Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

#Fysioterapeut - pånymåde til Midlertidige Pladser

  • Slagelse Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til, at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde? Vi søger en fysioterapeut til fast stilling, gerne med erfaring inden for det neurologiske fagspeciale, til de Midlertidige Pladser på Blomstergården i Slagelse. Vi forventer naturligvis, at du har din faglighed på plads og at værdighedspolitikken er en del af din DNA. Det du skal overveje er, om du vil være med i en spændende udvikling, hvor du i høj grad får indflydelse på dit arbejde. Slagelse Kommune har som den første kommune i Danmark igangsat en stor organisationsændring og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #kommunepånymåde og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden. #kommunepånymåde tilbyder i stedet teamorganisering i cirkler, hvor lederen sidder med om det ”runde” bord, men alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Tanken bag, er at det giver mening at medarbejderne der er tættest på borgerne, kan have ansvaret for de beslutninger der giver borgeren det optimale borgerforløb. Blomstergården er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 220 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 47 midlertidige pladser. Drivkraften er værdigbaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet udvikles gennem professionelle arbejdsfællesskaber. Vi har ca. 550 borgerforløb årligt på de midlertidige pladser, og vi modtager borgere fra eget hjem eller regionen. De 47 lejligheder er inddelt i demens/psykiatri, rehabilitering og 6 neurorehabilitering samt restitutionspladser. Vi har desuden 2 kommunale behandlingspladser i samarbejde med e-Hospitalet. Vi arbejder ud fra et interdisciplinært perspektiv, som betyder at alle faggrupper arbejder sammen om borgerens mål, og den fælles reference er borgerens daglige aktiviteter. Alle faggrupper deltager i, at varetage borgerens ADL opgaver – også om aftenen i senvagter. Vi tilbyder holdaktiviteter individuelle træningsforløb efter § 83A og § 140 du bliver sammen med centerets øvrige 5 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter mulighed for sparring i forhold til borgernes funktionsniveau, behov for træning eller hjælpemidler mulighed for faglig sparring med Sundhedstræning og hjerneskadekoordinator m.fl. monofaglige og tværfaglig teams møder Vi forventer, at du er uddannet fysioterapeut planlægger og arbejder strukturelt med træningsforløb med borgeren planlægger, at dokumentere i NEXUS, indsatser hos den enkelte borger indgår i tværfaglig Relationsteam, som arbejder med relationelkoordinering i forløbene planlægger både modtagelse og udskrivelser og medvirker til gode overleveringer til anden bolig planlægger og deltager i meningsfulde aktiviteter sammen med borgeren med fokus på funktionsniveau deltager på daglig basis i spisesituationer med støtte til vores borgere er parat til at varetage lettere personlige plejeopgaver og fællesopgaver er parat til at varetage kørsel med borgeren i centret busser – ved hjemmebesøg Vi kan tilbyde et struktureret onboarding program, hvor du bliver tildelt en mentor de første 100 dage og deltager i Blomstergården kurser omhandlende bl.a. vaner, værdier og visioner, ernæring og dysfagi, tilgang til borgere med demens, brand og evakuering. Ønsker du mere information om stillingen, herunder arbejdstider, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte TR Ane Lindeholm på telefon 20 58 26 50 eller daglig leder Bettina Hasselbalch Olsen på telefon 20 29 62 52 Tiltrædelse 1. februar 2023 eller snarest muligt. Timetal pr. uge er 32-37 timer med vagt hver 6. weekend samt ca. 1 senvagt 12-20 hver 2. uge. Ansøgningsfrist onsdag den 26. januar 2023 kl. 8.00. Ansættelsessamtaler afholdes d. 27.januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet