Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Støberiet, Midlertidig Bo- og Træningstilbud, søger dygtig socialpædagog, social & sundhedsassistent, eller ergoterapeut

  • Aalborg KommuneStøberiet anno 2014
  • Henning Smiths Vej 3,9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Midlertidig Bo- og Træningstilbud Støberiet, Aalborg, søger en dygtig medarbejder til fast stilling fra 1. februar 2023 eller snarest herefter I voksenafdelingen sætter vi mennesket først og, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Om jobbet: Støberiet er et botilbud til 14 unge og voksne mennesker med psykiatriske og sociale problemer og udfordringer. Vi er et døgndækket tilbud efter servicelovens § 67 og § 107. Vi varetager også Aalborg kommunes 7 akutboliger, hvor borgere kan bevilges korte ophold af max 14 dage, samt Nattjenesten, der indebærer telefonisk støtte og rådgivning i aften/nattetimerne (kl. 16.00 til 08.00). På Støberiet hjælper og assisterer vi mennesker til at mestre egne livsbetingelser. Det gør vi recovery-orienteret og rehabiliterende. Vi fokuserer på den enkeltes udvikling af selvstændighed samt mentale og fysiske sundhed. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og vi samarbejder i kontaktpersonteams omkring den enkelte. Vi nyder og værdsætter et godt arbejdsmiljø. Vi har en spændende arbejdsplads med en høj faglighed, som vi løbende udvikler. Det gør vi gennem faglige dage, supervisioner og uddannelse. Vi arbejder i blandede tjenester, altså dag, aften, nat og rådighedsvagter og vi arbejder hver tredje weekend. Vi er alle sundheds- og/eller socialfagligt uddannede, som ergoterapeuter, socialpædagoger eller social- og sundhedsassistenter. Vi vejleder og uddanner også social- og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor: Du får mulighed for at udvikle dine personlige og faglige kompetencer Du får indflydelse på faglig metode og opgaveløsning Du skal tage ansvar Du får mulighed for at arbejde målrettet med udvikling hos den enkelte borger Vi udvikler og afprøver idéer Vi vægter trivsel og arbejdsglæde højt Dine primære opgaver vil være, at: Koordinere forløb for de borgere, du er fast kontaktperson for, herunder udarbejdelse og opfølgning på indsats- og delmål. Arbejde på at vi fortsat lever op til gældende lovgivning, regler og instrukser Samarbejde med samarbejdspartnere, fx læge, regionale tilbud, visitationen og flere andre. Dokumentere social- og sundhedsfagligt Arbejde på at udligne social ulighed og ulighed i sundhed. Arbejde konfliktnedtrappende og deeskalerende Sætte din faglighed i spil, fx ved supervisioner og faglig sparring Bidrage til udviklingen af det tværfaglige samarbejde på Støberiet Du er: Ansvarsbevidst God til at samarbejde tværfagligt I stand til at handle på idéer Selvstændig i opgaveløsningen Kommunikerer tydeligt Relations orienteret og motiverer borgeren til forandring og udvikling Når du søger stillingen, bedes du forholde dig til: Hvordan du med din faglighed vil bidrage til det recovery-orienterede arbejde på Støberiet Hvordan din person- og faglighed vil bidrage til arbejdsmiljøet på Støberiet Hvordan vi får den bedste kollega ud af dig, hvad motiverer dig og hvordan du arbejder bedst Arbejdsstedets adresse: Hennings Smiths Vej 3, 9000 Aalborg Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte konstitueret assisterende leder Anni Gravsen på 25200385 på hverdage mellem kl.10-12 Ansøgningsfrist: 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommunes Voksenafdeling Vores DNA – en del af noget større I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af. Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune. Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA Aalborg Kommunes ledelsespolitik 4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.