Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du sygeplejerske med somatisk erfaring, og vil du være med til at sikre et længere og bedre liv til patienter med psykisk sygdom?

  • Region Hovedstadens Psykiatri
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er et nyopstartet team for somatisk sygdomsopsporing, der har til opgave at forbedre opsporingen af somatisk sygdom hos patienter i psykiatriske ambulatorier, og understøtte opstart af behandling hos praktiserende læge. Hos os får du selvstændigt ansvar for somatisk sygdomsopsporing på patienterne. Hvis det lyder som noget for dig, så læs med her! Et nyt team I Region Hovedstadens Psykiatri har vi etableret et nyt team for somatisk sygdomsopsporing. Vi har til opgave at forbedre opsporingen af somatisk sygdom hos patienter i de psykiatriske ambulatorier, samt at understøtte opstart af relevant behandling hos den praktiserende læge. Teamet består lige nu af en projektleder, en lægelig teamleder, to sygeplejersker og to praktiserende speciallæge konsulenter. Selve indsatsen består af to integrerede spor – et sygeplejerskespor og et lægespor. Vi skal screene alle patienter for KOL og iskæmisk risiko og stå til rådighed for udvalgte patienter, som psykiater eller patientens kontaktperson vurderer, har brug for en dybtgående somatisk undersøgelse. Vi har i 2022 startet i de første fem ambulatorier. Med din hjælp skal vi opskalere i endnu et antal udvalgte ambulatorier og på baggrund af erfaringen herfra justeres indsatsen og udrulles trinvis i alle regionens almene psykiatriske ambulatorier. De ambulatorier der opstartes nu vil være Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Dine arbejdsopgaver Du skal selvstændigt stå for somatisk screening af patienter i de psykiatriske ambulatorier. Som udgangspunkt er det patienter med psykiatriske problemstillinger inden for det affektive eller skizofrene spektrum. Du skal samarbejde med ambulatorierne om patientens overgang til den videre behandling i almen praksis. Konkrete arbejdsopgaver vil være at: screene via en enkelt konsultation og selvstændigt vurdere patienter ift. KOL og iskæmisk risiko vurdere om patienten skal videre til egen læge og sende notat til egen læge bestille tid til egen læge på patientens vegne vurdere behov for yderligere somatisk undersøgelse inden egen læge og viderehenvise til teamets læger dataindsamling for at kvalificere indsatsen Vores forventninger til dig Du er uddannet sygeplejerske og har somatisk erfaring. Du er rummelig og kan håndtere, at psykiatriske patienter kan have svært ved at sætte ord på deres symptomer. For at lykkes i stillingen er det en forudsætning, at du har et ønske om at tilegne ny viden og kunne omdanne den til praktiske færdigheder i mødet med patienten. Efter grundig introduktion til den somatiske screening forventes du at være i stand til, selvstændigt, at kunne vurdere den enkelte patient i forhold til vedkommendes risiko for KOL eller iskæmiske manifestationer. 3 gode grunde til at søge jobbet Selvstændigt ansvar. Du får ansvar for, på egen hånd, at foretage somatisk sygdomsopsporing på de psykiatriske patienter. Uddannelse og faglig udvikling. Vi sørger for en grundig uddannelse i sygdomsopsporing og tilbyder varig supervision, så du klædes godt på til opgaven, og du vil få rig mulighed for at udvikle egne kompetencer i et trygt og roligt miljø. En afgørende rolle i brobygningen mellem det psykiatriske og det somatiske sundhedsvæsen. Sammen med ambulatoriets kontaktpersoner bliver du helt central for overgangen mellem psykiatri og almen praksis. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat i Team for somatisk sygdomsopsporing i Region Hovedstadens Psykiatri, som er fysisk lokaliseret på Kristineberg 3, 2100 Østerbro. Dit arbejdssted vil være de ambulatorier, hvor du er ansvarlig for screeninger. Du vil være skiftevis, men hele dage på de enkelte ambulatorier. Det er planen, at du vil være tilknyttet ambulatorierne i Hillerød, Helsingør og Frederikssund og herunder på sigt også have en udgående funktion ift. botilbud. Der kan være behov for på sigt, i forbindelse med at der kommer flere erfaringer med indsatsen at justere fordelingen af ambulatorier mellem funktionens sygeplejersker. Ansættelsen er efter gældende overenskomst. Stillingen er på fuld tid og i dagtimerne. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023. Vi glæder os til at høre fra dig Søg via linket på siden senest den 8. januar 2023 . Du bedes uploade CV, motiveret ansøgning og andre relevante dokumenter. Vi forventer at afholde samtaler den 16. & 17. januar 2023. Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Niels Rokkjær på 29 32 38 76. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet