Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Frontløber søges til stilling som socialoverlæge til Region Hovedstadens Psykiatri

  • Psykiatrisk Center Amager
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du optaget af at reducere uligheden i sundhed for socialt udsatte med psykiatriske problemstillinger? Vil du være med til at sikre, bedre koordination i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse for at styrke behandlingen for målgruppens komplekse tilstande, herunder både somatik, psykiatri og rusmiddelbrug? Så er du måske vores nye socialoverlæge! Velkommen indenfor hos Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri styrker indsatsen overfor de mest sårbare patienter. Siden foråret 2022 har vi ansat 10 socialsygeplejersker og 2 socialoverlæger. En af stillingerne som socialoverlæger med base på Psykiatrisk Center Amager er nu ledig. Du kommer til at dække Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Bornholm med tilsyn, rådgivning, udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og styrke patientforløbende for socialt udsatte. Din rolle og dine ansvarsområder Du skal bistå de enkelte afsnit på centrene ved at yde tilsyn og rådgivning i konkrete patientforløb, hvor der er et forebyggende sigte eller er tale om komplekse patientforløb, der har gentagne indlæggelser med en kombination af rusmiddelproblematikker og/eller somatiske komplikationer. Som socialoverlæge har du ikke behandlingsansvar. Helt konkret bliver nogle af dine kliniske arbejdsopgaver at; udarbejde socialmedicinske rehabiliteringsplaner med udgangspunkt i ICF-modellen styrke patientforløb for socialt udsatte patienter og dobbeltdiagnosepatienter under indlæggelse og i overgangen til ambulant behandling og/eller støtte i primærsektor efter udskrivelse I samarbejde med funktionens anden socialoverlæge samt den fagligt koordinerende socialsygeplejerske, sikrer du den faglige understøttelse og udvikling af gruppen af socialsygeplejersker på tværs af de fem akutcentre og Psykiatrisk Center Bornholm. I har på tværs af funktionen (socialsygeplejersker og -overlæger) desuden ansvaret for at undervise og yde faglig sparring til jeres kollegaer i afsnittene om patientgruppen. Du vil sammen med din socialoverlægekollega indgå i- og tage initiativ til organisatoriske tiltag, med henblik på at styrke det sociallæge og -sygeplejefaglige samarbejde med somatikken, kommunerne, rusmiddelcentre og praksissektoren. Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende og de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Vi har derfor en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger. Du vil arbejde tæt sammen med din socialoverlægekollega med base på Psykiatrisk Center Nordsjælland og socialsygeplejerskerne på Psykiatrisk Center Amager, København og Bornholm samt den koordinerende socialsygeplejeske. Vores forventninger til dig Vi forestiller os, at du har speciallægeanerkendelse i f.eks. samfundsmedicin, psykiatri eller almen medicin. Desuden har du: Interesse for- og erfaring med målgruppen af socialt udsatte. Viden om og evt. erfaring med rusmidler, afhængighed og abstinenser samt behandling heraf. Viden om og erfaring med en recovery-orienteret psykiatri og rehabilitering. Stærkt netværk i primærsektor i kommuner, rusmiddelcentre, almen praksis og andre sociale tilbud, som du gør aktivt brug af i dit virke som læge. Lyst til og mod på at skabe forandring i en ny funktion på tværs af flere psykiatriske centre, og du trives i, at du er med til at forme og opbygge din egen funktion og dens sammenhæng til andre funktioner. Gode evner til at formidle din faglighed og samarbejde med mange forskellige aktører. Hvad tilbyder vi? Vi tilbyder dig en sjældent udbudt stilling med mulighed for faglige og personlige udviklingsmuligheder i et meningsfuldt arbejdsfelt, der nyder stort fokus. Du kommer til at indgå i det strategiske udviklingsarbejde med at finde funktionens rette form, i tæt samarbejde med klinikledelser, de 10 socialsygeplejersker, den fagligt koordinerende socialsygeplejerske og dine socialoverlægekollegaer i psykiatri og somatik. Med udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer sørger vi for, at du får en god introduktion, ligesom der er fast lægefaglig undervisning og temadage i lægegruppen. Du deltager i faste sparringsmøder med både cheflæge på Psykiatrisk Center Amager og cheflæge på Psykiatrisk Center Nordsjælland samt psykiatriens anden socialoverlæge, der dækker Psykiatrisk Center Ballerup, Glostrup og Nordsjælland. Løn og vilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse per 1. marts 2023 eller efter aftale. Du vil blive ansat med reference til cheflæge René Sjælland, Psykiatriske Center Amager . Klar til nye udfordringer? Send din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket på siden senest 12. januar 2023. Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for, hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge på Psykiatrisk Center Amager René Sjælland på Rene.Sjaelland@regionh.dk eller 21729501. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 3. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Er du nysgerrig på Psykiatrisk Center Amager som arbejdsplads, så se med i vores video her Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet