Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i anæstesiologi på Hvidovre Hospital

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Drømmer du om at blive anæstesiolog? Nu har du muligheden for en solid grunduddannelse i anæstesiologi, på en afdeling der prioriterer uddannelse og faglighed højt! En 1-årig introduktionsstilling er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale. Hvidovre Hospital er et stort og travlt akuthospital. Anæstesiologisk Afdeling bidrager med ca. 25.000 anæstesiydelser pr. år, som primært er til de store specialer gynækologi/obstetrik, gastro- og ortopædkirurgi. Afdelingen er normeret til 12 intensivpladser samt varetager teamlederfunktionen ved både hjertestop og traumekald. Regionens Akutlægebil Syd har base ved Hvidovre Hospital og bemandes af læger fra afdelingen. Afdelingen har et professorat og flere igangværende ph.d forløb. Hovedinteressen ligger indenfor perioperativ medicin med bl.a hæmodynamisk optimering i det perioperative forløb. Vagtberedskabet består af 5 læger i tilstedeværelsesvagt og en overlæge i tilkaldevagt. Vi forventer at du: Er dynamisk, proaktiv og engageret. Har gode samarbejds- og kommunikationsevner. Har lyst til at bidrage til det ambitiøse faglige fællesskab. Har godt humør, er loyal og har forståelse for helheden. Har lyst til at bidrage til afdelingens store undervisnings forpligtelse. Vi kan tilbyde: Et formaliseret introduktionsprogram ”flyvefærdighedsplan” den første måned. Buddy-ordning: uformel kontakt til en yngre kollega på afdelingen. Ultralydskompetencer og fantomtræning til procedurer: spinal, CVK, nerveblokader. Et stort volumen af ovenstående procedurer inklusive føde-epiduraler Blokskole: sidemandsoplæring hvor du opnår fortrolighed med anlæggelse af de hyppigste over- og underekstremitetsblokader. Travle og lærerige dage, med god mulighed for supervision også i vagterne. Mulighed for undervisning. Et godt arbejdsmiljø med regelmæssige sociale arrangementer. Mulighed for forskningsvejledning og -deltagelse. Målrettet karrierevejledning med henblik på kvalificering til hoveduddannelse. Motiveret ansøgning og CV baseret på de 7 lægeroller bedes tilsendt elektronisk eller pr mail til uddannelsesansvarlige overlæger Sine Hougaard og Caterina Amanti Lund på hhv. sine.hougaard@regionh.dk og caterina.amanti.lund@regionh.dk Ansøgningsfrist d. 22. januar 2023 Samtaler forventes afholdt d. 30. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet