Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social og sundhedsassistent søges til Botilbuddet Ungdomshøjskolen

  • Aalborg Kommune Botilbud Nord
  • Studievej 19,9400Nørresundby,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Det er vel banal livskvalitet: At opleve glæden ved en hverdag med en blanding af rutiner, aktiviteter, sociale hyggestunder og afslapning. Du vil opleve store smil, blink i øjet og fornøjede lyde, når beboere på Ungdomshøjskolen trives, fordi du med mærkbart engagement bringer din sundhedsfaglige og pædagogiske profil i spil. Hvad er opgaven? På Botilbuddet Ungdomshøjskolen bor 12 voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de i stort omfang har brug for støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt det sociale og praktiske hverdagsliv. Vi søger en ny kollega med overskud til og interesse i både at have et pædagogisk og sundhedsfagligt blik på andres trivsel. Vi arbejder overordnet ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, men først og fremmest er det vigtigt, at du har erfaring med og lyst til at arbejde med krop og sundhed. Mange af borgerne har brug for omfangsrig og kompleks pleje, og du skal være klar på at planlægge og styre medicinforløb herunder dosering, medicinadministration, undervisning af nyansatte kolleger, sikring af at interne medicininstrukser efterleves mm. Du skal stå for medicinhåndtering og generelt udføre sundhedsfaglige opgaver i samarbejde med kolleger. Ud over de sundhedsfaglige opgaver, skal du indgå i den daglige pædagogiske praksis på lige fod med de øvrige kolleger. De socialpædagogiske opgaver handler eksempelvis om at gribe de udviklings- og relationsmuligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte. Om organisationen Stillingen er på Ungdomshøjskolen, som hører til i Botilbud Nord som består af 4 botilbud: Ungdomshøjskolen, Studievej 19 Bo- og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19 Botilbuddet Studievej 15 Botilbuddet Valmuehaven, Sulsted Alle fire botilbud er socialpædagogiske døgntilbud i ’Center Job og velfærd”, Voksenafdelingen i Aalborg Kommune. Vi er overbeviste om, at alle har drømme, og at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi kalder dette mindset for Livskraft. Vi lægger i alle situationer mærke til tegn og signaler, som giver en indikation af, hvad der giver glæde, energi og gejst for den enkelte. Mere om stillingerne og din nye arbejdsplads Stillingen er fast og på gennemsnitlig 34 timer ugentlig. Du får skiftende arbejdstider hovedsageligt dag og aften samt hver 2. weekend. Vi forventer dermed, at du har en vis råstyrke, og at du forstår, hvor ventet og vigtig din indsats er – døgnet rundt. Dine opgaver vil være : At planlægge, koordinere og dokumentere medicinhåndtering ud fra gældende arbejdsgangsbeskrivelser At få øje på, hvordan den enkelte kan være så mentalt engageret og fysisk aktiv som muligt i de daglige gøremål. At finde kreative måder, der gør det muligt for den enkelte at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker. At samarbejde med kolleger om at udvikle de faglige blik og begrundelser, så vi altid er bevidste om og skarpe på metoderne. Vi forventer, at du : Er uddannet social- og sundhedsassistent og har flair for og interesse i at understøtte livskvalitet for borgere med stort fysisk støttebehov. Kan give eksempler på din evne til at strukturere og dokumentere (sundheds-) faglige forløb. Er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde selvstændigt sammen med andre. Bliver beskrevet af andre som en stærk og stabil kollega, der bringer både faglighed og positivt humør ind i arbejdsmiljøet. Har kørekort. Her vil du opleve: Et fagligt stærkt hus med fokus på alle hverdagslivets små glimt af læring og livsglæde. Kollegialt samspil der i høj grad anerkender, at fysiske, psykiske og sociale faktorer tilsammen har betydning for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Stor interesse for og indflydelse på at udvikle velfærd på helt nye måder. Arbejdsstedets adresse Ungdomshøjskolen, Studievej 19, 9400 Nørresundby Vil du vide mere? For yderligere oplysninger om stillingen på Ungdomshøjskolen er du velkommen til at kontakte assisterende leder Marianne Sørensen, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9931 7833. Du kan også følge ’Fagcenter for Livskraft’ på LinkedIn. Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer. Stillingerne ønskes besat snarest muligt eller efter aftale, der vil bliver indkaldt til samtaler løbende. Send ansøgning Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang. Aalborg Kommunes Voksenafdeling Vores DNA – en del af noget større I Voksenafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale. Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af. Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fælleskab og velfærd i Aalborg Kommune. Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her: Nye Fælles Veje – vores strategi på det specialiserede område Med mennesker i fokus - Voksenafdelingens vision, kerneopgave og resultatmål Vi udvikler os sammen - Aalborg Kommunes grundfortælling og DNA Aalborg Kommunes ledelsespolitik 4 for fællesskabet – Aalborg Kommunes personalepolitik I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger. Vores kommune – i rivende udvikling Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.