Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

1 introduktionsstilling (1301772-01-i-05) med uddannelsesprogram og 12 måneders ansættelse i Afdeling for Infektionssygdomme er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 med start i Cystisk Fibrose-enheden det første halve år. Stillingen er delt med henholdsvis 6 måneder i Cystisk Fibrose-enheden og 6 måneder i den infektionsmedicinske del i Afdeling for Infektionssygdomme. Afdeling for Infektionssygdomme – CF-enheden Det Østdanske Center for Cystisk Fibrose er administrativt delt i en børnesektion varetaget af Pædiatrisk Klinik og en voksensektion under Afdeling for Infektionssygdomme. Voksensektionen varetager indlæggelse og ambulant behandling af ca. 200 patienter. Til enheden er knyttet tre overlæger og én reservelæge. På grund af patienternes multifacetterede og komplekse problemer er reservelægen fast tilknyttet enheden i 6 måneder med kun enkeltstående vagter eller anden funktion i Afdeling for Infektionssygdomme. Afdeling for Infektionssygdomme Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage. Afdelingen varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme, herunder HIV og hepatitis, COVID-19, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Enheden har særlige tropemedicinske forpligtelser over for DANIDA, Røde Kors m.fl. Afdelingen har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner. Ambulatoriet varetager især HIV- og hepatitisbehandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium. Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes en rejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationscenter. Afdelingen prioriterer lægelig uddannelse højt og deltager i undervisningen af medicinstuderende. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til: Cheflæge, dr. med. Åse Bengård Andersen, 3545 3639 eller uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med. Ole Kirk, 3545 1494. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem RegionH og Foreningen af Yngre Læger for underordnede læger. Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningsfrist: mandag den 16. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet