Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske som klinisk kontaktperson i OPUS - Distriktspsykiatrien Næstved

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sygeplejerske som klinisk kontaktperson i OPUS, 37 timer ugentligt søges til DistriktsPsykiatrien Næstved, Psykiatrien Syd. Motiveres du af at gøre en forskel for unge med debuterende psykoser, og søger en udfordring hvor samarbejde med familier, netværk som tværfaglige samarbejdspartnere er omdrejningspunktet, søger vi netop dig til at indgå i vores OPUS-team. Om OPUS OPUS er et ambulant 2-årigt behandlingstilbud for unge voksne i alderen 18-35 år med debuterende psykose. Behandlingen består blandt andet af ugentlige samtaler med OPUS-sygeplejersken, inddragelse af familien og det netværk der må være af relevans for den unge- herunder evt. støttekontaktperson, bosted, egen læge, eventuelt uddannelsessted eller arbejdsplads, kommunal sagsbehandler, misbrugscenter, sengeafsnit m.v. I forløbet faciliterer OPUS-behandlerne gruppeforløb som psykoeducation, social færdighedstræningsgruppe samt flerfamiliegruppe. Der arbejdes i tæt samarbejde med behandlingsansvarlig læge omkring den unges sundhed fysisk som psykisk m.v. OPUS Næstved har til huse i DistriktsPsykiatrien Næstved og består aktuelt af 3 sygeplejersker, der arbejder tæt sammen med læger, psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver samt øvrige kolleger i distriktspsykiatrien. OPUS-sygeplejersken tilknyttes distriktspsykiatrien, for så vidt angår behandlingsansvar, ansættelsesforhold og daglig ledelse. Samtidig skal medarbejderen i forhold til kompetenceudvikling og supervision tilknyttes Kompetencecenter for debuterende psykose. Vi ser gerne at du: Har en bred klinisk viden og erfaring inden for psykiatrien Er specialsygeplejerske i psykiatri eller er indstillet på at tage uddannelsen. Kan arbejde meget selvstændigt og have ansvar for patienter i individuel behandling, herunder ugentlig kontakt, løbende kontakt til pårørende samt kontakt med sociale myndigheder etc. Er fortrolig med undervisningsfunktionen til grupper og kan varetage familiearbejde efter psykoedukativ metode, herunder psykoedukation til pårørende, gruppeforløb i psykoedukation og social færdighedstræning sammen med OPUS-kollega. Tager aktiv del i nye løsninger som arbejdsopgaver og har en fleksibel indstilling. Vi tilbyder dig: Som OPUS-sygeplejerske er der dagligt mange spændende og udfordrende opgaver, der fordrer kreativitet samt en høj grad af selvstændighed som handlekraft. Du bliver en del af en personalegruppe med engagerede kolleger i en god atmosfære præget af samarbejde, gensidig velvilje og lysten til at arbejde recovery fokuseret. Et personligt tilrettelagt introduktionsforløb. Du introduceres til OPUS samt det øvrige teams opgaver- herunder Fact. Mulighed for kompetenceudvikling Du får i tæt samarbejde med lederen mulighed for at udvikle dig fagligt. Kompetenceudvikling og supervision . Månedlig supervison ved Kompetencecenteret for debuterende psykoser samt mulighed for løbende kontakt mhp. faglig sparring som støtte. Ansøgningsfrist: Den 23.01.2023. Der afholdes ansættelsessamtaler den 26. januar 2023 fra kl. 10:00. Løn-og ansættelsesvilkår Stillingen søges tiltrådt hurtigst muligt eller til d.1.3.2023 Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig i dagvagt. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter ny løn princippet. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest ved alle nyansættelser. Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at henvende dig til oversygeplejerske Pernille Rømer, mobil 20 68 94 51 for yderligere oplysninger vedr. stillingen. PS: Se Psykiatriens Syds matrikler, din kommende arbejdsplads, ved at klikke her: Psykiatrien Syd | SkyPixel . Og hvis du er ekstra nysgerrig på organisationen, de ansatte der arbejder her og de mennesker som vi hjælper, så følg os eventuelt på vores instagramprofil: Psykiatrien_Syd. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet