Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til Afdeling for Kræftbehandling i Fase 1-enheden og integreret ambulatorie og sengeafsnit for mave- og tarmkræft

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde med videreudviklingen af den kliniske sygepleje for kræftpatienter, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle, implementere og vedligeholde evidens-baseret klinisk praksis. Vi søger en klinisk sygeplejerskespecialist til vores Fase 1 enhed og integreret ambulatorie og sengeafsnit for mave -og tarmkræft. Afdeling for Kræftbehandling er landets største kræftafdeling, og vi arbejder kontinuerligt med at udvikle den specialiserede sygepleje til kræftpatienter. Vi har et godt arbejdsklima og værner om det gode arbejdsmiljø med en bevidsthed om, at vi alle spiller en aktiv rolle i det. Vi søger en ny kollega, der vil være med til at sikre pleje og behandling af højeste kvalitet sammen med et erfarent og dedikeret tværfagligt hold – alle med stor faglig interesse og motivation for henholdsvis patienter i forsøgsbehandling og patienter med mave-tarmkræft. Din kommende arbejdsplads Stillingen indebærer samarbejde på tværs af vores Fase 1-enhed og afdeling for mave-tarmkræft. Fase 1 enheden, er et 5-døgns afsnit hvor vi tilbyder medicinsk forsøgsbehandling til patienter med onkologiske og hæmatologiske kræftsygdomme, hvor andre behandlingsmuligheder ellers er udtømte. Enheden er organiseret med 12 senge, ambulatoriespor, sekretariat og eget laboratorium. Sygeplejerskernes arbejdsområde varierer meget fra højtspecialiseret og kompleks medicinsk kræftbehandling til administration og koordination af det behovsvurderet og sideløbende pallierende forløb. Vi har ambitioner om at bringe vores sygeplejefaglige kompetencer endnu mere i spil, med stort fokus på at inddrage patient-rapporterede outcomes som en systematisk del af vores sygepleje, udvide vores palliative fokus og inddragelse af pårørende. Afdeling for mave-tarm kræft er et integreret afsnit med både ambulatorium og sengeafsnit med 10 senge. Vi har 40-50 ambulante besøg dagligt. Patienterne møder ind som ny patient, til behandling, kontrolforløb eller som akut. Vi tilbyder patienterne protokol-, adjuverende, pallierende og livsforlængende behandlinger. Derudover tilbyder vi patientundervisning i et sygeplejeambulatorium, hvor vi søger at optimere den sundhedspædagogiske og rehabiliterende indsats overfor patienter i kemoterapi, og deres pårørende. Vi har stor fokus på det gode patientforløb, hvilket blandt andet omfatter koordinering med tværfaglige samarbejdspartnere, hospice og kommune. Nogle patienter er indlagte i deres terminale forløb, og her sætter vi en stor ære i at gøre denne sidste tid værdig. De to afsnit ledes af hver deres teamledelse bestående af en oversygeplejerske og en teamansvarlig overlæge, som du, som sygeplejespecialist vil være ansvarlig for at lede udviklingen sammen med. Udviklingen af sygeplejen vil ske i tæt samarbejde med afsnittenes sygeplejersker og udviklingsopgaver på tværs af afdelingen i samarbejde med afdelingens klinisk specialist gruppe og ledende sygeplejersker. Som klinisk sygeplejespecialist deltager du i ugentlige møder med afdelingens andre kliniske sygeplejespecialister, deltager i månedlige fagligt forum for kliniske sygeplejespecialister, forskere og kliniske undervisere i Center for Kræft og Organsygdomme og i de to afsnits forskellige mødefora, herunder monofaglige såvel som tværfaglige konferencer. Du vil som vores nye kliniske sygeplejespecialist være ansvarlig for at: Lede og facilitere udviklingen af en evidensbaseret sygepleje med afsæt i Rigshospitalets, Center for Kræft og Organsygdomme og afdelingens faglige visioner og strategier Være opdateret på relevante forskningsresultater, sikre og udvikle kliniske retningslinjer samt implementere og forankre disse i klinisk praksis. Identificere videns behov og supervisere sygeplejersker på forskellige kompetenceniveauer. Facilitere et positivt og involverende læringsmiljø eks. ved at afholde Journal Club. Være rollemodel for sygeplejersker ved aktivt at deltage i det kliniske arbejde og vise hvordan teori og praksis kan anvendes fx i komplekse patientsituationer, konsultationer etc., samt hvordan teori og refleksion kan anvendes til at forbedre sygeplejepraksis. Undervise og vejlede sygeplejersker inden for eget kliniske område Initiere og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter og forskningsprojekter, der har sammenhæng til afdelingens strategi for sygepleje Varetager sammen med specialistgruppen tværgående opgaver vedr. dokumentation, ernæring, IV-undervisning mv. Udbygge og evt. deltage i etablering af nationalt og internationalt udviklings- og forskningsaktivt netværk inden for sit kliniske felt/speciale Din professionelle og personlige profil Det er et krav, at du har autorisation som sygeplejerske samt minimum en relevant akademisk uddannelse som f.eks.: kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.), en sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san) eller lign. Vi søger en klinisk sygeplejespecialist, der har et stærkt fagligt engagement, og hvor du med kreativitet og idérigdom kan styrke den sygeplejefaglige indsats. Du har et personligt drive og kan sammen med sygeplejerskerne skabe forandringer i praksis. Du går forrest som rollemodel for et anerkendende og godt arbejdsmiljø, og er fleksibel, initiativrig, visionær, empatisk, medinddragende og har gode samarbejdsevner. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med følgende: Bred klinisk erfaring – gerne inden for medicinsk kræftbehandling Dokumenteret erfaring med udviklingsarbejde, undervisning og vejledning. Du er opdateret og holder dig ajour med ny forskningsbaseret viden og optaget af, og motiveret for at omdanne viden til klinisk praksis Du synes det er spændende at samarbejde med sygeplejerskerne om udvikling af faglige kompetencer Du kan arbejde stringent med udviklings -og forskningsprojekter, der både skaber ændring i praksis og dokumenterede resultater Varetager supervision af personalet med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger Du kan lide kontakten til patienterne og at være i praksisfeltet Du skal kunne stå i front ved sygeplejekonferencer og varetage supervision af sygeplejerskerne, med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger Du kan se værdien i, at vi går mod samme mål, men at vores veje kan se forskellige ud i de to afsnit du bliver en del af Du skal have lyst til at løfte store såvel som små opgaver og indgå i et tæt arbejdsfællesskab med begge afsnit og på tværs af hele afdelingen for kræftbehandling. Stillingen er på 37 timer ugentligt og du refererer til chefsygeplejerske Mette Misfeldt. Ansættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Du kan læse yderligere om Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalets hjemmeside her. samt besøge vores Instagram profil @afdelingforkraeftbehandling . Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse chefsygeplejerske Mette Misfeldt på telefon 3545 9621 Ansøgning med relevante bilag sendes senest onsdag d. 18/1-2023. Vi afholder ansættelsessamtaler onsdag d. 25/1-2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet