Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Visitator - begivenhedsvikariat

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

To af vores kollegaer er i lykkelige omstændigheder og vi søger deres afløsere. Er du nysgerrig og modig til at arbejde med løsninger – i samspil med borger - så har vi jobbet til dig. Om stillingen/arbejdspladsen Visitationen Ældre og Hjælpemidler varetager sagsbehandlingen indenfor Servicelovens kap.14, der omhandler borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsevne. I vores kerneopgave er følgende driftsopgaver; sagsbehandling efter Servicelovens §§ 83, 83a, 84, 86,112,113,114,116,118 og 119, udskrivelser fra sygehus, visitere til aflastnings- og rehabiliteringspladser, visitere til ældre og plejeboliger, fribefordring, genoptræning SUL § 140. Derudover har vi 3 demenskoordinatorer og 2 hjerneskadekoordinatorer i afdelingen. Vi er 30 dygtige og engagerede kollegaer, som er opdelt i 3 teams, Team Visitation, Team Hjælpemidler og Team administration. Team Visitation og Team Hjælpemidler har hver deres faglige teamkoordinator. Vi er fysisk placeret med gode pladsforhold på Dronninglund Rådhus. Dine opgaver: Jobbet som visitator er varieret, udfordrende og med stor mulighed for at planlægge egen arbejdsdag. Sagsbehandle og visitere i forhold til borgere, der søger hjælp efter Serviceloven, herunder personlig pleje og praktisk hjælp. Koordinere og samarbejde med sygehuse og samarbejdspartnere i kommunen i forhold til udskrivelser, herunder også genoptræningsplaner SUL § 140 Koordinere og handle på ”akutte” henvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Sagsbehandle og visitere i forhold til boliger til midlertidige ophold / rehabiliteringspladser samt pleje- og ældreboliger. Sagsbehandle og visitere i forhold til pleje og pasningsorlov §§ 118 og 119, samt til træning efter Servicelov. Kontakt med borgere via telefon, skærm og ved besøg i deres hjem. Mødeledelse i møder med borger, pårørende og/eller samarbejdspartnere Arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartnere, så borger oplever kvalitet og faglighed i opgaveløsningen Vi ønsker vores nye visitator har følgende kompetencer: en relevant sundhedsfaglig uddannelse, sygeplejerske, ergo eller fysioterapeut. kendskab til og erfaring med sagsbehandling; herunder dokumentation, udredning, skriftlige afgørelser og klagesagsbehandling. erfaren it-bruger, gerne med kendskab til KMD Nexus, Fælles Sprog lll, SB- Sys. et godt blik for borgers ressourcer og en rehabiliterende tankegang gode formidlings- og kommunikationsevner og kan skabe en god og tillidsfuld kontakt, med afsæt i en anerkendende tilgang, både telefonisk, over skærm eller personligt har et godt humør og ser positivt og konstruktivt på de opgaver der må komme. arbejder struktureret, systematisk og har fokus på detaljen, uden at fortabe dig i den. kan arbejde selvstændigt. kan prioritere i egne arbejdsopgaver og holde overblik, også når der er travlt. tager ansvar for det gode samarbejde både når det gælder kollegaer, samarbejdspartnere og borgere. Vi kan tilbyde: et udfordrende og selvstændigt job hvor du får mulighed for faglig og personlig udvikling. Vi har en jurist tilknyttet og teamet modtager professionel supervision. et velfungerende kollegialt fællesskab – som gerne planlægger sociale arrangementer udenfor arbejdstid. Deltagelse er selvfølgelig frivilligt. en spændende og travl arbejdsplads, men altid med plads til det sociale og et godt grin. en afdeling med afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation Ansøgningsfrist 20. januar 2023. Samtaler forventes afholdt den 26. januar 2023. Forventet start 6. marts 2023 og 1. maj 2023 Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: Leder Annie Præstegaard 99454738 eller Annie.Praestegaard@99454545.dk Faglig team koordinator Charlotte Lydiksen tlf. 99454427 eller Charlotte.Lydiksen@99454545.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet