Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog/ erfaren psykolog til STIME i Enhed for Udvikling af Tværsektorielt samarbejde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du bruge din viden og kompetencer til at styrke forebyggelse af psykisk mistrivsel hos børn og unge? I forbindelse med etablering af STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed) søger vi en specialpsykolog eller erfaren psykolog 37 timer ugentligt. STIME er et samarbejde mellem udvalgte kommuner og Børne – og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland om at forebygge og behandle psykisk mistrivsel hos børn og unge, inden det udvikler sig til psykiatriske problemer. Til dette vigtige og banebrydende arbejde søger vi dig. Gennem undervisning, supervision og rådgivning skal du bringe din viden og erfaring i spil i forhold til kommunalt ansatte behandlere i STIME og støtte dem i deres forebyggende arbejde med lettere manualbaseret behandling. STIME arbejdet vil blive knyttet til vores tværsektorielle enhed Bakkehuset. Link Da vi er i opbygningsfasen i Region Sjælland, kan du læse mere om STIME i Region Hovedstaden HER Ansvarsområder og opgaver Afhængigt af din profil, vil du blive fagligt ansvarlig for flere af STIME's behandlingsspor. Vi er aktuelt i gang med at rekruttere og implementere STIME's indsatser i nye kommuner. Der kommer derfor løbende spændende nye opgaver til, som du kan være med til at forme og sætte dit præg på. Dine primære ansvarsområder vil, som udgangspunkt være: At sikre høj faglig kvalitet i udarbejdelse af, uddannelse i og udførelse af manualer til lettere behandling. At sikre overensstemmelse/sammenhæng mellem Region Sjællands standarder for behandling og udførelsen af STIME's behandlingstilbud i kommunerne. At bidrage til et opdateret sundhedsfagligt vidensniveau i enheden. Dine konkrete arbejdsopgaver vil typisk være nedenstående, Tilrettelægge uddannelsesforløb. Undervise kommunale behandlere og medarbejdere i et eller flere af STIME's behandlingsspor. Supervisere kommunale behandlere ud fra STIME's manualer. Rådgive kommunale behandlere og medarbejdere (telefon/mail). Udvikle, videreudvikle og vedligeholde manualer og vejledninger mv. Deltage i beskrivelser af nye initiativer og projekter. Faglig løbende opdatering via deltagelse i relevante mødefora i Region Sjællands Børne – og ungdomspsykiatri. Bidrage til Børne og ungdomspsykiatriens kliniske kerneopgave ved f.eks. at varetage egne udrednings og eller behandlingsforløb i relation til en af vores klinikker i mindre omfang. I forhold til kompetence niveau evt. indgå i nogle supervisions opgaver i organisationen. Hvis du ikke har erfaring med STIME vil du naturligvis indgå i en specifik oplæring i dette koncept. Derudover forventer vi, at du: Har erfaring med at holde oplæg og/eller undervise. Har stærke kompetencer i samarbejde med fagprofessionelle med forskellige baggrunde både i Region Sjælland og i kommunerne. Har erfaring med projektarbejde som projektmedarbejder eller som projektleder. Har et godt overblik og trives i en hverdag med mange sideløbende opgaver, hvor der er behov for en struktureret tilgang og evnen til at overholde deadlines – også under tidspres. Kan arbejde både selvstændigt og i grupper samt håndtere opgaver, der ikke er klart afgrænsede på forhånd, uden at miste fokus på målet. Møder samarbejdspartnere og kolleger i øjenhøjde og med respekt for faglige forskelligheder. I STIME er vi afhængige af mange forskellige kompetencer og vidensområder for at nå i mål med vores opgaver. Trives med opgaver og organisering, der er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Da vi er en udviklingsenhed, er det vigtigt at du kan håndtere en hverdag, som ikke altid ser ud som forventet, og hvor planerne ofte kan ændre retning. Vi tilbyder Et spændende og udfordrende job, hvor du kommer til at arbejde med et højt prioriteret område i Børne og ungdomspsykiatrien, som også har samfundsmæssig og politisk bevågenhed. Gode muligheder for at præge både arbejdsopgaverne og den enhed, du bliver en del af. Gode muligheder for at tilrettelægge dine arbejdsopgaver selvstændigt og fleksibelt. Dygtige erfarne kolleger, der brænder for såvel det grundlæggende udrednings- og behandlings arbejde, som det tværsektorielle samarbejde Gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Det bliver du en del af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland, hvor du indgår i den enhed, der skal bygge STIME op i vores region. Desuden får du knytning til en specifik klinisk enhed, så du kan vedligeholde dine børne- og ungdomspsykiatriske kompetencer. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte cheflæge Jan B Kristensen 93 57 78 93, chefpsykolog Annette Anbert 20 23 42 82 eller oversygeplejerske i Bakkehuset, Pernille K. Lindgren, 51 90 88 17. Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest. Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist: 23. januar 2023 Ansættelsessamtaler: 30. januar 2023 ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet