Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk ansvarlige sygeplejerske

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Klinisk ansvarlig sygeplejerske med ansvar for introduktion og onboarding. Vil du være med til at sikre at nyansatte sygeplejersker og SSA får en god introduktion til afdelingen og bliver taget godt imod den første tid i afdelingen – så er det dig vi søger. Vi har oprettet en ny stilling som klinisk ansvarlig sygeplejerske med området introduktion og onboarding. Du skal i tæt samarbejde med den klinisk uddannelses-ansvarlige sygeplejerske: Være med til at styrke det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at skabe et uddannelses- og læringsmiljø for nyansatte og mentorer i Akutafdelingen Medvirke til planlægning og udvikling af kombinationsstillinger i Akutafdelingen. Medvirke til planlægning af morgenundervisning/ ad hoc undervisning i afdelingen Medvirke til at sikre introduktions- og oplæringsprogrammer er ajourført. Deltage i ansættelsessamtaler Medvirke til udvælgelse af mentorer Planlægge introduktion for nyuddannet personale vha onboarding. Medvirke til at planlægge både generel og individuel vejledning til nyansatte. Planlægge og gennemfører supervision, observation og vejledning i forhold til den kliniske introduktion af nyt personale. Deltage i samtaler sammen med oversygeplejerskerne jvf onboarding. Hvem er du? Sygeplejerske, gerne med erfaring som vejleder, AKU eller lign Minimum vejledermodul (1/6 del Diplom) Gerne erfaring inden for akutområdet (ikke et krav) Du trives med udfordringer og vekslende arbejdsopgaver Du kan bevare overblikket og trives i situationer med mange arbejdsopgaver Du er teoretisk velfunderet, og ønsker at udvikle dig fagligt Du vægter godt samarbejde højt Du er omstillingsparat Hvem er vi? I Akutafdelingen modtager vi lægehenviste indlagte og akutte skader henvist af akuttelefonen døgnet rundt med ca. 800 patienter per uge, der dækker primært intern medicin, skader og ortopædkirurgi, gynækologi og kirurgi. Ca. 60 - 80 % af patienterne udskrives direkte fra Akutafdelingen til opfølgning enten hos praktiserende læge eller ambulant på sygehuset. Vi har et nært samarbejde med kommunerne og psykiatrien, bl.a. med hjælp fra vores socialsygeplejersker. Personalet er læger, lægesekretærer, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og serviceassistenter, hvor mange har deltaget i akutuddannelse og flere har nøglefunktioner. Du får derfor hjælp af souschefer, klinisk ansvarlige, vagtplanlæggere, arbejdsmiljørepræsentanter, diverse nøglepersoner m.m. Vi arbejder løbende med fastholdelse og rekruttering af personale. Driften styres gennem triage, daglige kapacitetskonferencer og med flowkoordinatorer og flowmastere. Al sygeplejen er hos os med høje fælles akutte basiskompetencer og tilrettelagt ud fra patient-flowet i afdelingen. Vi har velbeskrevne arbejdsgange og kliniske retningslinjer, herunder actioncards til støtte i patientbehandlingen. Vi modtager lægehenviste indlagte og akutte skader henvist af akuttelefonen døgnet rundt med ca. 800 patienter per uge, der dækker primært intern medicin, skader og ortopædkirurgi, gynækologi og kirurgi. Ca. 60 - 80 % af patienterne udskrives direkte fra Akutafdelingen til opfølgning enten hos praktiserende læge eller ambulant på sygehuset. Vi har et nært samarbejde med kommunerne og psykiatrien, bl.a. med hjælp fra vores socialsygeplejersker. Hvad tilbyder vi? Et struktureret introduktions- og oplærings program Tilknytning af mentor i introduktionsperioden Fagligt og udfordrende miljø med blanding af forrygende travlhed og mulighed for faglig fordybelse En Akutafdeling, hvor et godt arbejdsmiljø vægtes højt Akut-efteruddannelsen Mulighed for fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse En arbejdsplads, hvor du altid kan søge faglig sparring uanset tid på døgnet Specielt tillæg for at arbejde i en Akutafdeling på ca. 16.000 årligt Kompetencetillæg ud fra kompetencebeskrivelse Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer pr. uge eller efter aftale, du skal primært arbejde dagvagt på hverdage og en stor del af tiden ikke indgå i normeringen. Hvis du vil videre mere Hvis du vil se Akutafdelingen, er du velkommen til at besøge os og eventuelt have en følgevagt. Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet