Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familiekonsulent til Børn, unge og familiehuset, Trollesminde

  • Hillerød Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Børn, unge og familiehuset, Trollesminde, søger en erfaren familiekonsulent, med indgående kendskab til familiearbejdet med udsatte og sårbar børn og unge. Specifikt med interesses for børneområdet 0-12 år, samt indgående viden om autisme. Ansættelse pr. 1. marts 2023 – 37 timers stilling. Til Huset er der tilknyttet et særligt familiekonsulent team, som varetager individuelle tilrettelagte familiebehandlingsopgaver. Huset består af 1 leder, 20 medarbejdere, der er fordelt i fagteams: Familie-team, Rusmiddel-team/ Bånd & Broer team, Kontaktpersons-team (herunder Brødeskov kollegiet/ Lejligheder Skansevej) og Model-hjemmeboende, som samarbejder på tværs, alt efter opgavernes behov. Indsatsen forgår både i hjemmet og/eller i ”Huset”, alt efter hvad der giver mening for opgaveløftet. Vores grundlag hvilker på en systemisk, narrativ tilgang og kognitiv tilgang, samt neuroaffektiv teori (med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykolog). Huset og hele tilbudsviften er i gang med et spændende udviklingsarbejde, som du kan blive en del af. Dels er vi ved at implementere mere specifikke forældre og autisme indsatser, og dels er familier og sundheds- visionsgrupper i gang med, at afdække behovet for fremtidens ydelser og organisering i Børn, unge og familiehuset, Trollesminde. Primære arbejdsopgaver Familiebehandling, herunder børne- og unge samtaler efter opgavens behov. Praktisk pædagogisk støtte. Målrettet indsats ud fra handleplanen, herunder familiens ønsker til forandring evt. i samarbejde med kontaktperson eller andre behandlere i huset. Inddragelse af familiens eget netværk og fagprofessionelle netværk. Tvær professionelt samarbejde herunder med henvisende myndighed. Behandlingsplaner /statusrapporter Forældre og/eller Børne gruppe indsatser. Vi kan tilbyde Ansættelse 37 timer i Børne, unge og familiehuset, Trollesminde, med fleksibel arbejdstid. 37 timer tilrettelagt efter opgavens behov. Tillæg medfølger i forbindelse med denne fleksibilitet. Spændende og varierende arbejdsdag. Dygtige og engageret fagkollegaer Supervision og sparring i fagteams. Tværfagligt samarbejde i en organisation, hvor der er mulighed for at være kreativ i sin opgaveløsning. Faglig udvikling. Systematisk brug af feedback (FIT: Feedback Informed treatment) og FIT-supervision. Vi forventer… At du er uddannet socialpædagog (evt. anden relevant socialfaglig uddannelse), med relevant erfaring og stort engement i arbejdet med udsatte familier. At du er fleksibel i forhold til arbejdstid og har afklaret dette med evt. hjemmefronten. At du har forståelse for den skriftlige og administrative del af arbejdet (statusrapporter, osv.) At du er udpræget holdspiller, robust og samtidig kan arbejde alene. At du er åben for sparring, feedback mv. og samtidig kan give feedback, vidensdeling mv. med den anerkendende tilgang. At du kan rumme at arbejde i modstand. At du kan arbejde i et foranderligt arbejdsfelt. Kan koble teori og praksis. At du er professionel i relations- og udviklingsarbejdet. Kørekort. Løn og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst for dit fagområde og øvrige aftaler. Der kan ved særlige kvalifikationer forhandles kvalifikationstillæg. Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan indhentes hos leder Hanne Holm Jensen på telefon 72 32 55 53 eller evt. tillidsmand Nanna Valet på telefon 72 32 55 69. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal væres os i hænde den 20. januar 2023, kl. 8.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 23. januar 2023. Ansøgningen skal vedlægges relevante uddannelseskopi for at komme i betragtning, samt anciennitetsbevis eller kopi fra lønseddel, hvoraf dette fremgår. Vi glæder os til at høre fra dig. Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 54.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet