Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fagligt interesseret dyrlæge til Fødevarestyrelsen

  • Fødevarestyrelsens Kødkontrol
  • Olof Palmes Allé 18G,8200Ringsted,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være en del af Fødevarestyrelsen, som har ansvaret for at sikre dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i Danmark, og vil du udvikle dine faglige kompetencer i forhold til spændende patologi og kødkontrol, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og dyresundhed relateret til slagtedyr? Så har du nu muligheden for at blive en del af Fødevarestyrelsens dyrlægeteam ved Danish Crown i Ringsted med tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Om stillingen Fødevarestyrelsens Kødkontrol ved Danish Crown i Ringsted har sin faglige baggrund i både de veterinær- og de fødevarefaglige regler og retningslinjer, og du vil derfor i stillingen som embedsdyrlæge få stor variation i din opgaveportefølje. Du vil blive en del af et dyrlægeteam, som du vil arbejde tæt sammen med om opgaver inden for ante- og post mortem kontrol af slagtedyr, dyrevelfærd, audits, tilsyn samt kvalitetssikring, og du vil ligeledes have løbende sparring om opgaver og udvikling med din sektionsleder. Du vil således blive en del af en stor dynamisk gruppe medarbejdere, som spænder bredt i aldersfordeling og erfaringsgrundlag. Sektionen består af 12 embedsdyrlæger, 31 teknikere og en sekretær, der sørger for vagtplanlægning. Sektionen udfører ligeledes kontrol mv. på 2 mindre slagterier på Sjælland. Du vil foruden samarbejdet i sektionen ligeledes blive en del af et tværgående netværk af dyrlæger ved Fødevarestyrelsen, som udveksler erfaringer, og som sparrer med hinanden. Med et særligt fokus på kvalitet har du blandt andet følgende opgaver: AM- og PM-kontrol Udfyldelse af kontrolrapporter Kontrol med dyretransporter ved aflæsningen på slagteriet Kontrolopgaver relateret til fødevarer, hygiejne og eksport. Herunder tilsyn, audits og certifikatudstedelse I forbindelse med kontrollen vil der være en del administrative opgaver og sagsbehandling Opgaver på slagtekæden i forbindelse med tilkald til patoanatomiske forandringer, sygemærkede dyr og mistanke diagnoser (den almindelige kædekontrol varetages kun undtagelsesvis af embedsdyrlæger) Regelmæssige tilsyn med dyrevelfærd i forbindelse med slagtning Identificere smitsomme husdyrsygdomme og medvirke ved opgaver inden for beredskab Udarbejdelse af dyreværnssager og dyrevelfærdssager Gennemførelse af audits og andre faste kontroller Tilsyns- og godkendelsesopgaver Kontrol af data på slagteriet Indrapportering Kontrol af laboratoriesvar Stikprøvekontroller Evt. kampagner Du skal forvente arbejde på skiftehold Der er en åben og fri omgangstone, hvor medarbejderne informeres og inddrages i videst muligt omfang, og der bliver lagt vægt på en positiv feedbackkultur, som styrker samarbejdet mellem kollegaer og med samarbejdspartnere. Der er endvidere fokus på til stadighed at optimere kvaliteten af kontrol mv., og arbejdet foregår ofte i teams, så sparring i hverdagen prioriteres. Fødevarestyrelsens Kødkontrol er et politisk styret system, som tilpasses løbende til moderne samfundskrav, hvor implementering af ny lovgivning mv. kræver fokus på udvikling af kompetencer og rammer, og der er derfor prioriteret løbende opkvalificering af medarbejderne. Få yderligere information om stillingen som embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsens Kødkontrol fra en af dine kommende dyrlægekollegaer: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6874247611549851648 Om dig Du har autorisation som dyrlæge Du kommunikerer flydende på dansk, såvel mundtligt som skriftligt Du er rutineret i brugen af IT – herunder Outlook, Word og Excel, og har nemt ved at sætte dig ind nye systemer Du er fagligt interesseret og omhyggelig med dit arbejde Du er klar over, at embedsmandsrollen kræver fokus Du ønsker at være en del af et team med dygtige og dedikerede kolleger Du kan bidrage med godt humør og gode samarbejdsevner Du har praktisk sans og kan bruge din sunde fornuft Du ønsker at gøre en forskel ved aktivt at sikre, at der produceres sunde og sikre fødevarer, så forbrugerne ikke bliver syge af det, de spiser Du ønsker at bidrage til den høje danske dyrevelfærd i forbindelse med transport og slagtning af dyr Du vil være med til at holde et vågent øje med smitsomme husdyrsygdomme og medvirke ved opgaver inden for beredskab Du er indstillet på at gøre en indsats for at kompetenceudvikle dig inden for faget. Har du ingen erfaring fra tidligere er vi naturligvis klar til at lære dig grundigt op – du kommer aldrig til at stå alene i en uvant situation Om virksomhederne Danish Crown, A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted er et svineslagteri med tilhørende opskærings- og udbeningsafdelinger. Her slagtes i øjeblikket 39.600 svin pr. uge fordelt på 2 slagtekæder på daghold og en kæde på aftenhold. Arbejdstiden på dyrlæge på dagholdet ligger i tidsrummet 05.30-15.30 og på aftenholdet i tidsrummet fra 14.00-23.00 Hvidebæk slagteri, Industrivej 17, 4490 Jerslev. Det er et mindre svineslagteri, der slagter ca. 450 svin dagligt. Der er beskæftiget en dyrlæge og 0,5 tekniker i kontrollen. Arbejdstiden fra dyrlæge ligger i tidsrummet 07.00-16.00. Glumsø slagtehus, Søvej 5, 4171 Glumsø. Det er et mindre slagtehus, der slagter ca. 500 svin om ugen. Der er beskæftiget en dyrlæge og 0,5 tekniker i kontrollen. Arbejdstiden fra dyrlæge ligger i tidsrummet 05.00-14.30. Løn- og ansættelsesvilkår Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer, og aflønning og øvrige ansættelsesvilkår sker efter den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fødevarestyrelsens dyrlæger ved eksportslagterier mv. Arbejdstiden kan som hovedregel placeres i tidsrummet 05.00-23.00. Jf. cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fødevarestyrelsens dyrlæger ved eksportslagterier mv. er der til stillingen tilknyttet et slagteritillæg på årligt kr. 55.800 eller kr. 71.800 marts 2012-niveau fastsat på baggrund af anciennitet efter endt uddannelse samt et særligt slagteritillæg på årligt kr. 27.700 marts 2012-niveau, og der tildeles ligeledes natpenge efter gældende regler for arbejde på skæve tidspunkter. Tjenestestedet vil være Danish Crown, A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted. Det er en forudsætning, at ansøgere har kørekort til personbil. Tiltrædelse er den 1. marts 2023 eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Birte Stengaard på 72275542 eller kødkontrolchef Kasper Klintø på 72275071, og du opfordres til at læse mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk . Din ansøgning Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning, CV, bilag, eksamensbevis, autorisation og gerne referencer til tidligere arbejdsgivere online i vores rekrutteringssystem på www.fvm.dk/job , senest 13. januar 2023 . Samtaler forventes afholdt i uge 3 og 4, 2023. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.