Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kære nye sygeplejerskekollega

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen til Kardiologisk afdeling, afsnit B75 i Roskilde. Som nyansat på B75 bliver du automatisk en del af vores onboarding-program hvor du tildeles en mentor samt minimum en ”buddy” hvis rolle er at bistå dig i en god introduktion til afsnittets arbejdsgange og miljø. Du får indflydelse på din vagtplan og vi udviser stor fleksibilitet i forhold til at få arbejdsliv og privatliv til at gå op. Som vores nye kollega vil du være med til at videreudvikle afdelingens tværfaglige kultur, hvor patientinddragelse, faglighed og et godt arbejdsmiljø er hovedingredienserne til at sikre et optimalt patientforløb. Vi tilbyder udover kardiologisk basisuddannelse også løbende undervisning i afsnittet mono- og tværfagligt og når du vurderes parat til at bygge yderligere viden på din sygepleje tilbydes du kardiologisk efteruddannelse (dog tidligst efter 2 års kardiologisk erfaring). Du vil som sygeplejerske på B75 få medansvar for, at vi har fokus på vores kerneopgave – at yde den bedst mulige sygepleje, både grundlæggende og specialiseret, til hjertepatienter samt deres pårørende. Du bliver en del af en lærerig hverdag, hvor en fokuseret professionel tilgang bindes sammen af et rigtig godt kollegialt og tværfagligt arbejdsfællesskab, som vi værner om. Vi drager omsorg for hinanden, sætter pris på forskelligheder og ser disse som en styrke. Vi værner om udviklingen i afsnittet og ser meget frem til samarbejdet med dig. Vi er normeret til 32 fuldtidsstillinger og søger en sygeplejerske til fastansættelse snarest på del- eller fuldtid. Du vælger selv om du vil arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. På afsnit B75 modtages og behandles patienter med alle former for SA- og AV-blok, supra- og ventrikulære arytmier, patienter med hjertesvigt og patienter i terminale forløb på grund af deres hjertesygdom. Vi har regionsfunktion i implantation af ICD- og pacemakerenheder, og vi modtager akutte patienter på alle tider af døgnet. Vi modtager og behandler patienter til ablation af alle supraventrikulære arytmier. Vi har således både akutte, elektive og terminale patientforløb. Vi har 24 sengepladser alle med telemetriovervågning og vi har et fremmøde på: 7 sygeplejersker i dagvagt, eller 6 sygeplejersker + 1 social- og sundhedsassistent (hverdage). Weekender og helligdage er fremmødet som aftenvagten. 5 sygeplejersker i aftenvagt, eller 4 sygeplejersker + 1 social- og sundhedsassistent. 3 sygeplejersker i nattevagt, eller 2 sygeplejersker + 1 social- og sundhedsassistent. Såfremt du ønsker din ansættelsesstart fremrykket kan jeg kontaktes på telefon: 47 32 21 34. Venlig hilsen Jacob Clausen, oversygeplejerske. Samtaler afholdes løbende. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet