Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Det bedste studiejob findes på Fenrishus i Aarhus

  • Region Midtjylland
  • Fenrisvej 37,8210Århus V,Danmark
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Fenrishus i Aarhus V. søger omsorgsmedhjælpere og pædagogmedhjælpere til faste deltidsstillinger. Du får det bedste studiejob i arbejdet med vores børn og unge, som har særlige behov. Brænder du for at gøre en positiv forskel, når du arbejder ved siden af dit studie, så skal du være vores nye kollega her på Fenrishus. Har du lyst til at være en del af en stor tværfaglig personalegruppe, så send din ansøgning allerede i dag. Vi forventer, at du er under relevant uddannelse, som fx pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, psykomotorisk terapeut, ergoterapeut eller fysioterapeut. Vi modtager studerende fra en række uddannelsesinstitutioner, så du vil opleve at kunne blive en del af et studiemiljø. Hvem er vi Fenrishus er en afdeling under Region Midtjylland, Specialområde Børn og Unge (SBU), og ligger på Fenrisvej i Aarhus. På Fenrishus arbejder pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykoterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og omsorgsmedhjælpere sammen i et stærkt tværfagligt miljø. Vi har en døgnafdeling for børn og unge i alderen 0-18 år med 12 pladser, en aflastningsafdeling med 5 pladser, en ungdomsafdeling for unge i alderen 18-25 år med 5 pladser og eget dagaktivitetstilbud, samt en børnehave for børn i alderen 0-6 år med seks pladser. Du vil typisk blive tilknyttet  to afdelinger som deltidsansat. Børnene og de unge er i alderen 0-25 år med komplekse, massive og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, livsforkortende, sundhedsfaglige udfordringer. Alle børn og unge er kørestolsbrugere, de har ikke talesprog og benytter i stedet alternativ supplerende kommunikation (ASK). På Fenrishus leves livet ud fra de forudsætninger, ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Vi har et hus, der er præget af glæde og begejstring over selv det mindste udviklingstegn eller lille succes, som børnene og de unge oplever, og som alle faggrupper næres af. I svære perioder støtter vi børnene og de unge massivt med omsorg og behandling. Vi arbejder systematisk med udarbejdelse af pædagogiske og terapeutiske delmål for det enkelte barn / den unge ud fra den kommunale handleplan. Vi arbejder pædagogisk og sundhedsfagligt gennem delmål, sansemotorik, aktiviteter og lejringer. Vi arbejder ud fra en individuel tilgang til børnene og de unge, hvor deres færdigheder, kompetencer og behov er i centrum. I det daglige arbejde har vi fokus på at skabe relationer til børnene og de unge, da det er gennem vores samspil, at deres udviklingsmuligheder og behandling understøttes. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med børnenes forældre. Om stillingen Ansættelse pr. 1. april 2022 eller efter aftale. Det vil være en fordel, hvis du kan starte snarest. Stillingen er på 8 timer om ugen. Timerne ligger hver anden weekend. Du vil blive tilknyttet en primær afdeling, og der indgår pleje af børn og unge i arbejdet. Der er god mulighed for vikartimer på hverdage og i friweekender. Fire gange om året afholdes der personalemøde for alle deltidsansatte. Dette er der mødepligt til. Venligst skriv i din ansøgning hvilket timetal du ønsker – eller om det er underordnet. Da Fenrishus er en døgninstitution, forventes det, at du kan arbejde hele døgnet, hele året. Som udgangspunkt vil du skulle arbejde i dag og aftentjenester. Vores personalebehov er størst i weekender og ferier, og derfor er det en del af stillingen, at i sommerferier (ugerne 26-32) vil dit timetal blive hævet til 20-25 timer om ugen, og i de øvrigt skoleferier og helligdage forventes det, at du byder ind på ekstra tjenester. Din mulighed for afholdelse af ferie i skoleferier, er på samme måde, som for de øvrige ansatte. Forventninger til dig Vi er på udkig efter medarbejdere, der har lyst til at være en del af en afdeling i udvikling, og som kan skabe tryghed og udvise omsorg for både børnene og de unge, samt forældre og kolleger. Har du erfaring inden for området er det en fordel, men ingen betingelse. Der vil blive tilrettelagt et individuelt intro og undervisningsforløb. Medsend CV hvorpå der er påført relevant erfaring og evt. uddannelsesbevis. Om SBU Specialområde Børn og Unge består af otte specialiserede afdelinger, fire interne skoler og en specialbørnehave, som hver dag yder en individuelt tilpasset indsats for børn og unge med kognitive vanskeligheder, nedsat psykisk- og fysisk funktionsevne, udviklingsforstyrrelser, adfærdsmæssige- og sundhedsfaglige problemstillinger. Herudover tilbyder vi STU og individuelt tilrettelagte dagtilbud. Det gør os i stand til at træde til, når kommunerne efterspørger et særligt specialiseret tilbud. For os er det en vigtig samfundsmæssig opgave at skabe muligheder for de mest udsatte børn og unge. Vi arbejder tæt sammen med pårørende, kommuner og andre myndigheder for at sikre de allerbedste rammer for vores målgrupper. Vi vil være Danmarks førende specialtilbud til børn og unge. Derfor lægger vi vægt på uddannelse, innovation og udvikling, så vi også fremover sikrer høj kvalitet og specialisering i vores tilbud. Yderligere oplysninger Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem den forhandlingsberettigede fagorganisation og Danske Regioner. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse. Er du interesseret i at vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder, Ulla Monrad Jensen, på telefon: 2343 8525 eller sundhedsfaglig teamleder, Line Korning, på telefon 3057 2186. Du kan desuden finde flere oplysninger om Fenrishus på vores hjemmeside samt se vores nye film om at arbejde på Fenrishus. Send din ansøgning hurtigst muligt - vi tager opslaget ned, når de rette kandidater er fundet og senest den 28. februar 2023 kl. 23.59. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.