Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

3 erfarne sygeplejersker søges til Jyderup Fængsel

  • Områdekontor Ringsted
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel i en organisation, der varetager en samfundsmæssig vigtig opgave? Brænder du for fagligt diversitet, og trives du i en hverdag, hvor to dage sjældent er ens? Hvis du kan sige ja til ovenstående er muligheden her! Da vi opnormerer med sygeplejersker i Jyderup Fængsel, søger Kriminalforsorgen Sjælland lige nu 3 erfarne sygeplejersker, der sammen med de allerede ansatte fængselssygeplejersker, læger og lægesekretærer skal være med til at sikre, at de indsatte får en patientsikker og relevant sundhedspleje. Du skal varetage den daglige sundhedsbetjening af fængslets og arrestens indsatte. Arbejdsopgaverne kan bedst sidestilles med arbejdsgangen i en lægepraksis, idet de indsatte henvender sig til sygeplejersken med problemstillinger de ellers ville have henvendt sig til egen læge med. Arbejdsopgaverne er bl.a.: Medicinhåndtering Omsorgssamtaler Kronikerforløb Misbrugsbehandling (substitution) Modtagelsessamtaler Assistere ved lægekonsultation Tage blodprøver og EKG samt lungefunktionsundersøgelser ved behov Sygeplejekonsultationer Visitering til lægekonsultationer Hvem er du? Du er uddannet sygeplejerske og har nogle års praktisk erfaring – gerne fra almen medicin, akutafdeling/skadestue eller almen praksis. Psykiatri og misbrugserfaring kan være en fordel i jobbet, men er absolut ikke et krav. Det er afgørende, at du arbejder meget struktureret, at du er optaget af, at de daglige arbejdsopgaver er effektive, og at du prioriterer patientsikkerhed og lovkrav i arbejdet meget højt. Yderligere har du evnen til at samarbejde, og du er robust. Du er godt til at sikre konkret og rettidig dokumentation i journaler og forstår betydningen af stringens og patientsikkert arbejde. Du har godte pædagogiske evner og kan kommunikere sikkert og tydeligt i vejledningsøjemed – både til indsatte og ansatte. Du investerer gerne for at skabe et godt arbejdsmiljø med arbejdsglæde, trivsel og gode samarbejdsrelationer med dine kolleager. Løn og ansættelsesvilkår Stillingerne er med tiltrædelse 1.marts 2023 eller snarest muligt. Der er tale om 3 faste fuldtidsstillinger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der kan være mulighed for at aftale ansættelse på deltid, hvis det passer bedre ind i din hverdag. Arbejdsdagen starter i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 09.00 og ophører fra kl. 15.24 til kl. 16.24. Der er mulighed for at få en vis indflydelse på planlægningen af egen arbejdstid med udgangspunkt i driften. Der arbejdes ikke i weekender og på helligedage. I ferier og ved evt. sygdom, kursus og lignende er man overvejende selvdækkende med udgangspunkt i, at sundhedsenhedens sygeplejersker dækker ind for hinanden. Ansættelse og aflønning sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejesker i staten. Som civil medarbejder skal du deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN). Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Arbejdsstedet er Jyderup Fængsel, Søbæksparken 136, 4450 Jyderup. Dit primære arbejdssted er på sundhedsklinikken i Jyderup Fængsel. Du skal forvente, at du i et mindre omfang skal løse sygeplejefaglige opgaver på øvrige matrikler. Jyderup er et hybridfængsel til kvindeligt klientel med plads til 143 indsatte og består af åbne pladser, lukkede pladser og arrestpladser. Institutionens medarbejdere udgøres af fængselsbetjente, værkmestre, lærere, pædagogiske assistenter, socialrådgivere, sundhedsfagligt personale, jurister og administrativt personale. Du kan læse mere om Jyderup Fængsel her . Hvem er vi? Sundhedsenheden i Kriminalforsorgen Sjælland er en enhed, som er sat i spidsen for at samle sundhedsbetjeningen i området med en fælles central ledelse. Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 4 institutioner bestående af 2 lukkede fængsler, 1 kvindefængsel, samt 9 arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv overvågning (fodlænke) samt Områdekontoret i Ringsted. Kriminalforsorgen Sjælland har ca.745 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk Du søger stillingerne via linket ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til de ledige stillinger. Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt torsdag den 12. januar 2023. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister. Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enhedsleder/oversygeplejerske Lars Hemdorff, tlf. 7255 3395. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-teamkoordinator Anna Berg Møller, tlf. 7255 5596. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet