Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeut til §32 afdelingen - Område Trollesminde

  • Hillerød Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Område Trollesmindes §32 afdelingen er et tilbud for børn med varige fysiske og mentale funktionsnedsættelser i alderen 0-6 år under §32. Afdelingen fordeler sig på 2 institutioner der ligger lige ved siden af hinanden. i Birgitte Gøye Børnehus og Herluf Trolle Børnehus. Sidstnævnte børnehus har et motoriklokale med motoriske redskaber, der vil være den primære arbejdsplads. Opgaven vil bl.a. være motorisk stimulering/træning af børnene en til en, eller i mindre grupper i motoriklokalet. Derudover vil sparring til det pædagogiske personale i praksis, journalisering og møder med forældre og andre fagpersoner også være en del af opgaven. Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Ansættelses pr. 01-03-2022 eller snarest muligt. Vi forventer At du brænder for arbejdet med specialbørn, er empatisk og gerne med stor pædagogisk indsigt At du er fleksibel og biddrager til strukturering af eget arbejde. At du ser forældre som en vigtig samarbejdspartner At du kan rådgive og vejlede såvel forældre som pædagogisk personale At du kan indgå i et tværfagligt team bestående af pædagoger, psykolog, talepædagog, ergoterapeut m.fl. At du deltager i de 2 årlige konferencer omkring hvert enkelt barn, og står til rådighed i forbindelse med sygehusbesøg, bandagist og andre specialister At du kan arbejde udfra barnets individuelle handleplan, som du også bidrager til. At du har erfaring med skriftlig dokumentation i form af referat og rapporter, og evt. også sanserapporter, sensorisk profil, movement ABC, At du har lyst til at sætte dig ind i at journalisere i Acadre At du har lyst til løbende at holde dig orienteret om dit fag og hvordan du bedst støtter op om børnene At du kan Tegn til tale eller har lyst til at lære det At du kan deltage i eventuelle aftenmøder At du har god humor og en anderkendende tilgang til børn og voksne. Vi tilbyder 2 huse med stor grad af faglighed Kollegaer med masser af engagement og humor En masse skønne og meget forskellige børn og deres familier Indflydelse på eget arbejde Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation. Iflg. overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og KL I henhold til vedtagne regler vil der blive indhentet offentlig straffeattest og børneattest, på den kandidat som anbefales til stillingen. Ansøgninger skal uploades via denne side. Ansøgninger på mail tages ikke i betragtning. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Daglig leder Dorthe Evershøj (Herluf Trolle) på telefon 72 32 43 30 eller Tue Aabo (Birgitte Gøye) på telefon 72 32 43 81. Du kan finde mere info på vores hjemmesider Birgitte Gøye Børnehus hjemmeside og Herluf Trolle Børnehus hjemmeside. Frist 10. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler forventes afholdt torsdag den 18. januar 2023 fra kl 12.00. Vi glæder os til at læse din ansøgning og ser frem til at møde dig. Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 54.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet