Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge i kirurgi til Bornholms Hospital

  • Bornholms Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om stillingen: Er du speciallæge i kirurgi med brede kompetencer – gerne inklusive erfaring med og interesse for endoskopi? Ønsker du et job med fleksibilitet og muligheder for individuelle tilpasninger? Vi søger en kollega, der ligesom os har et ønske om, udover at sikre god behandling for kirurgiske patienter i Region Hovedstaden og give Bornholms kirurgiske patienter gode muligheder for behandling på øen og hospitalet. På Bornholm kommer du til at indgå i teamet af parenkymkirurger og får rig mulighed for at tage fagligt ansvar for udviklingen af området efter aftale med den specialeansvarlige overlæge og afdelingsledelsen. Du får ligeledes stor indflydelse på din konkrete arbejdstilrettelæggelse og nødvendige efteruddannelse. Er du interesseret i at give din viden videre til yngre kollegaer? Overlæger på BoH bidrager til vejledning og supervision af yngre læger ansat i afdelingerne, sammen med de uddannelsesansvarlige overlæger. Stillingen slås som udgangspunkt op som fuldtidsstilling. Vagter foregår udenfor tjenestested med tilkald på 30 minutter. Indplacering i vagt følger Overlægeforeningens overenskomst med Danske Regioner. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller hurtigst herefter. Hvem er vi: Bornholm Hospitals Afdeling for Kirurgi er en blandet kirurgisk afdeling med 3 selvstændige specialer: Parenkymkirurgi, Gynækologi-Obstetrik og Ortopædisk kirurgi. Afdelingen er normeret til 12 fuldtids speciallægestillinger (4,5 til parenkymkirurgi) og 9 yngre læger under uddannelse. Hospitalet har en udbygget konsulentvirksomhed og samarbejde med eksterne speciallæger. Afdelingen består af et sengeafsnit med 28 senge, og et ambulatorium for kirurgiske patienter, fordelt på de 3 specialer. I det dagkirurgiske afsnit er 10-15 endagskirurgiske senge. Der er knap 300 fødsler om året på Bornholm. Akutte patienter tilses i akutmodtagelsen. Afdelingen har lægelig uddannelsesforpligtigelse indenfor den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin. Med stillingen følger en travl og spændende hverdag sammen med engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger. En uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med tæt dagligt samarbejde sikrer stor mulighed for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse. Hvem er du? Du er speciallæge i kirurgi, gerne med erfaring og interesse indenfor endoskopi. Du har interesse for optimering af patientforløb baseret på kontinuitet i patientbehandlingen med ansvar for patienten gennem hele forløbet. Du vil deltage engageret i undervisning af yngre læger og afdelingens personale, både supervision og vejledning. Du er god til at kommunikere, har gode samarbejdsevner, er synlig og dynamisk samt i stand til at arbejde både selvstændigt og som del af et team. Yderligere oplysninger: Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte cheflæge for kirurgi BoH på Anja Mitchell på mail: anja.mitchell@regionh.dk eller telefon: 50 91 99 06 Løn- og ansættelsesforhold: Ansættelse sker i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det kan yderligere oplyses, at der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. Der kan evt. blive tale om prøvetidsansættelse. Vi kan hjælpe dig med at leje en hospitalsbolig på BoH. Ansøgningsfrist: Ansøgning, CV og autorisations-ID sendes via ”søg job” her på siden senest onsdag den 3. januar 2023. Ansøgningen bør være udformet under hensyntagen til speciallægers 7 roller. Læs om Bornholms Hospital på www.bornholmshospital.dk Bornholm er meget mere end en ferieø. Vi har et attraktivt samfund med overraskende natur, berømte fødevarer og høj livskvalitet. Bornholm summer af liv, udfordringer og oplevelser. Og så er København lige rundt om hjørnet – 30 minutter med fly. Læs mere om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholminfo.dk Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at følge linket og læse ”Flyt til Bornholm” http://flyttilbornholm.dk/hvorfor/tilflytterkonsulenten.aspx Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet