Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver eller socialformidler til Børne- Unge- og Familierådgivningen

  • Center for Børn, Unge og Familier
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Da en af vores dygtige rådgivere er blevet headhuntet til en drømmestilling, har vi en stilling ledig til besættelse med opstart 1. februar 2023. Det her kendetegner vores kommende kollega: du skal kunne arbejde systematisk med fokus på lovmedholdelighed du skal have lyst til at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner du skal kunne være mødefacilitator på opfølgningsmøder og netværksmøder ud fra SOS du skal se fordelen i tværprofessionelt samarbejde du bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø, for at alle kan yde deres bedste til opgaveløsningen Hvis du er nyuddannet, er en fordel, at du har været i praktik i en myndighedsafdeling inden for børne- og ungeområdet samt derudover har erhvervserfaring. Vi kan tilbyde dig: En afdeling med et højt fagligt niveau og god stemning Et team og en afdeling, der hjælper, støtter og bakker hinanden op God mulighed for faglig sparring hos teamlederne En arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra tilgangene i Åben Dialog, SOS og ICS som bliver understøttet af DUBU (digitalisering udsatte børn og udsatte) At komme til at arbejde med FIT parallelbedømmelse At komme til at arbejde målrettet med børn og unges progression, da det er vigtigt for os, at vores indsatser hjælper børnene og de unge Mulighed for én hjemmearbejdsdag om ugen Fast ekstern supervision I foråret 2023 flytter vi på et nybygget Rådhus Om os Børne-, Unge- og Familierådgivningen er organiseret i distriktsteams omkring Herlev Kommunes tre folkeskoler; Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Gl. Hjortespringskole/Lindehøjskolen. Denne organisering muliggør et tæt samarbejde med skolerne og institutionerne i de enkelte sager. Vi har etableret kompetenceteammøder på skolerne og daginstitutionsområdet, som tager afsæt i et nyere syn på tværprofessionelt samarbejde og relationel koordinering, som bl.a. handler om, at alle fagligheder byder ind ift. hvad opgaven kalder på, og hvor børnenes og familiens/netværkets ressourcer i højere grad inddrages. I Børne-, Unge- og Familierådgivningen arbejder 16 distriktsrådgivere med indsatser ift.  børn og unge i mere eller mindre udsatte miljøer samt med børn og unge, der har funktionsnedsættelser og har en foranstaltning efter § 52, stk. 3. Specialrådgivningens fire rådgivere varetager sagsbehandlingen i forhold til handicapkompenserende ydelser til forældre, der har børn med varigt nedsat funktionsevne. Underretningsteamets tre rådgivere foretager 24-timers vurderinger og handler i akutte sager, og vores to familieplejekonsulenter arbejder med børn og unge, der er i aflastning eller er anbragt i en plejefamilie. Afdelingen har også en STU-koordinator, som målgruppevurderer unge til særligt tilrettelagt uddannelse samt to administrative rådgivere, der betaler regninger og har andre understøttende funktioner i afdelingen. Ledelsen i Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af den øverste leder af afdelingen og to teamledere med ansvar for både det faglige og det personalemæssige. Afdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier, som udover Børne-, Unge- og Familierådgivningen består af Sundhedsplejen, Tandplejen, Familiehuset som udgøres af Kernen med familiekonsulenter og kontaktpersoner samt døgninstitutionen Dildhaven. Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en 37 timers stilling med flekstid. Løn- og ansættelse i henhold til gældende overenskomst samt efter principper om ny løn. Ansøgning Ansøgningsfristen er den 25. januar 2023 kl. 8.00. Du skal vedlægge dit cv, eksamensbevis/(eksamensudskrift) og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Videre proces Ansættelsessamtaler afholdes den 26. januar 2023. Vi indhenter reference fra tidligere ansættelse, hvis du bliver tilbudt stillingen. Vi indhenter også børneattest og udvidet straffeattest i forbindelse med ansættelse. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller hvordan det er at være ansat hos os, er du velkommen til at kontakte team leder Tina Bohl-Kristensen på telefon 3033 5015 eller leder af Børne-, Unge- og Familierådgivningen Signe Elsvor på telefon 4452 6065. Du er i øvrigt meget velkommen til at kontakte vores TR Mehmoona Iqbal på telefon 4452 6083. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet