Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog/Specialpsykolog/Specialist psykoterapi søges til Psykiatrisk Klinik, Psykiatrisygehuset i Slagelse

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Psykiatrisk Klinik, Slagelse, har til huse i Videnstårnet, der er en del af det moderne psykiatrihospital i Slagelse. Klinikken henhører under Psykiatrien Vest, Region Sjælland. Psykiatrisk Klinik, Slagelse, er en af regionens psykoterapeutiske ambulatorier. Efter henvisning fra privat praksis eller andre enheder i hospitalspsykiatrien, men i reglen også efter videre udredning i klinikken, tilbydes en kombination af psykiatrisk og psykologisk behandling som indholdet i standardiserede pakkeforløb beregnet på patienter med ikke-psykotiske lidelser, herunder angst, depression, personlighedsforstyrrelse og PTSD. I Slagelse, modsat i Holbæk, tilbydes også behandling for OCD. Som psykolog/specialpsykolog/specialist i psykoterapi ved klinikken vil du indgå i et tværfagligt team på 12 medarbejdere bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og sekretærer. I klinikken arbejder vi med flere behandlingsformer udsprunget af en kognitiv-adfærdsterapeutisk tilgang, f.eks. dialektisk adfærdsterapi (DAT), skematerapi (ST), manualiseret kognitiv adfærdsterapi (CBT), Unified Protocol (UP) og mindfulness. Behandlingsmanualen ”Tilbage til nutiden” indgår som del-element ved PTSD. Klinikkens virksomhed består hovedsageligt i udredning og klinisk-psykologisk gruppebehandling. I særlige tilfælde, hvor forholdene tilsiger det, kan behandlingen imidlertid tilbydes som individualiseret psykoterapi, men ved brug af stort set de samme begreber, der er styrende for klinikkens gruppevirksomhed. Derudover vil du varetage opgaver inden for områderne assessment og supervision. Som psykolog/specialpsykolog/specialist i psykoterapi vil du få en stor grad af frihed til selv at planlægge og udføre dine arbejdsopgaver inden for rammerne af de behandlingspakker, som vi tilbyder vore patienter. Du vil modtage supervision og vejledning i et omfang, der afspejler dine behov og kompetencer. Vi søger en psykolog/specialpsykolog/specialist i psykoterapi med følgende egenskaber: Erfaring med (gruppe-)behandling for PTSD eller erhvervet godkendelse som specialist i psykoterapi. Lyst til at samarbejde tværfagligt om behandlingen af vore patienter. Lyst til at deltage i udviklingen af klinikkens fagkultur – af betydning for både det terapeutiske produkt og arbejdsmiljøet. Klinisk dømmekraft og det fornødne overblik til at organisere patientforløb m.m. Tolerant/empatisk holdning til patienter og kolleger, sundt initiativ og stærke samarbejdsevner. For psykologer fra København og nærmeste opland gælder det, at Psykiatrien Vest på hverdage tilbyder bustransport frem og tilbage imellem opsamlingspunkter i hovedstadsområdet og psykiatrihospitalet i Slagelse. Yderligere informationer Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte ledende overlæge Lars Møller eller oversygeplejerske Hanne Larsen på telefon 58536450. Samtaler forventes afholdt i uge 2. Løn og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst med psykologforeningen. Indhentning af referencer og straffeattest (§22) indgår som en fast procedure i.f.m. besættelse af stillinger i klinikken. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet