Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambitiøs oversygeplejerske søges til Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre på PC Ballerup

  • Psykiatrisk Center Ballerup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du visionær og deler du vores høje ambitionsniveau. Så læs her! Vi søger en leder, der har et særligt blik for det gode arbejdsmiljø, kvalitet i behandlingen og systematik i arbejdstilrettelæggelsen, der i samarbejde med den afsnitsledende overlæge vil stå for ledelsen af et veldrevet ambulatorium med en dedikeret personalegruppe. Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre i Ballerup er en ambulant funktion med mulighed for udekørende besøg. Vi behandler patienter på 70 år og derover med psykiske lidelser af moderat til svær grad med behov for et tværfagligt forløb og patienter med demens med svære adfærdsforstyrrelser. Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre er organiseret i to teams. Vi tilbyder: medicinsk behandling, støttende samtaler, gruppe behandling (kognitiv gruppe og psykoedukation) og vedligeholdelses ECT. Ambulatoriet er tværfagligt sammensat med afsnitsledende overlæge og oversygeplejerske, en overlæge, AP-læger, sygeplejersker, og sekretær. Vi prioriterer et højt fagligt niveau, et godt kollegialt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde med direkte kommunikation og respekt for hinandens faglighed. Vi arbejder kontinuerligt med forbedringer og effektivisering af arbejdsgange. Vi ønsker en oversygeplejerske der: Ønsker at bidrage til udviklingen af et psykiatrisk ambulatorium for ældre Har solid erfaring med behandling af ambulatoriets målgruppe Kan gå forrest i datadrevet ledelse og anvendelse af forbedringsmetoder. Vil være med til at skabe et positivt og dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø med høj patientsikkerhed og personaletilfredshed Er klar på at varetage driftsopgaver knyttet til afsnittet og ansvar for afsnittets økonomi i form af personalebudget Har fokus på personalets kompetencer i forhold til at understøtte patienternes recovery proces Kan skabe følgeskab i sine initiativer og er professionel, åben, respektfuld og direkte i sin kommunikation med andre På centeret er der et særskilt tilbud om supervision for oversygeplejerskegruppen, som du vil blive en del af. Du vil få en tæt dialog med din udviklingschef, og der vil naturligt være mulighed for sparring og åbent samarbejde med centrets øvrige oversygeplejersker. Du vil ligeledes få en lang række ledelseskolleger i centerets ledergruppe og her også få mulighed for at indgå og bidrage til udviklingen af ledelse og samarbejde på centret. Din profil Du er autoriseret som sygeplejerske med ledelseserfaring. Som minimum i en funktion som souschef eller tilsvarende. Du har erfaring både som sygeplejerske i ambulant og døgnregi, ligesom du har flere års erfaring fra ældrepsykiatrien. Du har en relevant lederuddannelse eller er godt i gang med en og ønsker at bringe dine kompetencer i spil. Du er åben og positiv af natur. Du er en holdspiller og er anerkendende og involverende i din ledelsesstil. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer og til besættelse 1. februar 2023 eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået ml. Dansk Sygeplejeråd og Regionernes lønnings- og takstnævn. Ansættelsesprocedure Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Ann Colleen Nielsen på telefon 28819515 eller mail: ann.colleen.nielsen@regionh.dk . Ansøgningsfrist er den 5. januar 2023 . Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 9. januar 2023. Om Psykiatrisk Center Ballerup Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser, med 5 intensive afsnit. Vi har lands- og specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri og spiseforstyrrelser. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet