Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Mestringssygeplejerske til Hjemmeplejen

  • Skive Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

– Pleje & Omsorg Vi søger en sygeplejerske der har lyst til og mod på at være Hjemmeplejens frontarbejder i forhold til udvikling, udbredelse, implementering og fastholdelse af den rehabiliterende tankegang indenfor sygeplejen til de hjemmeboende borgere i Skive Kommune. Hjemmeplejen i Skive Kommune ønsker med denne stilling at sætte fokus på rehabilitering indenfor sygeplejen - dette i en tid hvor flere lever længere og med flere sygdomme, hvor der er stigende kompleksitet i borgerforløbene, hurtigere/kortere forløb i hospitalsregi og et samtidigt pres på medarbejderressourcerne. Formålet med Mestringssygeplejerskens faglige indsats er at medvirke til At fastholde og styrke borgernes sundhed og mulighed for at leve et selvstændigt liv længst muligt. At udvikle og implementere den rehabiliterende tankegang indenfor sundhedslovsydelser hos ældreområdets medarbejdere. At nedsætte forbruget af kompenserende pleje og hjælp og dermed medvirke til en prioritering, samt fastholdelse af sygepleje-serviceniveauet på trods af demografisk pres og de nuværende udfordringer i forhold til rekruttering. Mestringssygeplejersken har i det daglige et tæt samarbejde med de teamkoordinatorer der visiterer til sygeplejen, Sygeplejen, samt de medarbejdere i hjemmeplejen der udøver delegeret sygepleje. Mestringssygeplejersken samarbejder desuden med Pleje & Omsorgs øvrige Mestringsteam der fortrinsvis arbejder med rehabilitering indenfor Servicelovs ydelserne. Mestringssygeplejersken er medansvarlig for at de udvalgte indsatser kommer til at fremstå ensartet, helhedsorienteret og sammenhængende for borgeren. Organisatorisk er Mestringssygeplejersken tilknyttet Mestringsteamet, med de øvrige mestringsmedarbejdere som nærmeste kolleger og sparringspartnere. Yderligere oplysninger om stillingens indhold kan ses i Ansvars- og kompetencebeskrivelsen her Vi lægger vægt på både din faglighed og din personlighed Vi søger derfor en sygeplejerske der Har et praktisk og grundigt kendskab til ældreområdet - gerne med erfaring eller uddannelse indenfor rehabiliteringsområdet Besidder bred, faglig viden om klinisk sygepleje og kan omsætte og formidle denne Kan veksle mellem at arbejde praksisnært og mere udviklingsorienteret Er bevidst om og engageret i at ajourføre og udvikle egen viden Højt engagement, lyst og evne til at sælge mestringstankegangen Er kreativt orienteret i opgaveløsningen Har de nødvendige pædagogiske evner i forhold til formidling i et tværfagligt perspektiv Har gode it-kompetencer Har gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt Kan bevare overblik, er målrettet og systematisk, kan holde flere bolde i luften og kan beslutte og prioritere selvstændigt indenfor eget arbejdsområde Kan planlægge egen hverdag Har gode samarbejdsevner, er empatisk, opsøgende og vedholdende i tilgangen til opgaver, borgere og samarbejdspartnere Har lyst til at arbejde på tværs indenfor egen organisation og på tværs af fagområder og sektorer Det kan du forvente hos os Et spændende og alsidigt job hvor du får en central rolle i udvikling og design af den rehabiliterende tankegang indenfor sundhedslovsydelser. Et job hvor dit arbejde veksler mellem at være praksisnært og borger relateret til at have et mere udviklende indhold og perspektiv. Den fleksibilitet vi forventer i forhold til at få løftet opgaven, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Du bliver del af en ambitiøs organisation, der arbejder strategisk og målrettet med det mål at give vores borger de bedste muligheder for et godt og værdigt liv. Samtidig med dette er der i hverdagen fokus på et godt fællesskab, et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads. I Skive Kommune har vi fokus på udvikling, trivsel og ordentlighed Vi arbejder ud fra værdierne trivsel, udvikling og ordentlighed – det betyder blandt andet at vi har værdibaseret ledelse og en lav magtdistance. Som ansat ved Skive Kommune er du en del af en sundhedsordning, der bl.a. omfatter fysioterapi, zoneterapi, coachingtilbud og mulighed for træning. Derudover har vi en række aktive foreninger; personaleforeningen, kunstforeningen og sportsforeningen og en feriefond. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen er på 37 t/ugen. Ansættelsesdato: 1. marts 2023 eller efter aftale. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Hjemmeplejen Susanne Brogaard på telefon 20 34 30 21 eller områdeleder Hjemmeplejen Salling, leder af Mestringsteamet Doris Bisgaard på telefon 20 34 30 04. Du kan læse mere om hjemmeplejen på www.po.skive.dk Ansøgningsfrist Fredag den 20. januar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 26. januar 2023. Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance. Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet