Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Timelønnet vikar til Hæmatologisk afdeling, afsnit M, Sjællands Universitetshospital

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du under uddannelse, nyuddannet eller erfaren? Har du lyst til at snuse og lære lidt om hæmatologi? Så søger vi sygeplejersker eller sygeplejestuderende som timelønnet vikarer. Hvem er vi? Vi hedder, afsnit M og er et fantastisk afsnit. Vi oser af faglighed, dedikation til specialet og et unikt arbejdsfællesskab som vi håber, at du har lyst til at opleve på egen hånd. Vi varetager plejen og behandling til patienter med Myelomatose, akut leukæmi og benigne Hæmatologiske sygdomme. Vi prioriterer, at hvert patientforløb er individuelt og tværfagligt tilrettelagt samt at det sker i et tæt samarbejde med patienten og dennes pårørende. Den gode relation, kontinuitet og medinddragelse er essentielle begreber i vores sygepleje. I 2018 fik Hæmatologisk afdeling tildelt "Patienternes pris" for vores måde altid at sætte patienterne i centrum. Beskrivelsen lød: "....som patient ønsker vi en høj faglighed. Men fagligheden skal også pakkes ind i menneskelige egenskaber. Personalet skal lytte til, hvad vi siger, tage vores udsagn alvorligt og udvise nærvær og empati, så bliver forløbet bedre, og man føler sig tryg....". I 2022 fik vi anerkendelsen af at blive udnævnt som Danmarks bedste Hæmatologiske afdeling ift. behandling af patienter med Myelomatose og Leukæmi. Sygeplejefaglig udvikling og forskning er en stor del af vores hverdag. Vi er meget inspireret af aktionslæring og arbejder ud fra en personcentreret tilgang. Det betyder, at når vi arbejder med projekter, store som små, gør vi det praksisnært og ud fra et sygeplejefagligt, patientorienteret og organisatorisk perspektiv. Alle, om man er basissygeplejerske, sygeplejespecialist eller har en anden funktion, er og kan man være med til at udvikle, forandre og forbedre sygeplejen ud fra, hvad der er bedst for patienterne og de pårørende. Læs mere her Det er derfor også med stolthed, at vi kan fortælle, at afdelingen i januar 2020 indledte et samarbejde med professor i sygepleje Brendan McCormack. Vi har i M afsnittet særlig fokus på udvikling af muligheder for hjemmebehandling. Mange af vores patienter oplæres til selv at injicerer sig med subcutan behandling, mens andre modtager deres behandling via en pumpe, som de bærer i en bæltetaske, de kan tage med hjem. Patienter med et CVK oplæres til selv at varetage plejen af CVK’et samt til selv at trække blodprøver. Det giver patienterne medansvar og selvkontrol, hvilket har stor betydning. Flere patienter har givet udtryk for, at de oplever en større frihed og større livskvalitet, når de kan være hjemme i stedet for indlagt. Følg linket, og se en spændende verden Afdelingen har sit eget værested for unge patienter i alderen 18-39 år med kræft. Der er ansat en ungekoordinator samt tilknyttet flere sygeplejersker, som er uddannet ungeambassadør. Stedet er blevet døbt Mod!Kræft, og har stor succes Se mere her. Du kan også læse mere på Instagram @mod.kraeft. Hos os bliver du særlig dygtig til at: Træne og anvende dit kliniske blik og sætte det i perspektiv med dagens blodprøver, hvorved du vil kunne se årsagssammenhænge og få en større forståelse for den enkelte patients situation. Indgå i vigtige relationer med patienterne og de pårørende samt kolleger monfagligt som tværfagligt. Udføre akut sygepleje til patienter som kan være sepsistruede, i blødningsrisiko, smertepåvirket, dialysekrævende eller som er respiratorisk påvirket/truet. Administrere antibiotika, blodtransfusioner, kost- og væsketerapi, kemoterapi både pr. os, injektion og infusion. Instrumentel sygepleje som f.eks. at rense, skylle og trække blodprøver på CVK, anlæggelse af PVK, KAD, sonde m.m. Varetage pleje og behandling af og til patienter som skal autolog stamcelletransplanteres. Vi tilbyder dig: Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad du kommer med af erfaringer samt hvad du som minimum skal lære og kunne hos os. Tværfaglige konferencer, sygeplejefaglig statusmøde hver dag kl. 12, 5 faglige minutter hver morgen m.m. Et arbejds- og læringsmiljø, hvor der kan grines og jokes og hvor samarbejde, indflydelse, respekt og social kapital prioriteres højt. Kolleger, både monofagligt og tværfagligt, som brænder for specialet, og som alle føler, at vi har en pligt til at bidrage til arbejdsfællesskabet Anerkendende og lyttende ledere, som på ingen måder ved alt Et fantastisk psykisk arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer trivsel, dialog og samvær meget højt. Vi har supervision ved afdelingens psykolog samt pusterum ved hospitalets præst. Endvidere er vi gode til at lytte aktivt til hinanden Vi har tog og busdrift lige til døren og Holbæk motorvejen lige i baghaven. Fristet til at søge? Det håber vi rigtig meget. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at komme og se afdelingen. Du kan ringe til afdelingssygeplejerske Britta Schack, 47 32 48 80 eller souschef Mia Skoropa, 47 32 48 81. Du er også meget velkommen til at komme og se vores afdeling. Mange hæmatologiske hilsener Sygeplejegruppen på afsnit M, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Praktiske informationer Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse. Ansøgningsfrist søndag den 22. januar 2023 Ansættelsessamtale afholdes løbende Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet