Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tandlæge til Børne- og Ungdomstandplejen og Omsorgs- og Socialtandplejen

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Rudersdal Kommunale Tandpleje søger en fuldtidstandlæge, som også indgår 2 dage i Omsorgs- og Socialtandplejen. Om jobbet – i Børne- og Ungdomstandplejen Du skal som udgangspunkt foretage alle former for tandbehandling i Børne- og Ungdomstandplejen for 0-21-årige. Børne- og Ungdomstandplejen i Rudersdal Kommune foregår på 5 tandklinikker, der ligger på skoler jævnt fordelt i kommunen. På vores klinikker arbejder vi i teams på 5-7 medarbejdere, som også arbejder sammen på tværs. Dit primære arbejdssted vil være tandklinikkerne på Holte Skole og Birkerød Skole. Du indgår i et team med stor faglighed, hvor vi støtter, hjælper og lærer af hinanden. Din profil – i Børne- og Ungdomstandplejen Du skal være uddannet tandlæge, fagligt opdateret og brænde for at arbejde med børn og unge. Du kommunikerer og formidler på en anerkendende måde og skaber trivsel for både børn og unge, deres pårørende og dine kolleger. Du er ansvarsbevidst, udviser initiativ og engagement på en naturlig og venlig måde. Du kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre. Vi bruger TK2 som elektronisk patientjournal og anden digital post til daglig korrespondance, så du skal både have lyst til og flair for at anvende IT i det daglige. Har du interesse for kirurgi, er det muligt at arbejde med dette i vores tandpleje. Om jobbet – i Omsorgs- og Socialtandplejen Du kommer til at varetage en bred vifte af tandplejefaglige behandlinger og arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Du vil deltage i projekter vedr. udvikling af Omsorgs- og Socialtandplejen. Herunder i samarbejde med det resterende team, være en del af det opsøgende arbejde på væresteder for hjemløse/socialt udsatte, plejecentre tillige med tandbehandling på klinik. Du indgår i teams med stor faglighed og i et fællesskab på tværs i Tandplejen, hvor vi støtter, hjælper og lærer af hinanden. Din profil – i Omsorgs- og Socialtandplejen Du skal være uddannet tandlæge med erfaring – gerne rutineret fra anden kommunal tandpleje, men det er ikke et krav. Du er fagligt opdateret og brænder for at arbejde med socialt udsatte, ældre samt børn og unge. Du kommunikerer og formidler på en anerkendende måde og skaber trivsel for både socialt udsatte, ældre, børn og unge, deres pårørende og dine kolleger. Du er ansvarsbevidst, udviser initiativ og engagement på en naturlig og venlig måde. Du kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du skal både have lyst til og flair for at anvende IT i det daglige. Derfor skal du vælge os Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi sætter medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø højt og prioriterer en høj grad af medarbejderindflydelse og ansvar. Vi sætter høj faglighed, kompetenceudvikling og kvalitet i arbejdet i centrum og har derudover som mål, at medarbejdere udvikles og er motiverede og fremsynede. Du vil derfor opleve et arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i samarbejde med gode og dygtige kolleger. Vi holder også af, at være sammen til faglige og sociale arrangementer Tandplejen er i gang med en udviklingsproces, hvor vi i endnu højere grad ønsker at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. Vi ønsker at blive endnu bedre til at samarbejde med børn og forældre, så de inddrages på en anerkendende og ligeværdig facon i arbejdet omkring forbedring af den enkeltes tandsundhed og trivsel. Du vil som en ny tandlæge blive en aktiv del af denne udviklingsproces, hvor vi på sigt også ønsker at arbejde mere henholdende og bruge non-operative metoder. Ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling på 35 timer fordelt på 41 uger om året. Ønsker du et mindre timeantal eller en kombinationsstilling kan dette medtænkes i en mulig ansættelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt derefter. Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst. Om os Tandplejen i Rudersdal Kommune servicerer 13.000 af kommunens ca. 57.000 borgere. Vi varetager børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og socialtandpleje. Vi er 43 ansatte, fordelt på fem behandlingsklinikker og en tandreguleringsklinik. Administrationskontor med overtandlæge og sekretærer er beliggende i Administrationscentret, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Ansøgning, samtale og kontakt Du søger jobbet ved at klikke på linket nedenfor. Vedhæft venligst ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser. Ansøgningsfrist : Den 17. januar 2023. Samtaler: Den 25. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet