Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Beskæftigelsesfaglig socialrådgiver til kontanthjælpsteam

  • Favrskov Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at hjælpe borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet i job eller uddannelse? Kan du holde fokus på jobmål og beskæftigelsesindsatser for borgere, der også har andre problemer end ledighed? Er du energisk og kan lide at koordinere indsatser på tværs af forskellige fagområder? Så kan stillingen være noget for dig. Jobcenter Favrskov tilbyder en spændende stilling, hvor du som koordinerende sagsbehandler skal arbejde med borgere, som er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Du får ansvar for at afholde løbende jobsamtaler med henblik på at afdække borgerens situation og iværksætte og koordinere beskæftigelsesrettede, social- og sundhedsfaglige indsatser, som kan hjælpe borgeren i retning mod job og uddannelse. Du skal i samarbejde og dialog med borgeren udarbejde en plan for indsatserne, sådan at borger oplever sig inddraget og kan tage ejerskab for forløbet. Som koordinerende sagsbehandler skal du sikre, at indsatserne understøtter, at borgeren får mulighed for at udvikle arbejdsevnen. I kontanthjælpsteamet er der et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent, som sammen har fokus på, at borgerne hurtigst muligt kommer i en jobrettet indsats – parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser. Formålet med indsatserne er, at også borgere med komplekse problemer skal opleve at have muligheder på arbejdsmarkedet – hvilket ofte lykkes ved at skabe det rette match mellem borger og virksomhed. Vi arbejder derfor også henimod, at borgeren får løn for sit arbejde, så snart det skaber værdi på arbejdspladsen. Vi afholder som udgangspunkt hyppige jobsamtaler minimum 1 x månedligt og følger tæt op på borgerens situation. Stillingen er forankret i Job og Udvikling, som er afdelingen for integration, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, fleksjob, pension og det rehabiliterende team. Afdelingen består af 34 ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere, samt 1 projektleder, 2 faglige koordinatorer og 1 afdelingsleder. Dine opgaver Varetage den generelle sagsbehandling for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tilrettelægge og iværksætte en tværfaglig og helhedsorienteret progressionsplan i samarbejde med borger. Koordinering og opfølgning på tværfaglige indsatser. Bidrage aktivt til sparring og vidensdeling i afdelingen. Bidrage til at udarbejde CV, ABC-planer og jobsøgning. Forberede sager til rehabiliteringsteamet. Dine kvalifikationer Relevant socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller socialformidler. Kendskab til LAB og LAS-lovgivningen, erfaring med myndighedsopgaven og målgruppen. En anerkendende, motiverende og empowerment-baseret tilgang. Er målrettet og kan tilslutte dig den jobrettede tilgang. Gode mundtlige og skriftlige kompetencer. Fokus på ressourcer og udviklingspotentialer. Vi tilbyder Et selvstændigt job med brede samarbejdsflader både internt og eksternt. Et introduktionsprogram, samt løbende oplæring og sparring. En velfungerende organisation og et engageret team. Et godt arbejdsmiljø. Løn- og ansættelsesforhold Stillingen er et 1-årigt barselsvikariat på fuld tid 37 t. ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne om Ny Løn. Ansøgningsfrist Søndag den 22. januar 2023. Ansættelsesproces/ansættelsessamtale Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 26. januar 2023. Forventet ansættelsesdato er 1. marts 2023. Yderligere oplysninger Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte leder af Job og Udvikling Laila Brandt Dyrbye, mail ldyr@favrskov.dk eller tlf. nr. 89 64 42 65 / 23 48 18 35. Søg jobbet Vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV og relevante bilag via linket. Favrskov kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk. Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet