Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familieretshuset søger pædagogisk-psykologisk sagkyndig til udpegning som 2. suppleant til børn- og unge-udvalg i Tønder Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

  • Familieretshuset, Afdeling Aabenraa
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Opgaver Hvervet består i at være stedfortræder og deltage i møder i kommunens børn- og unge-udvalg, når de pædagogisk-psykologisk sagkyndige eller 1. suppleanten ikke har mulighed for det. Udover at være medlem af udvalget med stemmeret, skal den pædagogisk-psykologisk sagkyndige yde udvalget veljedning om, hvorvidt der er indhentet de fornødne sagkyndige udtalelser og undersøgelser om barnet og dets forældre. Ud fra en bedømmelse af de foreliggende oplysninger om barnet eller den unge persons familie, skal den sagkyndige vejlede om, hvilke foranstaltninger der må anses for bedst egnede til at fremme barnets eller den unge persons udvikling i det enkelte tilfælde. Børn- og unge-udvalget består af 5 medlemmer, 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, 2 som vælges af og blandt kommunalbestyrelsen og en dommer som leder mødet. Børn- og unge-udvalget træffer bl.a. afgørelse om anbringelse uden for hjemmet af børn og unge under 18 år. Om dig Der er ikke krav om, at du som pædagogisk-psykologisk sagkyndig skal have en bestemt uddannelse, men du skal have særlige børnefaglige kompetencer. Du kan f.eks. være autoriseret psykolog med erfaring fra børneområdet. Det vil være en fordel, hvis du har tidligere erfaring pædagogisk-psykologisk sagkyndig, men det er ikke et krav. Det er en forudsætning for udpegningen, at du med meget kort varsel kan frigøre dig fra andet arbejde for at kunne deltage i børn- og unge-udvalgets møder, samt at du ikke vil være inhabil ift. deltagelse i møderne. Vær opmærksom på, at kommunen kan afholde børn- og unge-udvalgs møder på specifikke ugedage, hvorfor det er vigtigt at du kan træde til disse dage. Yderligere oplysninger Udpegningerne sker i medfør af § 19 i lov om retsikkerhed og administration. Børn- og unge-udvalgets opgaver fremgår af servicelovens § 74 og § 75. Hvis du vil vide mere om udpegningsprocessen kan du kontakte funktionsleder i HR, Helle Kirkegaard Grue på hekigr@familieretshuset.dk. Aflønning sker i henhold til gældende aftale mellem Finansminiseriet og Dansk Psykologforening. Ansøgning Hvis du ønsker at søge udpegning, kan du sende en ansøgning sammen med dokumentation for relevant uddannelse og beskæftigelse elektronisk via stillingsopslaget på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 3. januar 2023. Vi forventer at afholde personlige interviews d. 9.-10. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet