Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til ny Dialyse Satellit i Køge eller eksisterende afsnit i Roskilde.

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Hæmodialysen Roskilde/ Køge udvider kapaciteten - Er det mon noget for dig? Vi åbner ny hæmodialyse satellit på SUH Køge i foråret 2023 og søger i den forbindelse kollegaer både til vores dialyseafsnit i Roskilde og til den nye satellit i Køge. Personalegruppen vil være en sammensætning af nogle fra vores eksisterende personalegruppe i Roskilde og nyansatte. Du vil derfor altid have opbakning af erfaren kollega om du ønsker at arbejde i Roskilde og/eller Køge. Hvem er vi? Vores afsnit har regionsfunktion, hvilket betyder, at vi varetager hæmodialyse for både kroniske og akutte patienter fra hele regionen. Vores kroniske patienter kan der skabes en tæt sygepleje-patient relation til, hvilket særligt ses i vores Limited-care (LC) gruppe samt Hjemmehæmodialysegruppe, hvor patienterne oplæres i at varetage så meget som muligt af egen behandling. Det er sygeplejersken, der i det daglige arbejde ser og spotter den enkelte patients potentiale for at kunne blive en del af LC-gruppen og dermed via sygeplejerskernes pædagogiske og kommunikative evner opnår større egenomsorg. Vi har delt patienter og sygeplejersker op i grupper for at tilstræbe mere kontinuitet og dermed bedre patientforløb. Du vil som sygeplejerske i vores limited care gruppe få mulighed for at anvende dine pædagogisk og kommunikative evner kombineret med høj faglig viden. Vi varetager akut dialyse og plasmaferese for patienter indlagt i alle regionens specialer. Behandlingerne varetages enten i eget afsnit, på vores nefrologiske sengeafsnit eller på intensiv, hvilket stiller krav til sygeplejerskernes evner til at kunne samarbejde på tværs af afsnit både monofagligt og tværfagligt. Der er et tæt samarbejde mellem vores afsnit og Nefrologisk Ambulatorium, som grænser op til hinanden samt til det nefrologiske sengeafsnit, da afsnittene har tilknyttet de samme læger. Vi har som afsnit tilknyttet vores egen engageret afsnitsansvarlige nefrologiske overlæge, som har indgående kendskab til patienterne og som sygeplejerskerne er i tæt samarbejde med i deres hverdag. Vi vil gerne kendes for: • At være en høj faglig specialiseret personalegruppe tilsat en stor portion humor. • Faglig sygeplejeudvikling bl.a. i form af ugentlige undervisningsseancer i afsnittet, nefrologisk grundkursus efter et års ansættelse og skills stations. Herunder kan nævnes, at vi i afsnittet har en sygeplejerske med specialistfunktion samt en klinisk specialist ansat samt at vi i 2022 har udarbejdet en strategi for sygeplejen som vi er ved at få ind under huden. • Godt samarbejde mellem sygeplejersker, sekretær, læger og ledelse. • At have et godt introforløb. Derfor tilbyder vi 6-8 ugers oplæring, hvor du ikke indgår i normeringen. Du vil blive tilknyttet 2 mentorer, som din vagtplan tilrettelægges efter. Kan du identificere dig med overstående og er du…? • Sygeplejerske med dialyseerfaring eller interesse i at få det • I besiddelse af stort overblik, fleksibilitet og omstillingsparathed • IT og teknisk kompetent • God til at samarbejde på tværs af faggrupper og afsnit samt har flair for kommunikation • Humoristisk og kan godt lide kage… Så tilbyder vi: En fast stilling 32-37 timer pr. uge, hvor du som nyuddannet sygeplejerske vil opleve en faglig stærk kollegagruppe, der evner at lære fra sig og som erfaren sygeplejerske vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer. Vores afsnits fysiske rammer sørger for, at det altid er let at hjælpe eller få hjælp af sine kolleger. Derfor står man aldrig alene med en udfordring. Vi arbejder dagvagter 7:30-15:00 og aftenvagter 14:30-21:30 i hverdagene. Om lørdagen har afsnittet åbent i dagstid og om søndagen 11:00-18:00. Du skal beregne 6-8 aftenvagter på fire uger og vi arbejder hver 3. weekend eller 2./4. weekend. Uden for almindelig åbningstid er der altid en sygeplejerske på tilkald hjemmefra. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Har du lyst til at se vores afdeling, er du meget velkommen til et uforpligtende besøg. Vi afholder samtaler og ansætter løbende. Har du spørgsmål eller ønsker du at besøge vores afdeling, så ring til oversygeplejerske Lene Steen Kristensen eller Souschef Camilla Magtengaard / Signe Gregersen på tlf : 47 32 21 40. Vi glæder os til at byde dig velkommen i familien. Om Medicinsk Afdeling: Medicinsk afdeling, Roskilde har regionsfunktion inden for lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi. Det betyder, at afdelingen modtager patienter fra hele regionen med sjældne og komplicerede forløb inden for de tre specialer. Afdelingen varetager herudover diagnostik og behandling af akutte og kroniske lidelser på hovedfunktionsniveau inden for alle tre specialer. Der sker en løbende udvikling indenfor specialerne både fagligt, forsknings- og aktivitetsmæssigt. For at sikre et højt fagligt og udviklende miljø med høj grad af patientinddragelse arbejder vi målrettet og kontinuerligt med forbedringsarbejde, kvalitet, uddannelse, udvikling og forskning. Den styrende ambition er, at skabe de bedst mulige løsninger for patienten i tråd med Sjællands Universitetshospitals overordnede strategi ”Patienten er alt”. Indenfor sygeplejen fokuseres på at fremme og styrke et frugtbart forsknings- og udviklingsmiljø i afdelingen. Der er nedsat et sygeplejefagligt udviklingsråd, som bl.a. er rådgivende og ansporende i forhold til udviklingstiltag og karrieremuligheder. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet