Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Læge til Introduktionsstilling ved Reumatologisk afdeling og Medicinsk afdeling, Sjællands Universistetshospital Køge

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ved Reumatologisk afdeling og Medicinsk afdeling er en introduktionsstilling ledig til besættelse 01.03.23. Stillingen er planlagt med 6 måneder i hver afdeling med start på Reumatologisk afdeling. Reumatologisk Afdeling har to senge på Medicinsk Afdeling. Reservelægens opgaver omfatter stuegangsfunktion samt reumatologisk ambulatoriefunktion under vejledning af speciallægerne og den uddannelsesansvarlige overlæge i særdeleshed. Hovedparten af afdelingens aktiviteter foregår i ambulatoriet, hvor der til dagligt er syv speciallægeambulatorier og tre uddannelsesambulatorier. Arbejdet tilrettelægges således, at reservelægen har sine primære funktioner i ambulatoriet, sekundært på sengeafdelingen. Afdelingen har akut dagfunktion i den såkaldte ”Clinic on Demand”, som er et patientstyret ambulatorium samt en reumatologisk ”Hotline”, som betjener andre afdelinger på SUH Køge, øvrige afdelinger i Region Sjælland samt praktiserende læger. Reservelægen vil indgå i de funktioner, såfremt kvalifikationerne tillader det, under supervision. Der er ikke vagtforpligtelser under den reumatologiske del af stillingen. Afdelingen har regionsfunktion inden for det reumatologiske speciale. Afdelingen modtager patienter med såvel inflammatoriske som degenerative reumatologiske sygdomme. I ambulatoriet har vi en diagnostisk rygklinik, og en bioenhed, som varetager den biologiske behandling af patienter med inflammatoriske reumatologiske sygdomme. Afdelingen deltager i studenterundervisning og har tilknyttet en klinisk lektorat, og vil i fremtiden også have professorater tilknyttet. Der afholdes samtaler i uge 3 Yderligere oplysninger Cheflæge Ada Colic, adco@regionsjaelland.dk , Tlf. 47 32 47 01. Medicinsk Afdeling har 73 senge fordelt på tre sengeafsnit. Afdelingen har specialiserede funktioner i medicinsk gastroenterologi & hepatologi samt i endokrinologi. Endvidere behandler afdelingen akut indlagte patienter med medicinske sygdomme. Afdelingen satser målbevidst på uddannelse og forskning. Der er daglig morgenundervisning og en omfattende kursusvirksomhed inden for alle specialer. Afdelingen har en professor i gastroenterologi/hepatologi og 7 kliniske lektorer og ph.d.-studerende. Vi kan vi tilbyde dig •Introduktion til de medicinske specialer, herunder stuegang og ambulatorie funktioner •Mulighed for deltagelse i forskningsprojekter •Oplæring i anlæggelse af bl.a. ascitesdræn og pleuradræn. •Deltagelse i hospitalets hjertestopteam •Daglig morgenundervisning •Vagtstruktur med 1 mellemvagt i aften-nat og bagvagt med tilstedeværelse til kl. 21 på hverdage •God supervision •Godt kollegialt miljø og velfungerende samarbejde på tværs af specialer og faggrupper •YL-gruppe med solidt sammenhold og velfungerende mellemvagtslag •Mulighed for fordybelse i enkelte specialer efter ønske Du kan læse mere om afdelingens uddannelsesmiljø i vores inspektorrapport fra december 2018 Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Cheflæge Ole Hamberg, 40 15 55 98, oham@regionsjaelland.dk Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet