Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger 3 ergoterapeuter til Rigshospitalet-Blegdamsvej

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har 3 ledige stillinger i vores ergoterapeutiske team på Rigshospitalet-Blegdamsvej. Vi opnormerer indenfor flere områder og skal samtidigt sige farvel til en god kollega, der flytter sydpå. Lidt om vores ledige stillinger Du får mulighed for at være med til at skabe en fokuseret ergoterapeutisk tilgang til patientforløbene på Rigshospitalet mhp. at sikre høj faglig kvalitet i gode sammenhængene patientforløb. Vi søger 3 nye ergoterapeuter til vores team. To af stillingerne er faste og med besættelse d. 1/2-2023 (eller 1/3-2023) og en af stillingerne er 1 års vikariat fra d. 1/2-23. Den ene faste stilling ligger i vores gruppe der vurderer og genoptræner patienter hovedsageligt indenfor det neurologiske og infektionsmedicinske speciale, men dækker også mange andre afsnit i huset. I stillingen vil halvdelen af dagen være i hospitalets sengeafsnit i Afdeling for Led og Knoglekirurgi, hvor der er fokus på at øge patienternes selvstændighed i dagligdags aktiviteter. Der er særligt fokus på patienter der har tetraplegi, større rygoperationer, cerebrale skader og kognitive problematikker. De øvrige opgaver vil være vurdering og genoptræning af andre patientgrupper tilhørende gruppen, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner samt vurdering og træning af patienter med dysfagi. I denne gruppe ligger også vikariatet, som hovedsageligt vil bestå af ergoterapeutiske vurderinger, genoptræning og genoptræningsplaner af patienter indenfor infektionsmedicin, hjertemedicin og kirurgi, onkologi og hæmatologi. Den anden faste stilling ligger i gruppen der vurderer og genoptræner patienter indenfor det neurointensive og neurokirurgiske speciale (stationært afsnit og semi-intensivt afsnit). Det specifikke fokus afhænger af ansøgers kompetencer og fordeling af opgaver i gruppen. Fokus i denne gruppe er primært opstart af tidlig neurorehabilitering mhp. indsatser i fht. motoriske og kognitive funktioner, herunder dysfagi. Du bliver en del af et team, som udover 22 dygtige ergoterapeuter, består af en udviklingsergoterapeut og en overergoterapeut. Ergoterapeuterne i teamet udfører ergoterapi indenfor mange forskellige specialer, som blandt andet ortopædkirurgi, plastik- og brandsår, pædiatri, onkologi og neurologi. De ergoterapeutiske arbejdsopgaver indebærer vurdering og genoptræning både på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau med aktivitetsperspektivet i fokus. Den ergoterapeutiske intervention foregår i et samarbejde med patienten, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i et tæt interprofessionelt samarbejde. Supervision og sparring prioriteres i en travl hverdag og vi har fokus på at øge vores kompetencer i fællesskab via dette. Vi arbejder aktivt med at have fokus på kompetenceudvikling via strukturerede og trygge læringsmiljøer, hvor vi oplever, at vi sammen udvikler os på flere niveauer. Lidt om organisationen Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej. Afdelingen er organiseret i 7 teams og er bestående af ca. 170 ergo- og fysioterapeuter herunder 7 overterapeuter, 7 udviklingsterapeuter, en seniorforsker, 4 kliniske undervisere i fysioterapi og en klinisk underviser i ergoterapi. Lidt om os Vi bestræber os på at skabe teams der har Højt fagligt niveau indenfor ergoterapi til hospitalets patientgrupper Et godt læringsmiljø, hvor supervision og sparring prioriteres højt Opmærksomhed på hinanden og respekterer hinandens forskelligheder Engagerede og ansvarlige kolleger, der samarbejder om at bidrage til gode patientforløb Hvad søger vi hos dig? Fælles for stillingerne er: Du har erfaring med vurdering og genoptræning af patienter med dysfagi, gerne i hospitalsregi. Du har erfaring med vurdering og genoptræning af aktivitetsproblematikker, gerne i hospitalsregi. Du må gerne være særdeles god til tværfagligt samarbejde og have lyst til at indgå i tæt dialog med tværfaglige kollegaer om det enkelte patientforløb Har lyst til udvikling og læring, og trives med at supervision og sparring er en del af hverdagen Du skal være fyldt med lyst til at arbejde på et akuthospital og trives med at dine planer for dagen ofte laves om Du vil aktivt bidrage til teamets faglige udvikling med fokus på evidensbaseret praksis Du vil bidrage til at skabe og videreudvikle team 7, så vi fastholder og fortsat udvikler os i, at være en god arbejdsplads For stillingen indenfor neurointensiv og neurokirurgi søger vi særligt efter ergoterapeuter der har: Erfaring med neurorehabilitering Erfaring og/eller interesse i at arbejde med patienter med tracheostomi, hvor der er fokus på tværfaglig indsats i fht. afcuffning Lyst til og mod på at arbejde med svært syge patienter Ansættelsesvilkår To faste stillinger og et vikariat på 1 år. Ergoterapeuterne indgår i weekend- og helligdagsvagtordning. For øjeblikket med weekendvagt ca. hver 7. weekend (1 af dagene) samt 2 helligdage om året. Ved ansættelse i stillingen i neurointensiv/neurokirurgi og vikariatet indgår man i vagtordning efter oplæring til dette. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Rigshospitalet – Blegdamsvej. Ansøgningsprocedure For yderligere information henvises til klinikkens hjemmeside https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/klinik-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx Overergoterapeut Rikke Holst Jensen kan kontaktes på 3545 7354 ved spørgsmål til stillingerne. Hvis du er nysgerrig på hvordan det er at være ergoterapeut hos os, kan tillidsrepræsentant Stine Frandsen også kontaktes på 3545 7334. Ansøgningsfrist d. 16/1-23. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 25., 26. og 27. januar 2023. Ansøgning, CV og øvrige relevante dokumenter sendes online via linket her på siden. DU SKAL ANGIVE I ANSØGNINGEN, HVILKE(N) STILLING(ER) DU SØGER. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet