Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til kirurgisk sengeafsnit

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du nyuddannet sygeplejerske og har du lyst til, at lære den kirurgiske sygepleje at kende, har vi et Godt tilbud til dig i en afdeling, der efter fusion er godt på vej. Vi vil gerne ansætte en sygeplejerske eller 2-3 sygeplejersker der kan starte sammen, når I er færdige med sygeplejeuddannelsen. Vi har netop ansat en kliniske underviser, der har til opgave at stå for introduktionen, onboarding, supervisionen og undervisning af den nye sygeplejerske / gruppe sygeplejersker. Der vil blive ugentlig sparring, refleksion og netværk med andre sygeplejersker. Afdeling for Urinvejssygdomme er en kirurgisk afdeling, der har planlagte operationer for nyre, blære og prostata. Derudover modtager vi akutte patienter til observation, undersøgelse og behandling. Afdelingen har mange sygeplejefaglige funktioner i form af både sygepleje til den planlagte kirurgiske patient, akut-, kompleks- og palliativ sygepleje. Plejepersonalet arbejder i mindre teams og du vil opleve en hverdag med engagement og støtte fra dine kolleger. Du vil træne i at være sygeplejerske og blive dygtig til den kirurgiske sygepleje, før du gradvis får mere og mere ansvar. Vi arbejder med principperne for det accelererede operationsforløb og har tegnefilm som støtte til den mundtlige information. Vi er en afdeling, der har fokus på den faglige udvikling, så kom og vær med til at understøtte patienterne i deres behandling – det er dem, der skal leve videre efter endt behandling. Vi kan tilbyde: Et bredt, men også spændende speciale inden for både blære-, prostata- og nyrekirurgi, ofte forårsaget af kræft. En afdeling med fokus på læring og udvikling. En veltilrettelagt introduktion med mentorordning En postgraduat klinisk underviser, som løbende følger og støtter din udvikling og har fokus på dine individuelle behov, så du kommer godt ind i specialet. Indflydelse på vagtplanlægning Blandede vagter med Weekend-vagt hver 3 WE (8 timers vagter) Sengeafsnit 22 og 23 består af en personalegruppen med såvel erfarne som nyuddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 2 sygepleje sekretærer og 2 udskrivningskoordinatorer. Desuden er ansat 1 fysioterapeut og 2 serviceassistenter. Plejepersonalet, læger og sekretærer er organiseret i tværfaglige teams og læger fra Afdeling for Medicinske Sygdomme er en tæt samarbejdspartner og deltager i stuegangen / tavlemøder 3 gange om ugen. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte oversygeplejerske Birgitte Brink (3868 2256) eller klinisk underviser Rikke Vedel (3868 8796) Stillingerne er på 37 timer pr. uge (andet kan aftales) og er til besættelse den 01.02.2023 eller efter aftale. Ansøgningsfrist er den 20.01.23. Der vil være løbende ansættelsessamtaler. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet