Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 Social/sundhedsfaglige kolleger til VoksenLiv (§ 85 Døgntilbud)

  • Slagelse Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Døgntilbuddet VoksenLiv i CPUS, Slagelse Kommune søger medarbejdere. Vi søger 2 kollegaer med social/sundhedsfaglig baggrund til vores døgntilbud, og med ansættelse pr. 1. marts 2023, eller snarest derefter. I vores tilbud bistår vi med døgn-støtte til borgere fra 18 år og op med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer som hoved anledning til støtten, ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. Med udgangspunkt i borgerens egen bolig og med afsæt i SEL § 85, gives støtten i borgernes egne boliger der ligger rundt om i kommunen. Vi arbejder med kraftfuld borgerinddragelse hvor FIT (Feedback Informed Treatment) er omdrejningspunktet i samarbejdet med borgeren. Dette samarbejde med borgerne deles vi om med resonans fra vores grund-tænkninger i CPUS som er bl.a. er borgerinddragelse, empowerment og recovery, netværksinddragelse, mindste indgreb, og ABC for mental sundhed (Act-Belong-Commit). Vi har just i CPUS reorganiseret os, og har valgt at specialisere os aldersopdelt i 30 år. VoksenLiv bliver et tilbud med denne subspecialisering. I samarbejdet med stærke og gode kolleger i vores team og med en dynamisk og transparent ledelse, sigter vi på at udvikle samarbejdet med borgerne i retning af styrket medborgerskab, ejerskab i eget liv og engagement i det levede liv indenfor og udenfor borgerens hjem. Igennem supervision, Team-møder m.v. og i CPUS´ øvrige arbejde på tværs af områder og teams arbejder vi med udvikling, opgaveløsninger og samarbejde, for herigennem at sikre høj kvalitet i vores ydelser til borgerne. Vi ønsker os en kollega med: Relevant erfaring/uddannelse indenfor det socialfaglige/psykiatriske område, gerne med flerstrengede kompetencer og egne levede erfaringer. Kendskab og/eller erfaring med §85 og gerne med erfaring med støtte i Grupper. Kendskab og afsæt i Recovery tænkning og foretrukket en systemisk tilgang til fagligheden, samarbejde, udvikling og menneskesyn. Er mundtlig og skriftlig kompetent og håndterer IT og ESDH (Dokumentation) på brugerniveau og har gyldigt kørekort. På en mere personlig note ønsker vi os en kollega der er troværdig og oprigtig og I balance med sig selv og sine omgivelser. Et fremadrettet og løsningsorienteret blik på udfordringer, udvikling og opgaveløsning og er fleksibel i tænkning ind i dilemmaer omkring ressourcer og opgaver, samt har kreative evner når der skal skabes nye tiltag, idéer og løsninger. Endvidere at man som medarbejder, konsulterer sine kolleger ved tvivl, dilemmaer og nysgerrighed på opgaver og indsatser, samt at man tilbyder sig som konsultationspartner til sine kolleger. Muligheder for dig hos os: Deltagelse i CPUS´ høje uddannelses- og udviklingsarbejde på tværs af afdelinger og Teams. FIT Certificering. Høj grad af ansvar og medindflydelse i udførelse af det daglige arbejde, med stort fokus på teamsamarbejde og selv & medledelse i opgaveløsningen. Mulighed for specialisering inden for udvalgte områder. VoksenLiv er uddannelsessted for pædagoger. Udlevering af relevante IT-hjælpemidler som telefon og iPad. Flere oplysninger Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, kan du fredag den 13. januar 2023 kontakte: områdeleder Thomas Rubin på telefon 51 44 25 14 (i tidsrummet kl. 09.00- 12.00). Yderligere oplysninger og information om Voksenliv her , samt informationer om CPUS findes her , og endvidere vores samlede aktivitetsoversigt i centret her . Løn og ansættelse efter gældende overenskomster. Ansættelsesudvalget vil i udgangspunkt bestå af områdeleder, 2 medarbejdere, Tillidsrepræsentant og 2 borgere. Frist Ansøgninger med relevante bilag sendes alene elektronisk og frist for ansøgning er den 18. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 - mandag den 23 januar 2023 mellem 08.00 og 16.00. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet