Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visitator med sygeplejefaglig baggrund til Team Udskrivning

  • Frederikssund Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Her er chancen for at blive del af et team, hvor du har stor mulighed for at påvirke det faglige og daglige arbejde. Teamet har højt fagligt niveau, vægter fleksibilitet også i forhold til planlægning af hverdagen og trives med stor åbenhed og udvikling af nye ideer. Funktionen vil primært indeholde koordinering af udskrivelser fra sygehuse og kommunens Rehabiliteringsafdeling. Vi søger snarest og senest pr. 1. marts 2023 en erfaren visitator med sygeplejefaglig baggrund, der i samarbejdet med vores borgere og samarbejdspartnere ønsker at skabe helhedsorienterede forløb fra hospitalsudskrivelse til hjemmet. Stillingen er på 37 timer om ugen efter aftale. Stillingen er placeret i Afdelingen for Voksenstøtte i Center for Voksenstøtte og Ældre, som holder til på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund - 10 minutters gang fra S-toget. Dine opgaver Visitatorer i Team Udskrivning arbejder med koordinering af udskrivelser, fremskudt visitation på sygehuse, visitation til rehabiliteringsforløb, personlig og praktisk hjælp og hjælpemidler samt rådgivning og vejledning. Alle visitatorer visiterer som udgangspunkt til indsatser efter Lov om Social Service §§ 83, 83a, 84, 86 og standardhjælpemidler efter § 112. Vi har et tæt samarbejde med kommunens Rehabiliteringsafdeling, hvor vi deltager i borgerkonferencer for at planlægge udskrivelse til hjemmet. Dine kompetencer Vi forventer, at du Har en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske. Har erfaring som visitator, mellemleder eller solid erfaring inden for primærsektoren Kan kombinere empati og kreativitet med personlig gennemslagskraft og autoritet Tænker i helheder og med udgangspunkt i det rehabiliterende potentiale hos borgerne Tænker i medinddragelse af borgerne samt samarbejdspartnere i din sagsbehandling Kan motivere til udvikling og samtidig rumme mennesker i krise Kan arbejde struktureret og bevare overblikket, både i almindelige og travle perioder Er en god og sikker formidler både skriftligt og mundligt Har IT-kendskab på brugerniveau og kendskab til Fælles Sprog 3. I Frederikssund Kommune anvender vi Cura som omsorgsjournalsystem, men det er ikke en forudsætning, at du kender det i forvejen Er samarbejdsorienteret, parat til at tage ansvar og træffe beslutninger, din indsats forventes at medvirke til den fortsatte udvikling af gode og helhedsorienterede indsatser for borgerne på området. Har kørekort og en tilfredsstillende straffeattest Tag del i udviklingen i afdelingen Vi tilbyder et job på et område i udvikling. I afdelingen varetages sagsbehandlingen efter Servicelovens bestemmelser for voksne på ældre- og sundhedsområdet og vi har et tæt samarbejde med Visitation og Hjælpemidler. Vi arbejder med styrkelse af forebyggende indsatser og vi har fokus på at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb samt øget borgerinddragelse. Det gør vi for at gøre en forskel for den enkelte borger samt for at sikre en stabil økonomi og muligheden for at prioritere klogt mellem borgernes forskelligartede behov. Vi er involverede i et udviklingsprojekt om selvstyrende teams i den kommunale hjemmepleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen Du vil komme til at indgå i et særdeles stærkt fagligt miljø i en afdeling, der inkluderer rådgivere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, administrative medarbejdere samt ledelse. Afdelingens størrelse gør at du har mange kolleger at trække på, men afdelingen er også organiseret i teams, således at du har nære kolleger ift. dine daglige opgaver. Du kommer til at arbejde i en organisation, hvor høj faglighed, godt kollegaskab og tværfagligt samarbejde er medvirkende til et godt arbejdsmiljø. Vi har fokus på løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen og arbejder med udvikling af myndighedsrollen i det tværgående samarbejde. Vi arbejder med flextid og en høj grad af selvtilrettelæggelse, men der tages også hensyn til f.eks. behovet for faglig sparring, fællesmøder, telefonvagter og den slags. Der er mulighed for hjemmearbejde i et vist omfang når din introduktion er afsluttet. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vi glæder os til at høre fra dig Du kan få mere af vide om stillingen hos tillidsrepræsentant og visiterende sygeplejerske Jane Roos Sørensen på telefon 30 61 46 01 eller afdelingsleder Mette Marie Juul Kristiansen på telefon 40 46 79 27. Ansøgning Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen skal sendes senest torsdag den 12. januar 2023 kl. 12.00. Ansøgningen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Samtaler forventes afholdt den 19. januar og evt. 25. januar 2023. Ansættelsesforhold 37 timer Tiltrædelse 01. mar 2023 Kontakt Tillidsrepræsentant og visiterende sygeplejerske Jane Roos Sørensen Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet