Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udviklingsorienteret og ambitiøs faglig koordinator til socialområdet

  • Center for Job og Socialservice
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I Greve kommune har vi fokus på socialområdet og vil gerne sikre et højt fagligt niveau indenfor det specialiserede socialområde for voksne. Rådgiverteamet i Job- & Socialservice søger derfor en dygtig og erfaren faglig koordinator til en række spændende og alsidige opgaver i et engageret og dynamisk team på myndighedsområdet. Om Rådgiverteamet Rådgiverteamet består af 11 rådgivere, en juridisk konsulent, en faglig koordinator og en teamleder. Teamets primære arbejdsopgaver er vejledning og bevilling i henhold til servicelovens voksenbestemmelser (hovedsageligt fra § 85 –til § 110). Vi lægger vægt på god trivsel i hverdagen, et godt kollegialt fællesskab, faglig sparring og en grundig oplæring af nye kolleger. Jobbet Du kan, som en naturlig ting, give sparring til rådgiverne i komplekse sagsforløb og du vil som koordinator blive en vigtig sparringspartner for rådgiverne i teamet. Du skal bidrage til løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen i samarbejde med teamleder, herunder udvikling af nye arbejdsmetoder, samarbejdsmodeller o. lign. og deltage i arbejdsgrupper, projekter, udviklingsopgaver o. lign. efter behov. Der er mange administrative opgaver forbundet med dit arbejde, du skal derfor kunne arbejde selvstændigt, målrettet og systematisk med deadlines, kunne kordinere og tage ansvar og sætte spørgsmålstegn ved praksis, når den ikke giver mening. Du har samtidig blik for at teamets ressourcer bruges effektivt Du skal være superbruger på vores fagsystem, som er Nexus. Rådgiverteamet står for at skulle implementere VUM 2.o og ny udgave af Nexus i sidste halvdel af 2023, hvorfor opgaveporteføljen som superbruger forventes at fylde mere end vanligt i 2023. I forhold til ledelsesmæssig support og sparring skal du deltage i og understøtte det løbende ledelsestilsyn. Du skal bidrage til besvarelse af borgerhenvendelser til politisk eller administrativ ledelse samt generelt yde faglig support og sparring til teamleder. Om dig Vi forventer, at du har relevant faglig uddannelse, en stærk faglig profil med erfaring fra området og indgående kendskab til de grundlæggende bestemmelser i Lov om social service samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven på det sociale område. Du behersker dansk i skrift og tale, er en god formidler både i individuelle sammenhænge og i større forsamlinger, og kan forestå undervisning for mindre eller større grupper. Du har gode samarbejdsevner og er god til at skabe og dyrke samarbejdsrelationer på tværs af organisationen og er nysgerrig og opsøgende på teamets fagområde(r). Du har samtidig blik for snitflader til andre fagområder og teams i organisationen. Du foretrækker en afvekslende og ofte uforudsigelig hverdag med et højt aktivitets- og serviceniveau, hvor ingen dage er ens og hvor der er stor efterspørgsel på din viden. Du er som person selvstændig, empatisk og serviceminded. Du er god til at se muligheder og er resultatorienteret. Du er en teamspiller og du er med til at understøtte trivsel og et positivt miljø i teamet. Du kan agere og navigere i krydsfeltet mellem ledelse og medarbejdere og er åben og bevidst om egen rolle i dette krydsfelt. Løn - og ansættelsesforhold Jobbet er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Lønnen fastsættes efter forhandling med din faglige organisation og principperne i Ny Løn. Jobbet ønskes besat pr.1. marts 2023. Vores arbejdsplads ligger i gåafstand fra Greve Station, hvor der er 25 min. til Hovedbanegården. Ansøgningsfrist og samtale Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023.Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. og 23. januar 2023. Har du spørgsmål? Hvis du vil høre mere om jobbet som faglig koordinator, kan du kontakte teamleder for Rådgiverteamet Malene Schmidt tlf.: 23 35 63 90, mail: masc@greve.dk . Vi glæder os til at modtage din ansøgning! Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet