Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til dagvagt i selvstyrende team

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt, 32-37 timer ugentligt. Vil du være med til at forme, hvordan fremtidens hjemmepleje kan skrues sammen, så har du nu muligheden. Tårnby Kommune har startet et projekt med to selvstyrende teams, hvor vi forsøger at styrke kerneopgaven og arbejde fokuseret med vores kardinalpunkter i plejen, som er medbestemmelse, kontinuitet og sammenhæng. Vi arbejder helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende i samarbejde med borgerne for at styrke borgernes livskvalitet og forebygge forværring og/eller indlæggelser. Vores elektroniske omsorgsjournal er CURA. I arbejdet med at styrke den enkelte medarbejder, det tværfaglige samarbejde og det gode psykiske- og fysiske arbejdsmiljø har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle hinandens styrker og kompetencer. Det er derfor en forudsætning, at du er positiv, fleksibel og tolerant i din tilgang til dine kolleger såvel som borgere. Arbejdstid og timetal efter aftale. Vi forventer, at du Er uddannet social- og sundhedsassistent med dansk autorisation Er faglig bevidst og byder ind med input og sparring Har vilje og lyst til at udvikle dine faglige kompetencer Arbejder problemløsende og er stabil Har overblik, er god til at samarbejde, tager ansvar og kan arbejde selvstændigt Vi kan tilbyde dig Grundig oplæring med introdage En arbejdsplads, der sætter faglig kvalitet højt En arbejdsplads, der har fokus på det gode arbejdsliv Løbende kompetenceudvikling Mulighed for at arbejde hver anden eller hver tredje weekend Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med FOA efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til teamleder Eva Nilsson på telefon 21704098. Ansøgningsfristen er d. 15. januar. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet