Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogisk teamleder til dagplejen og vuggestuen Spiren

  • Kalundborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Er du en fagligt velfunderet, inspirerende og nærværende leder? Så er det dig vi mangler som pædagogisk teamleder i Dagtilbudsområde Syd. Vi søger en pædagogisk teamleder i dagplejen og vuggestuen Spiren pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. __________ "Det er morgen og du møder ind i Børnehuset Spiren, hvor vuggestuen Spiren, dagplejens legestue samt dagplejekontoret bor. Du hilser på i legestuegruppen, hvor børn og dagplejere spiser formiddagsmad. Du bevæger dig rundt i huset, hvor du ser vuggestuen, er ved at gøre klar til musik aktivitet, mens du hilser på de sidste forældre, som er kommet ind for at aflevere deres børn til en spændende dag. Du går op på kontoret på 1. sal hvor dagplejepædagogerne er mødt ind. I skal sparre omkring det pædagogiske arbejde i legestuegrupperne. Din teamlederkollega ringer til dig om kollegialsparring og efter jeres snak kan du endnu en gang mærke, at arbejdet omkring det gode børneliv er en alvorlig sag." __________ I område Syd arbejdes der med pædagogiske tilgange, som har fokus på børneperspektivet, inddragelse og at være gode rollemodeller i hverdagen. Der arbejdes med fokus på det gode sprogmiljø, udviklende læringsmiljøer og en anerkendende tilgang. Dagplejen, Vuggestuen Spiren og område syd kan tilbyde: En arbejdsplads med en mangfoldig pædagogisk personalegruppe som virkelig brænder for at videreudvikle arbejdet med den styrkede læreplan. En stor gruppe dagplejere som er nysgerrige på at udvikle faglige, pædagogiske og udviklende læringsmiljøer i dagplejehjemmene og i legestuerne. En institution som vægter forældresamarbejdet højt og er nysgerrige på hvad det gode forældresamarbejde er. En personalegruppe der arbejder pædagogiske og med en anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer. En institution som indgår i et positivt og givtigt samarbejde med områdets øvrige institutioner og har fokus på kompetenceudvikling, vidensdeling og styrker i fællesskabet. Et forpligtende velfunderet ledelsesteam præget af gode samarbejdsrelationer, fælles refleksion og fagligt fællesskab. Din profil De væsentligste forventninger til dig som pædagogisk teamleder i område syd: At du som leder er etisk og fagligt velfunderet, refleksiv, pædagogfagligt stærk og evner at have "hjertet med" i arbejdet med børn, forældre og medarbejdere. At du er et positivt og robust menneske med humor, nysgerrighed og engagement. At du er handlekraftig og har gode samarbejds- og kommunikationsevner i relationen til både personale, forældre og samarbejdspartnere. At du er synlig og tilgængelig i hverdagen og bygger din ledelse på dialog, medinddragelse, uddelegering af opgaver, tillid og ansvar. At du har en diplomuddannelse i ledelse eller er villig til at tage en. Derfor skal du vælge os Børnehuset Spiren er en vuggestue med 24 børn i alderen 0-3 år og 8 medarbejdere. Børnene er fordelt på 2 stuer. Børnehuset Spiren og dagplejen har et tæt samarbejde, da de tager gæstebørn fra dagplejen, når en dagplejer har fri eller er syg. Dagplejen område syd har 32 dagplejere fordelt i Høng, Ubby, Jerslev, Reerslev og Buerup. Der er 2 dagplejepædagoger, som besøger dagplejerne med sparring og vejledning. Dagplejeren mødes i små grupper i legestue hver 14. dag. Det pædagogiske arbejde i dagplejen understøttes ved besøg i dagplejehjemmene og i legestuerne. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger eller spørgsmål kan stilles til konstitueret områdeleder Asta Salomonsen på telefon 20 34 37 60. Ansøgning Ansøgning, CV samt andre relevante bilag sendes via ansøgningslinket i dette stillingsopslag. Kun elektroniske ansøgninger vil komme i betragtning. Ansøgningsfristen er den 5. januar 2023. Den 6. januar 2023 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles den 10. januar 2023 i tidsrummet kl. 13.00 - 17.00. Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 3 og 4. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time. 2. samtalerunde afvikles den 27. januar 2023, kl. 12.30 - 16.00. Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. marts 2023. Om os Kalundborg er en kommune i vækst. Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på. Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur. Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed. Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien "Karriere på Kalundborgsk". I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere. Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/ Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge. I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet