Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til stabilisering af akutte neurologiske patienter

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at sikre stabilisering af akutte patienter med neurologiske sygdomme på Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde? - Så har du muligheden som vores nye specialist sygeplejerske med ansvar for vores nyetablerede akut stue. Vi, i Neurologisk afdeling, ønsker at tilbyde høj sygeplejefaglig kvalitet til patienter, som enten er i risiko for, eller har akutte neurologiske udfordringer, som kræver særlig opmærksomhed. Vi er i gang med at etablere en akut stue, hvor vi vil behandle vores akutte dårlige patienter, der har et større observations- og behandlingsbehov end på vores almindelige stuer. Det forventes at kunne fungere i marts 2023. Formålet med funktionen er, at skabe høj faglig sygeplejekvalitet til vores dårligste neurologiske patienter og samtidig skal du være rollemodel for mindre erfarne sygeplejersker. Vi ønsker at sikre tidlig opsporing og identifikation af vores akutte dårlige patienter med neurologiske sygdomme, således at vi reagerer – så tidligt som muligt - på akut kritisk sygdom, før situationen bliver livstruende. Ofte ser vi patienter med respiratoriske problematikker. Forskning fra blandt andet flere danske studier viser, at en del patienter på sengeafdelinger har en uopdaget eller underbehandlet akut kritisk sygdom visende sig ved tidlige advarselssignaler, altså tegn på fysiologisk ustabilitet i op til 6-8 timer før et evt. hjertestop. Sengeafsnittet er i udvikling, og DU har mulighed for at sætte dit præg på både værdier, kultur og kompetencer. Der er stor mulighed for at udføre grundlæggende sygepleje med patienten i centrum. Vi har patientforløb af både få timers men også af flere dages varighed. På grund af de ofte komplekse forløb vægter vi oplæring, sparring, og refleksion højt, hvilket selvfølgelig øger kvaliteten i sygeplejen. Med ansættelsen af dig, ønsker vi at sikre, at tidlig opsporing af akut dårlige patienter, bliver organiseret med udgangspunkt i den allerede igangsatte etablering af en akut stue. På den måde ønsker vi, at der skabes de bedst mulige rammer for at den dårligste patient behandles af den sygeplejerske med de rette kompetencer. Vi kan imødekomme patienternes behov for akut sygepleje med udgangspunkt i høj sygeplejefaglig kvalitet. Opgaverne er alsidige, lige fra sparring af mindre erfarne sygeplejersker til komplekse patientforløb og akutte patient situationer. Du skal selvfølgelig være indstillet på at kunne yde sygepleje til alle vores indlagte patienter, men med særligt fokus på at behandle patienter i risiko for udvikle akut fysiologisk ustabilitet. Alt dette er selvfølgelig i tæt samarbejde med din oversygeplejerske og afdelingens andre specialistsygeplejersker og basissygeplejersker, samt alle de andre meget vigtige faggrupper i det tværfaglige samarbejde, men din rolle er central i akut stuens funktion. Forventninger til dig: Det vil være ønskeligt, om du allerede er uddannet på masterniveau eller med anden relevant uddannelse inden for området Du har gåpåmod og ser og italesætter vigtigheden af sygeplejen i enhver omsorgsopgave. Du har en positiv smittende energi, og én der markant sætter sig i front for den gode sygepleje. Du er ikke et krav at du har erfaring i den neurologiske patientgruppe, men det er vigtigt, at du er være nysgerrig på at erhverve dig denne viden. Det er en fordel med erfaring fra det akutte eller (semi) intensive område eller tilsvarende. Vi forventer minimum 2 års klinisk erfaring. Vi forventer, at du kan strukturere din arbejdsdag, og samtidig trives med at videreformidle dine overvejelser og prioriteringer til mindre erfarne kollegaer. Vi sætter pris på en anerkendende læringsstil. Du har motivationen til, at på sigt, at påbegynde en masteruddannelse inden for det akutte sundhedsfaglige felt, som skal bidrage til dit videre faglige niveau. Vi kan tilbyde: Individuelt oplæringsprogram inklusiv teoridage Oplæring i neurologisk sygepleje Daglige tværfaglige konferencer med læger og terapeuter Tværfagligt teamarbejde Supervision ved klinisk udviklingssygeplejerske En ledelse, der er tager del i det daglige arbejde Super gode kolleger En arbejdsplads med meget humor og højt til loftet Timeantal efter eget ønske Arbejdstiden er i dagvagt, med en arbejdsweekend om måneden. Din oplæring og supervision af kolleger kan i begrænset omfang finde sted i enkelte aftenvagter. Vi glæder os til at høre fra dig! Så send os en ansøgning, hvor du beskriver: Hvad du brænder for Hvad du er god til og ønsker at blive endnu bedre til Hvorfor vi skal ansætte dig Neurologisk Afdeling består overordnet af to sengeafsnit, et ambulatorium, et neurofysiologisk center og et regionalt videnscenter for demens. I N61 har vi fokus på patienter med forskellige neurologiske sygdomme, hvor udredning, afklaring og tidlig rehabilitering er i fokus. Afdelingens personale er tværfagligt, og der er bl.a. ansat neuropsykologer og socialrådgiver, samt er der tilknyttet diætister, ergo- og fysioterapeuter i afdelingen. Hvem er vi? Se vores video: http://regionsjaelland.23video.com/neurorekruttering Få en rundvisning eller uforpligtigende samtale: Kontakt vores oversygeplejerske Liza Rievers eller souschef Sarah Meisner på 47 32 28 61 Du er også velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Birgitte Mortensen bmt@regionsjaelland.dk Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet