Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børnesagkyndig psykolog eller socialrådgiver til mødekontoret i København

  • Familieretshuset, Afdeling København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at gøre en positiv forskel i arbejdet med brudte familier, og har du lyst til at arbejde med mægling og konflikthåndtering i samspil med juraen i møder med forældre? Så læs videre. Kort om Familieretshuset I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Ansøgninger om samvær, bopæl og forældremyndighed bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Vi har fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel. Arbejdsopgaver I Børn og Forældre har vi i møderne med forældre og i vores sagsbehandling fokus på udredning af risikofaktorer, konflikthåndtering og mægling, samt særligt fokus på familiernes individuelle udfordringer med henblik på at sikre de bedste løsninger for det enkelte barn. Målet er at understøtte barnets trivsel ved at støtte forældrene i at finde fælles løsninger, der er til gavn for deres barn, og ved at forældrenes konflikt dæmpes. På baggrund af børnesagkyndig viden og rådgivning skal forældrene således støttes i at fokusere på barnets behov. Der ydes vejledning i forhold til de rammer, som Forældreansvarsloven tillader i forhold til samvær, bopæl og forældremyndighed. Forældrenes og børnenes situation er ofte præget af sociale problemstillinger og højt konfliktniveau. Du skal derfor være empatisk, god til at kommunikere i øjenhøjde, kunne håndtere konfliktsituationer og kunne sikre den børnefaglige vinkel, metode og kvalitet i mødet med forældrene. Vores nuværende medarbejdergruppe i Børn og Forældre København består af børnesagkyndige med baggrund som psykologer, socialrådgivere, pædagoger med relevant efteruddannelse og jurister samt kontorfunktionærer. I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne i Børn og forældre at: afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn rådgive og vejlede forældre i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl mv. indgå i tværfaglig sagsbehandling sammen med en jurist konflikthåndtere samarbejde tværsektorielt Dine kompetencer Du er erfaren psykolog eller socialrådgiver Du har indgående kendskab til udviklings-, tilknytnings- og krisepsykologi Du har stor indlevelsesevne og formår at tage afsæt i den livssituation, barn og forældre er i Du har viden om, erfaring med og interesse for konflikthåndtering og børns udvikling set i forhold til de særlige problematikker som livet i en skilt familie rejser, Du kan som børnesagkyndig rådgive familier med barnets udvikling for øje i situationer præget af følelser, krisereaktioner og til tider højt konfliktniveau Du har lyst til at arbejde indenfor det familieretlige område samt har interesse for at tage del i udviklings- og omstillingsprocesser, Du har flair for og lyst til også at varetage de administrative opgaver, som følger med arbejdet som børnesagkyndig, herunder erfaring med skriftlig formidling, sagsbehandling og IT-systemer Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation Vi tilbyder dig Et fællesskab bestående af kompetente børnesagkyndige, jurister og kontorfunktionærer Grundig oplæring i at arbejde med børn og familier i skilsmisse Fast medarbejdersupervision Mulighed for at være med til at videreudvikle tiltag på det familieretlige område Mulighed for at opbygge bred erfaring med mødeledelse i forskellige mødetyper Mulighed for at arbejde tæt tværfagligt med jurister Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2023. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for din faglige baggrund. Ansættelsesområdet vil være Social- og Boligministeriet med tilhørende institutioner. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest for den ansøger, der tilbydes ansættelse. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Eva Dohn på tlf. 50777886. Onboarding Familieretshuset tager oplæring af nye medarbejdere seriøst, og erfarne og fagligt kompetente kolleger vil have fokus på at give dig en god start med fokus på både teori og praksis med afsæt i konkret sagsarbejde og opgaveløsning. Ansøgning Hvis du er interesseret i stillingerne, beder vi dig sende ansøgning sammen med cv og anden relevant dokumentation elektronisk via stillingsopslaget på Familieretshuset.dk senest 9. januar 2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 13-17. januar 2023. Om Familieretshuset Familieretshuset hjælper borgere med at skabe ro, tryghed og retning i ændrede livssituationer. Målet er altid at finde den bedste løsning for hver enkelt borger. Vi løser opgaver inden for områderne: forældremyndighed, bopæl og samvær, separation og skilsmisse, internationale ægteskaber, navngivning og navneændring, bidrag, faderskab og medmoderskab, adoption, værgemål og fremtidsfuldmagter. Vi er en organisation i stor udvikling, og vi brænder for at levere den bedste kvalitet til gavn for de mange borgere, der hver dag har brug for vores hjælp. Familieretshuset har afdelinger 10 forskellige steder i Danmark. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge. Nysgerrig på Familieretshuset? Læs mere om os på familieretshuset.dk eller mød en medarbejder her på Mød en medarbejder (familieretshuset.dk) Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet