder Du deltager i udviklings- og forbedringsarbejde Du modtager løbende kompetenceudvikling og supervision Din profil Du er uddannet speciallæge i psykiatri eller almen medicin. Vi ser desuden gerne, at du: har en psykoterapeutisk interesse, erfaring eller uddannelse inden for en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme arbejder recovery-orienteret og fremmer håbet om og muligheden for at komme sig har lyst til at arbejde med ugeplaner for at sikre tid til patientbehandling har lyst til at arbejde i en forbedringskultur Dine egenskaber og kompetencer Du er nysgerrig og har humor Du er fagligt stærk og engageret Du er udviklingsorienteret, fleksibel og evner at arbejde selvstændigt Du har gode samarbejdsevner og har lyst til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt. Ansættelsessted APU Byen er organisatorisk forankret på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, men udgør et samarbejde med Københavns Kommune. Der forventes flytning til nyrenoverede lokaler på Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S i medio 2023. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er med tiltrædelse per 1. februar 2023. Interesseret? Hvis du er nysgerrig, og gerne vil vide mere om stillingen og Psykoterapeutisk Center Stolpegård, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Anna Madsen, tlf. 38 64 54 21, anna.kristine.sofie.madsen@regionh.dk , afsnitsleder Morten Kistrup, 38 64 54 40 morten.kistrup@regionh.dk eller overlæge Anette Engelstorp Lehmann, tlf. 38 64 54 48, anette.engelstorp.lehmann@regionh.dk . Du kan søge stillingen via link på siden senest mandag den 2. januar 2023 Vi holder samtaler samtaler fredag d. 6. januar 2023. Ansættelsesudvalget består af afsnitsleder, teamleder, overlæge, medarbejderrepræsentant, fagkoordinator fra Stolpegård samt lægefaglig repræsentant fra Rusmiddelbehandling København. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulatorier: Ambulatorie for Angst og tvangstilstande (OCD), Ambulatorie for Personlighedsforstyrrelser og Traumer samt Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling for patienter med en ikke-psykotisk dobbeltdiagnose. Centeret er et specialcenter for psykoterapi og huser desuden KAG Sekretariat, forskningsenhed og Sekretariat for Behandlingseffekt samt Forskningsenhed. Yderligere oplysninger om centret findes her . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet