Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionslægestilling

  • Region Midtjylland
  • Hospitalsparken 15,7400Herning,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du får nu mulighed for at blive introduktionslæge i Medicinsk Afdelings spritnye rammer i Gødstrup, hvor vi tilbyder et rigtig godt uddannelsesmiljø og hele 8 medicinske specialer. Til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup søger vi introduktionslæger i intern medicin pr. 1.  marts 2023 eller efter aftale. Vi er en stor medicinsk afdeling med speciallæger og hoveduddannelsesforløb i specialerne endokrinologi, gastroenterologi/hepatologi, geriatri, hæmatologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Derudover har vi hoveduddannelsesforløb i kardiologi, onkologi, akut medicin og almen medicin. Som introduktionslæge vil du opnå fortrolighed med udredning og behandling af et bredt udsnit af internt medicinske patienter. Vi tilbyder derudover, at du kan dygtiggøre dig inden for et eller to specifikke medicinske specialer via eksempelvis fast tilknytning til et ambulatorium, oplæring i gastroskopi eller fokuseret stuegang. Uddyb gerne dine ønsker i din ansøgning. Vi er efterhånden godt landet i vores spritnye rammer på Regionshospitalet i Gødstrup, og det er en fantastisk oplevelse at tage et helt nyt hospital i brug og få afdelingen samlet under ét tag med alle de muligheder, det giver for både patienter og medarbejdere, herunder fleksible og brede uddannelsesmuligheder for vores uddannelseslæger. Medicinsk Afdeling varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af cheflægen og chefsygeplejersken. Organisation og funktion Medicinsk Afdeling har ud over hovedfunktionerne på Regionshospitalet Gødstrup klinikker i Center for Sundhed i Holstebro og i Sundhedshuset i Ringkøbing. Alle de medicinske specialer har ambulant funktion (kaldet klinikker), ligesom afdelingen har en Klinik for Dialyse og en Klinik for Medicinsk Udredning. Afdelingen råder over 115 sengepladser fordelt på 5 sengeafsnit: Sengeafsnit for Blodsygdomme, Lungesygdomme, Nyresygdomme, Ældresygdomme og Lever-mave-tarm- og Infektionssygdomme. De akutte medicinske patienter modtages i Akutafdelingen og af læger ansat i Akutafdelingen. Ved behov for indlæggelse flyttes patienterne til et medicinsk sengeafsnit. Aktuelt har vi netop etableret et afsnit med akutte accelererede medicinske forløb, hvor vi forener det bedste fra to verdener – nemlig det medicinske speciale og det akutte speciale – til gavn for de medicinske patienter. Medicinsk Afdeling har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere. Desuden foregår der klinisk forskning inden for alle specialer, ligesom der i afdelingen er etableret et forskningsudvalg på tværs af specialer og faggrupper. Arbejdstilrettelæggelse I Medicinske Afdeling er der 5 vagtlag, heraf 4 i døgndækning. Herudover er der beredskabsvagt inden for specialerne nefrologi og hæmatologi. Dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og klinikker. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse i intern medicin. Andre forhold I Medicinsk Afdeling tilbyder vi et trygt og udfordrende uddannelsesmiljø og prioriterer uddannelse højt. Vi afholder samlet morgenkonference med både intern og ekstern undervisning, faste journalclubs og forskningscaféer, kompetencetræning i intern medicinske kompetencer og færdighedstræning. Middagskonferencerne er specialeopdelte med mulighed for at gå i dybden med kliniske cases. I din ansættelse vil du få mulighed for at deltage i relevante kurser og blive involveret i både administrativt arbejde og mindre og større forskningsprojekter. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin. Vores Gødstrup hjemmeside er stadig under opbygning, men læs mere om afdelingen her: Medicinsk Afdeling - Regionshospitalet Gødstrup (regionshospitalet-goedstrup.dk) Ansættelsesforhold Ansættelse sker efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn: http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/lonaftale-yl-hev_20.3.pdf Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Jørn Starklint på tlf. 22965502 eller cheflæge Lars Toft Nielsen på tlf. 51531393. Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig. Vi vil glæde os rigtigt meget til at modtage din ansøgning senest torsdag den 5. januar 2023. Samtaler afholder vi tirsdag den 10. januar. Stillings- og funktionsbeskrivelse