Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Kirurgi, Tarmkirurgisk Afsnit

  • Region Midtjylland
  • Heibergs Alle 4,8800Viborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kirurgi, Tarmkirurgisk Afsnit søger pr. 1. marts 2023  (gerne før eller efter aftale) 2 sygeplejersker til en fast stilling. Stillingen er på 37 timer/uge. Om stillingen: Vi kan tilbyde: En stilling inden for et bredt og spændende speciale med store faglige og personlige udviklingsmuligheder Et introduktionsprogram, som baseres på dine erfaringer og følges op af vores erfarne introduktionssygeplejersker og oversygeplejersken Arbejde hver 3. weekend i skiftevis 8- og 12-timers vagter Indflydelse på egen vagtplan En arbejdsplads med fokus på det gode lærings- og arbejdsmiljø Du skal have og udvise: Lyst til at arbejde med kirurgiske patienter Lyst til faglig og personlig udvikling Lyst til at indgå i positivt kollegialt samarbejde Om afdelingen Kirurgi er inddelt i 3 mindre sengeafsnit: Mavekirurgisk, Karkirurgisk og Tarmkirurgisk afsnit. Tarmkirurgisk har 19 sengepladser samt to tilknyttede klinikker. I afsnittet er arbejdet meget spændende og afvekslende. Vi har et bredt speciale med mange forskellige patientkategorier med både akut og planlagt kirurgi. De fleste af vores patienter er akutte, hvilket gør at belægningen er svingende, vi har derfor både travle og stille dage. I afsnittet er det organiseret som tildelt patientpleje med makkerskab. Dette mellem 2 sygeplejersker eller mellem sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Vi arbejder kontinuerligt på at optimere arbejdsgangene til gavn for både patienter, personale og samarbejdspartnere. Derudover arbejder vi målrettet med fagligheden - vi vil være de bedste. Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø, og alle medarbejdere skal mødes af den rette mængde udfordringer. Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor vi har øje for og hjælper hinanden. Vi har en positiv, afslappet og uhøjtidelig omgangstone, med plads til humor og forskellighed. Derudover har vi et rigtig godt samarbejde med vores kirurger og de andre samarbejdspartnere, der er i dagligdagen. Vi har flere sociale arrangementer, som man kan deltage i, i det omfang, man har lyst. Når man er parat til det, er der vid mulighed for at få nøglefunktionsposter og specialfunktioner, som kan medvirke til, at man bliver ved med at lære og udvikle sig. Vi har et højt fagligt aktivitetsniveau præget af dygtige og engagerede medarbejdere. Nytænkning værdsættes højt, og der bliver lyttet til alle gode idéer. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgisk Afdeling. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske for Tarmkirurgisk Afsnit Rikke Skov Sabra tlf. 7844 6393. Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 15 januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.