Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Delestilling som jordemoder på Føde- og Barselsgang

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi ønsker at styrke vores patientforløb, særligt med fokus på overgangen mellem Fødegangen og Barselsgangen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Vi søger derfor jordemødre med lyst til at arbejde på begge afsnit i delte stillinger mellem fødegang og barsel. Synes du at der er jordemoderfaglig værdi i at føde med en familie, for derefter at få mulighed for at passe dem på barselsgangen efterfølgende. Og kan du se fagligt potentiale i at bruge dine jordemoderfaglige kompetencer både på fødegangen og på barselsgangen, så har vi stillingen der er noget for dig. Vores afdeling har fået en betydelig opnormering. Det giver os mulighederne for at få vores mange idéer ud at leve. For at vores ambitioner skal blive til virkelighed for vores gravide, fødende og barslende, har vi brug for dig! Vi har gode patientforløb, et godt kollegaskab og vi har en masse nye tiltag på vej På fødegangen arbejder vi bl.a. med etablering af et bristningsambulatorium. Barselsgangen, fødegang og svangre samarbejder om at etablere et nyt fødselsforberedelseskoncept, og på barselsgangen arbejder vi fagligt med obstetrisk færdighedstræning i afsnittet, samt undervisning i amning. Vi er Region Sjællands Universitetshospital og har en størrelse der gør, at dine kompetencer indenfor den ukomplicerede, såvel som den komplicerede fødsel og barsel styrkes. Vi prioriterer at give familierne og jordemoderen tid og mulighed for kontinuitet. Som afdeling er vi store nok til, at du kan få specialistviden og vi er små nok til, at du bliver en del af et fællesskab, hvor du kender dine kolleger. Vi har flere sociale arrangementer, herunder årlige fester, kaffedates, nissevenner og julehygge. Vi kan tilbyde dig en afdeling som har fokus på: At skabe kontinuitet og gode patientforløb. At styrke fagligheden hos personalet Tværfagligt samarbejde kendetegnet ved gensidig respekt og sparring Det gode arbejdsmiljø og personaletrivsel ”Linkøpingmodellen”, hvor der fokuseres på at nedbringe sectiofrekvensen hos normale førstegangsfødende. Vagtplanlægning med respekt for den enkeltes ønsker. Fokus på dig og den gode start uanset om du er nyuddannet eller erfaren Som nyansat får du et grundigt introduktionsprogram, som sammensættes af på baggrund af dine kompetencer og erfaringsgrundlag. Nyuddannede får tilbudt et mentorforløb, sutureringskursus og jævnlige netværksdage, som en del af ansættelsen. Er du erfaren, sørger vi for at få dine kompetencer i spil og du vil få mulighed for at bidrage til nye faglige tiltag. På vores afdeling ligger svangre, fødegang og barselsgang ved siden af hinanden og personalet har et tæt samarbejde. Hos os får du mulighed for at bruge hele din brede jordemoderfaglighed, og vi har kliniske jordemoderspecialister i tilstedeværelsesvagter og social-og sundhedsassistenter i alle vagter på fødegangen. Vi ønsker, at du Brænder for det gode forløb for gravide, fødende og barslende Vil være med til at udvikle vores fødested Er en teamspiller, som kan bidrage til det gode arbejdsmiljø Om afdelingen Afdelingen er en specialafdeling med ca. 2400 fødsler årligt. Vores fødegang har seks fødestuer, et svangre afsnit med både ambulant funktion, igangsættelser og indlagte gravide, samt en barselsgang med 16 sengepladser og mulighed for overnattende partner. Vi varetager specialfunktioner i Region Sjælland. Der betyder, at vi har en varieret obstetrik, masser af normale fødsler, men også komplicerede forløb. På barselsgangen tilbyder vi indlæggelse til de familier der skal have deres første barn med henblik på hjælp til en god start på den nye familie. Der ud over har vi alle de komplicerede barslende, der både har brug for den helt basale hjælp til amning og familiedannelse, men også kræver pleje og observationer af det komplicerede forløb hos mor eller barn. Vi har også et barselsambulatorie, hvor vi tilser de familier der går hjem ambulant, samt opfølgning og hørerscreening af alle familier. Som jordemoder på barselsgangen, vil vagter i barselsambulatoriet også være en mulighed. Løn og ansættelsesforhold Lønnen sammensættes ud fra en kompetencelønmodel, der gør lønforhandlinger og muligheder mere overskuelige for den enkelte og giver mulighed for mærkbare tillæg vurderet efter kompetencer. Der er mulighed for fast afspadsering af tillæg (”normreduktion”) og at arbejde hver 3. weekend hvis du er fuldtidsansat. Har du lyst til at høre mere, er du velkommen til at ringe til: Vicechefjordemoder på Barselsgangen; Maj Britt Hansen 21 30 07 04 eller Vicechefjordemoder på Fødegangen; Signe Engberg Landorph 23 35 20 74 Du kan også høre mere om hvorfor du skal vælge at være jordemoder hos os ved at klikke her. Ansøgningsfrist: 15. januar 2023 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet