Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent med interesse for specialpædagogisk arbejde søges

  • Pensionat Kamager
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Social-og sundhedsassistent med interesse for specialpædagogisk arbejde og hvor der er tid til omsorg og daglige grin. Om Kamager Som en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden tilbyder Kamager et hjem for 40 beboere i alderen 18-78 alle med udviklingshæmning, flere med autismespektrum forstyrrelser, og mange har epilepsi og fysiske funktionsnedsættelser. Vi arbejder konfliktminimerende ud fra et neuropædagogisk perspektiv med vægt på Low Arausal. Vi har fokus på hver enkelt beboers kommunikation og behov for struktur og visualisering. Målet er at støtte den enkelte beboer i at udnytte sine muligheder og ressourcer optimalt. Kamager tilbyder en spændende og fleksibel hverdag, med udviklingsmuligheder Vi søger en nysgerrig kollega med et positivt sind og evnen til at prioritere og bevare overblikket. Vi tilbyder en arbejdsplads med store faglige ressourcer, et godt samarbejdsklima, store faglige- og personlige udviklingsmuligheder, samt godt humør og forskellige aktiviteter. Vi lægger vægt på introduktion, oplæring og mentorordning, samt kompetenceudvikling, så alle kan bidrage til at fastholde og udvikle sit personlige og Kamagers faglige niveau. Der afholdes faste møder i SOSU-assistentgruppen hvor der følges op på beboerne sundhedsfaglige udfordringer og problemstillinger. Der er altid mulighed for fagligsparring. På Kamager er der ekstern supervision, både til det faglige og i forhold til samarbejdet. Du skal være med til at bidrage til Kamagers positive og glade stemning og særlige selvledelseskultur. Vores ønsker og forventninger til dig Du må meget gerne have sundhedsfaglig erfaring og gerne inden for demens. Måske har du lyst til at skifte spor, og bruge din tidligere erhvervede erfaring hos os? Du skal have lyst til at arbejde for Kamagers kerneydelse: ”At skabe de bedste rammer om det gode liv for beboerne, på og udenfor Kamager”. Du har mod på at tage selvstændigt ansvar og har den rette personlighed til at kunne arbejde inden for rammerne af selvledelse og selvledende teams: På Kamager er der tid til den individuelle omsorg for hver beboer . Som medarbejder på Kamager skal du yde hjælp til alle funktioner omkring personlig pleje og hygiejne, måltider, lettere rengøring, ledsage ved indkøb, administration af beboernes økonomi, samt deltagelse i aktiviteter. Ansvarsområder. Du vil få ansvaret for medicinhåndtering, herunder bestilling, dosering samt registrering i Nexus. Koordinering og kontakt med læge(r), hospitaler, tandlæger med mere. Du skal være indforstået med at bidrage med din sundhedsfaglige viden til dine pædagogiskfaglige kollegaer, ligesom vi forventer, at du vil tage imod pædagogiskfaglig viden, for at opnå den bedst mulige tværfaglighed. Der er afsat tid til de sundhedsfaglige opgaver, så der er mulighed for fordybelse. Du skal være i stand til at tilpasse den pædagogiske tilgang til den enkelte beboer, og du skal kunne arbejde konsekvent for at skabe forudsigelighed og ro ud fra netop den enkelte beboeres unikke behov. Vi er organiseret i selvledende teams uden en afdelingsleder , og du kommer til at indgå i et af vores 5 pædagogiske teams sammen med 8-10 kolleger, der samlet varetager kerneopgaverne omkring 8 beboere. Organiseringen i selvledende teams betyder, at vi forventer, at teamet som udgangspunkt selv planlægger og koordinerer, har øje for udviklingspotentialer og beboernes behov, og selv tager ansvar for at handle. Du skal være i stand til at reflektere, være opmærksom på dine omgivelser og selv bede om hjælp og opsøge viden. Den bærende tilgang er altid at spørge, hvad man selv kan gøre for aktivt og proaktivt, at bidrage inden for de ledelsesbestemte rammer, som du sammen med dit team hele tiden er med til at forme og udfylde. Det betyder, at du er i stand til at opdage behov, sætte i værk, følge op og se fremad. Centralt for at arbejde på denne måde er, at man er fleksibel, er god til at give og modtage feedback, og at man er tydelig i sin kommunikation både mundtlig og skriftligt i koordinering og aftaler med sine kolleger. Vi foretrækker, at du har kørekort. Kamager er røgfrit for alle i arbejdstiden både på området og ved ture ud af huset. Ansættelse Stillingen er på 35/37 timer og er til besættelse snarest muligt. Arbejdstiden er fordelt ligeligt på både dag- og aftenvagter (ikke nat) og omfatter også weekendarbejde/helligdage og en årlig beboerferie. Aflønning som sosu-assistent sker efter overenskomst mellem Regionernes Takst- og lønningsnævn og FOA Fag og Arbejde og lokal forhandlet kvalifikationsløn. Ansøgning Send din ansøgning snarest muligt, senest den 20. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende på Kamager. Vi forventer, at du forud for samtalen har orienteret dig om Kamagers værdier, selvledelsesstruktur og beboergruppen på vores hjemmeside www.kamager.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lena Jensen, tlf. 23351642, hverdage mellem kl. 8.00 – 15.00. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet