Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Efterretningsagent (Indhenter) til Forsvarets Efterretningstjeneste

  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig et helt unikt job, som mange drømmer om – men som kun de færreste kan få? Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger medarbejdere til landets mest alsidige og utraditionelle job, hvor du får mulighed for at bidrage afgørende til Danmarks sikkerhed. Som indhenter i FE´s HUMINT-afdeling skal du planlægge og gennemføre møder med tjenestens hemmelige kilder. Arbejdet foregår både i Danmark og i udlandet. Dine personlige egenskaber er helt afgørende. Du skal have veludviklede sociale færdigheder, og have nemt ved at opbygge og fastholde relationer til andre mennesker. Du skal også kunne tænke analytisk og besidde en høj grad af personlig dømmekraft og ansvarlighed. Resten kan vi lære dig. I FE´s HUMINT-afdeling har vi vidt forskellige baggrunde og profiler. Der er således ingen formelle krav til din uddannelsesmæssige baggrund. Arbejdet som indhenter kan godt kombineres med at have familie og børn - det har langt de fleste - men du skal være indstillet på udlandsrejser af kortere eller længere varighed. Ansættelse og løn Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst. Ansøgere skal være forberedt på at skulle gennemgå en række praktiske, teoretiske og psykologiske prøver som led i ansættelsesprocessen. Tiltrædelse vil være 1. september 2023, hvorefter du skal gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb forud for egentlig indsættelse i funktionen som indhenter. Ansøgere skal derfor være indstillet på, at stillingen er forbundet med et samlet rekrutterings- og uddannelsesforløb af forholdsvis lang varighed. Stillingen omfatter pligt til udsendelse i udlandet. Det er en forudsætning for en eventuel ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes. Sådan søger du stillingen Ansøgningen skal være afsendt eller afleveret, så den er os i hænde senest mandag den 16. januar 2023. Du må ikke kontakte os via e-mail og vi modtager kun ansøgninger i papirformat. Ansøgningsskema (som skal benyttes) kan downloades fra www.fe-ddis.dk/da/karriere/indhenter-i-fe . På hjemmesiden kan også læse en række uddybende oplysninger om jobbets indhold og ansættelsesproceduren. Vi anbefaler, at du læser disse grundigt. Ansøgningsskema med din underskrift sendes i papirformat til: Forsvarets Efterretningstjeneste Personalesektionen Kastellet 30 2100 København Ø FE opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund, herunder køn, alder, religion eller etnisk oprindelse til at søge. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet